Порекло презимена, село Поткомље (Лепосавић)

11. марта 2018.

коментара: 1

Порекло становништва села Подкомље (по књизи Поткомље), општина Лепосавић – Косовскомитровачки округ. Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Положај села.

Поткомље чине пет мањих насеља, која су са својим положајима непосредно ниже виса Кома, службено се називају Подкомље, а народ их назива „Подковње“, а за Турака се звало Куње (куње, кун: клен). То су Ком, Гркаја, Гулије, Баре и Петковац. Сва та насеља на највишим језерским терасама Кома и Добраве. Од њих је Петковац на највишој тераси, Гркаје су у подножјима Кома и Јастрепца издвојено од других насеља, њихов заселак.

Тип села.

Куће су груписане по родовима и скупа чине насеље разбијеног типа. Белућански Поток, који се у горњем току назива Гаљкова Бара, граничи према суседном Белућу, према Дренови је Дреновска (или Бороглавска) Река. Повише села према западу су брда Ловке, Лаз, Бела Вода, Цуцуљ, Ком и Добрава; с јужне стране су Голо Брдо, Свињарац и Шанац.

Воде.

У свим насељима Подкомља је јака изворска вода, која се употребљава и за заливање башта. Главније воде су Стара Вода, Корита, Апилова Вода (у Гулијама), Водица, Велика Вода, Вода и извор Опаве.

Земље и шуме.

Њиве и ливаде су помешане око кућа и по странама брда на местима која се називају: Саставци, Сланиште, Лазина, Дуваниште, Врт, Левак, Пресло, Мушин Поток, Кришкин Поток, Крш, Аџова Њива, Абитова Ливада, Орница, Котар, Спасојевица, Ралиште, Лука, Ограђе са шумом, Сува Ливада, Пољице, Старо Гувно, Лојзе, Торине с воћкама, Орлов Брег, Крушевље, Виноград, Акова Орница, Лазин Поток, Дуварине, Дуњиче, Ланиште, Вуче Игралиште, Црквина (у Петковцу), Стара Њива, Крага, Васина Ливада, Кршљак, Милетина Башча са воћкама, Кућетина, Сокак, Лисичији Крш, Беглучке Њиве, Чолов Крш, Демиров До, Опаве и Бошкова Ливада; шуме су на местима: Павлов Брег, Бачевине, Солила, Јасик, Станиште, Лазови, Грабак, Бело Брдо, Јастребац, Кућиште, Зло Пресло, Лисичин До, Плана, Костин Поток, Чунар, Ражиште, Воденичиште, Гркајски Поток и Гулијски Поток; у Гулијама су на Рашћу, Језеринама, Белој Води, Прлама, Великој Лазини, Малом Цуцуљу и на Великом Цуцуљу. Тамо су и паше.

Старине, историјат и остали поедаци о селу.

Гулије и Подком забележени су као села 1711. године. Од старијих насеља остале су црквине у Гулијама и Петковцу и Селиште у њивама Петковца. На Саставцима има остатака старог гробља, а на Селишту биле су куће старог Кома. Данашње заједничко гробље за свих пет насеља је у врху поља Спасојевице. Баре, Гркаје и Петковац су млађа насеља, али су се и она населила у току 18. века. По једном архивском податку из „Комова у Турској“ пребегла су 1835. године браћа Млађен и Мартин са својим породицама и населила се на алију Катуништу у Студеници. Године 1948. у свих пет насеља било је 395 становника (само Гулије је тада имало 116).

Порекло становништва.

-Јездимировићи, Томовићи, 3 куће, Радовановићи, 2 куће, Вуловић, 1 кућа, Св. Илија, су стари род у Кому, преци се доселили од Рожаја.

-Пушићи, Стефановићи, 3 куће, Радојчић, 1 кућа, Пантовић, 1 кућа, Св. Никола, у Кому, преци дошли „од Лима“; Стефановићи имају одељаке у топличкој Плани.

-Милићи, 2 куће, су у Барама, Илиџановићи, Симовићи, 2 куће, Миленковићи, 2 куће, Радосављевићи, 6 кућа, су y Кому, Јаћимовићи, 3 куће су y Гулијама и Радовановићи, 3 куће, су у Петковцу, Св. Ђорђе Алемпије, су од заједничког претка који се доселио крајем 18. века из околине Битоља; имају одељаке одсељене негде у Топлици.

-Петронијевићи, 2 куће, Св. Тома, у Гулијама, су Морачани.

-Гркајци, Петровићи, 4 куће, Миленковићи, 2 куће, су у Гркаји и Вукомановић, 1 кућа,  у Кому су од Морачана Минића у селу Гркаји на Ибру, дошли крајем прошлога века, а Вукомановић из Доњег Крњина одиви у кућу у Јездимировиће, па слави и св. Илију.

-Бараћи, Миладиновићи, 4 куће, Милутиновићи, 5 кућа, и Дамњановићи, 4 куће, Св. Никола, у Петковцу, су од Бараћа у Зминцу на Рогозни.

-Миловановићи, 4 куће, Минићи, 3 куће, Св. Јован, y Гулијама, предак се доселио из пештерских Корита.

-Зељовићи, Милосављевићи, 2 куће, Нешовићи, 2 куће. Св. Лука, у Гулијама, су Ровчани, овамо дошли из околине Тутина.

-Вукадиновић, 1 кућа,  y Гулијама, је од Вукадиновића у Дренови.

ИЗВОР: Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Коментари (1)

Одговорите

Један коментар

  1. Jovica

    Poreklo Simovića iz Potkomlja ?