You Are Here: Home » Posts tagged "Milosavljević" (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Rovine (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Rovine, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Rovine su jedno od najmanjih sela u moravičkom kraju, sa pedeset—šezdeset domaćinstava, koja se nalaze na predelu od Koviljske planine do Bratljeva i od Nošnice do venca koji ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rokci (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Rokci, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Opšte karakteristike. Rokci su jedno od najplodnijih sela moravičkog kraja. Poznato je nadaleko po bogatim voćnjacima, šljiva požegača i jabuka budimki. Rokčanska rakija je, bez sumnje, naj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lisa (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Lisa, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Teritorija ovog sela liči na konjsko sedlo: prednji kraj je prema Radaljevu, a zadnji (onaj deo sedla koji je okrenut prema konjskim sapima) se pruža preko zaseoka Venca prema Lukama. Delovi k ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Čabra (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Čabra, opština Zubin Potok  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Čabra je na obodu aluvijalne ravni kod ušća Jagnjenice u Ibar, neposredno pod Vidovim Brdom i Gradinom. Tip sela. Selo je zbijenog tipa, s kućama sa obe strane puta koji dolazi iz Mitrovice i vodi za kolašinska sela po ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Korilje (Zvečan)

Poreklo stanovništva sela Korilje ( po knjizi Gornja Korilja i Donja Korilja), opština Zvečan  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Gornja Korilja: Položaj i tip naselja. Gornja Korilja je na istočnom prisoju Vidova Brda i po kosama koje su sa leve strane potoka; ima kuća i po stranama Doljanske Krčevine. Vode. Selo je oskudno vodom ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kozarevo (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Kozarevo, opština Zubin Potok  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kozdrevo je u zapadnom delu predela do predeone granice prema kolašinskim selima, a između Rujiškog Brda, Tetrebača, Nikolj–Brda, Cerovika i Gradine. Tip sela. Kuće su u prisoju Rujiškog Brda i one čine naselje razre ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bresnica (Zvečan)

Poreklo stanovništva sela Bresnica, opština Zvečan – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Bresnica je sa obe strane reke, između brda Šindače i Zabela. Tip sela. U njoj ima četiri grupe kuća: dve su neposredno do potoka i seoskog puta koji vodi dolinom, a druge dve su pod brdom Krstom. Jedna grupa kuća u potok ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vuča (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Vuča, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Vuča je nedaleko od ušća Crvenske (Vučanske) Reke u Ibar. Tip sela. Kuće su sa obe strane reke, u sklopu brda Nepuka, Pridvorske Čukare, Vučanske Čukare i Seočke Čukare. Ono se deli na tri kraja: Čitlučko Brdo na levoj st ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Potkomlje (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Podkomlje (po knjizi Potkomlje), opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Potkomlje čine pet manjih naselja, koja su sa svojim položajima neposredno niže visa Koma, službeno se nazivaju Podkomlje, a narod ih naziva „Podkovnje“, a za Turaka se zvalo Kunje (kunje, kun: klen). To ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Beluće (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Beluće, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Beluće je na prisojnoj padini Koma (1072 m), Dobrave i Kršalja, s potesom po blagim kosama koje se spuštaju u Belućski Potok i Ibar. Tip sela. Kuće su podignute po brdskim stranama, grupisane po rodovima. Vode. Voda se u ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top