You Are Here: Home » Posts tagged "Milosavljević" (Page 2)

Poreklo prezimena, sela Trikose, Zabrđe, Lazine, Dobrava i Mošnice (Leposavić)

Poreklo stanovništva naselja sela: Trikose*, Zabrđe, Lazine, Dobrava i Mošnice, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Trikose i Zabrđe su u dolini Kijevčanske – Leposavske reke; na desnoj (prisojnoj) strani doline; Lazine, ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Leposavić i sela Zronosek, Rodelj, Kruščica, Majdevo, Kostin Potok, Tvrđen-Tvrđane i Ulije (Leposavić)

Poreklo stanovništva naselja: Zrnosek, Rodelj, Kruščica, Majdevo, Kostin Popok, Tvrđen - Tvrđane, Ulije i Leposavić, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela - zaseoka. Pomenuti zaseoci, s izuzetkom Leposavića i Ulija su u zapad ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Belo Brdo (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Belo Brdo, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je u izvorištu Belobrdske reke, sa kućama na stranama brda Sokolice i Čučajice. Oko sela su: Vojetin (1558m), Vlaška ravan, Suvo rudište - Pan ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dupci (Brus)

Poreklo stanovništva sela Dupci (i zaseoci — Mošute, Krivi Brod, Kovioce), opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Dupci su na stranama doline Rasine, u podnožju Kremenjaka i Čuke (Kostićke čuke) i Oble glave (624m). Mošute su na desnoj str ...

Read more

Poreklo prezimena, naselja Drenova i Drtevci (Brus)

Poreklo stanovništva naselja Drenova i zaseoka Drtevci, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Selo Drenova, s rasturenim kućama, je na kosama Golog brda i Bakarštaka, a zaseok Drtevci s kućama y nizu je pod Žljebovima. U međama ovih naselja su: Jelova ravan, Lazin grob, Kozja glava, i Torovi na jugu, ...

Read more

Poreklo prezimena, varošica Brus

Poreklo stanovništva varošice Brus, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Varošica u ataru sela Male Grabovnice zasnovana je na mestu zvanom "Brusu". Toponim "Na Brusu" u narodu se objašnjava oblikom zemljišta; ono liči na brus – belegiju za oštrenje kose. Dugačak a uzan pojas zemljišta pored desne ob ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kočine (Brus)

Poreklo stanovništva sela Kočine, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kuće sela Kočine su u dolini, na stranama Kočinskog potoka, kao i na stranama brda Velike čuke. U međama sela su: Debelište, Radovanova torina, Bocića brdo, Kruška, Korita, Ravno rasje, Ravan, Veliki telečar, Jarunova čuka. Vode ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Velika Grabovnica (Brus)

Poreklo stanovništva sela Velika Grabovnica, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kuće sela Velike Grabovnice su na stranama istoimene reke, potoka Lanišnice i Velike reke. Vode. U selu su potoci: Radič potok, Stanićki, Duboki, Valjarski, Marjanski, Krnjevski potok, Klašnjaja, Živkovica, Pršak, Veljkov ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Luke (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Luke, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Luke se nalaze y dolini Lučke reke, koja se uliva y Moravicu tri kilometra iznad Ivanjice. Smeštene su na pobrđu Dragačevskih planina, između Sveštice i Osonice. Škola u Luka ...

Read more

Poreklo prezimena, varoš Ivanjica (Ivanjica)

Poreklo stanovništva naselja Ivanjica, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Centar Moravičkog Starog Vlaha se nalazi u Ivanjici,  varošici smeštenoj na obalama Moravice, na nadmorskoj visini od oko 460 m. Postanak naselja. Ivanjica je formirana ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top