You Are Here: Home » Posts tagged "Milosavljević" (Page 3)

Poreklo prezimena, naselje Leposavić i sela Zronosek, Rodelj, Kruščica, Majdevo, Kostin Potok, Tvrđen-Tvrđane i Ulije (Leposavić)

Poreklo stanovništva naselja: Zrnosek, Rodelj, Kruščica, Majdevo, Kostin Popok, Tvrđen - Tvrđane, Ulije i Leposavić, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela - zaseoka. Pomenuti zaseoci, s izuzetkom Leposavića i Ulija su u zapad ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Belo Brdo (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Belo Brdo, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je u izvorištu Belobrdske reke, sa kućama na stranama brda Sokolice i Čučajice. Oko sela su: Vojetin (1558m), Vlaška ravan, Suvo rudište - Pan ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dupci (Brus)

Poreklo stanovništva sela Dupci (i zaseoci — Mošute, Krivi Brod, Kovioce), opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Dupci su na stranama doline Rasine, u podnožju Kremenjaka i Čuke (Kostićke čuke) i Oble glave (624m). Mošute su na desnoj str ...

Read more

Poreklo prezimena, naselja Drenova i Drtevci (Brus)

Poreklo stanovništva naselja Drenova i zaseoka Drtevci, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Selo Drenova, s rasturenim kućama, je na kosama Golog brda i Bakarštaka, a zaseok Drtevci s kućama y nizu je pod Žljebovima. U međama ovih naselja su: Jelova ravan, Lazin grob, Kozja glava, i Torovi na jugu, ...

Read more

Poreklo prezimena, varošica Brus

Poreklo stanovništva varošice Brus, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Varošica u ataru sela Male Grabovnice zasnovana je na mestu zvanom "Brusu". Toponim "Na Brusu" u narodu se objašnjava oblikom zemljišta; ono liči na brus – belegiju za oštrenje kose. Dugačak a uzan pojas zemljišta pored desne ob ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kočine (Brus)

Poreklo stanovništva sela Kočine, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kuće sela Kočine su u dolini, na stranama Kočinskog potoka, kao i na stranama brda Velike čuke. U međama sela su: Debelište, Radovanova torina, Bocića brdo, Kruška, Korita, Ravno rasje, Ravan, Veliki telečar, Jarunova čuka. Vode ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Velika Grabovnica (Brus)

Poreklo stanovništva sela Velika Grabovnica, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kuće sela Velike Grabovnice su na stranama istoimene reke, potoka Lanišnice i Velike reke. Vode. U selu su potoci: Radič potok, Stanićki, Duboki, Valjarski, Marjanski, Krnjevski potok, Klašnjaja, Živkovica, Pršak, Veljkov ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Luke (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Luke, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Luke se nalaze y dolini Lučke reke, koja se uliva y Moravicu tri kilometra iznad Ivanjice. Smeštene su na pobrđu Dragačevskih planina, između Sveštice i Osonice. Škola u Luka ...

Read more

Poreklo prezimena, varoš Ivanjica (Ivanjica)

Poreklo stanovništva naselja Ivanjica, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Centar Moravičkog Starog Vlaha se nalazi u Ivanjici,  varošici smeštenoj na obalama Moravice, na nadmorskoj visini od oko 460 m. Postanak naselja. Ivanjica je formirana ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rovine (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Rovine, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Rovine su jedno od najmanjih sela u moravičkom kraju, sa pedeset—šezdeset domaćinstava, koja se nalaze na predelu od Koviljske planine do Bratljeva i od Nošnice do venca koji ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top