You Are Here: Home » Posts tagged "Milosavljević" (Page 9)

Poreklo prezimena, selo Drenča (Aleksandrovac)

Poreklo stanovništva sela Drenča, opština Aleksandrovac - Rasinski okrug. Prema knjizi Milisava Lutovca „Župa Aleksandrovačka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se prostire u dolini Drenčanske Reke, a poglavito na njenom izlazu iz brda u ravan. Kuće su poređane na prisojnoj, levoj strani reke. Samo jedna grupica kuća nalazi se na desnoj strani. Vode. Drenča obiluje vodom. Reka presuši s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornji Stupanj (Aleksandrovac)

Poreklo stanovništva sela Gornji Stupanj opština Aleksandrovac, Rasinski okrug. Prema knjizi Milisava Lutovca „Župa Aleksandrovačka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Gornji Stupanj leži na dolinskim stranama kose koja se blago spušta prema ravni oko Velike Reke (Pepeljuša), u koju ovde utiče Mala Reka. Jednim delom naselje se spustilo do samog rečnog toka. Tu je i privredno-kulturno središte sela, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kladušnica (Kladovo)

Poreklo stanovništva sela Kladušnica, opština Kladovo – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo j pored Dunava, većinom na dunavskim terasama i na površi Ključa a unekoliko i na visokim površima. A ataru je srednji i donji tok potoka Šajne. Vode. Voda se upotrebljava najviše iz bunara a zimi i iz Dunava. Na visokim površima im ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Urovica (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Urovica, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je u severozapadnom deluKrajine čiji atar zauzima donji tok Vratnjanske Reke sa slivovima Urovice i Buljevice, sastavica Urovičke Reke, koje izviru u Velikom Grebenu i Miroču. Samo pored Vratnjanske i Urovičke Reke je polje, gde su najb ...

Read more

Poreklo prezimena, varošica Štubik (Negotin)

Poreklo stanovništva varošice Štubik, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Naselje je na površi visokoj oko 300 metara na kojoj su brda: Vrelo, Karađorđevo i druga. Kuće su sa obe strane reke Zamne i potoka Štrkovca, a u sredini je, na lepoj zaravni, varošica. Vode. U Štubiku postoji Česma, nekoliko kladen ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šarkamen (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Šarkamen, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Atar ovoga sela je na stranama Šarkamenske, Vrelske i Popovičke Reke. Kuće su na levoj strani Šarkamenske i Vrelske Reke a samo ih nekoliko ima na levoj strani Popovičke Reke, na desnoj strani Popovičke Reke ima svega 2-3 kuće. Vode. S ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jasenica (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Jasenica, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Manji deo seoskog atara je na desnoj a veći na levoj strani najveće reke u Krajini, koja je, po imenu ovog sela, nazvana Jaseničke Reka. Kuće su udaljene od Jaseničke Reke, po stranama njene leve pritoke Selskog Potoka, koji ih ne plavi, ...

Read more

Poreklo prezimena, varošica Salaš (Zaječar)

Poreklo stanovništva varošice Salaš, Grad Zaječar – Zaječarski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Severni i istočni deo atara je jače izdelila Slaška Reka sa pritokama. Ostalo zemljište je zaravnjeno a na zapadu je podvodna površ. Prema selima Dubočanu i Glogovici i brdu Rusmanu su utrine, njive i gajevi. Varošica je sa obe strane ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Metriš (Zaječar)

Poreklo stanovništva sela Metriš, Grad Zaječar – Zaječarski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela. Selo je na površi sa obe strane Sikolske Reke, čija je dolina široka a strane blage. Površ je zaravnjena, osim malih uzvišenja i plitkih dolina potoka Bačure i Savinca. Kuće su sa obe strane Sikolske Reke, koja ima usečeno korito i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Smedovac (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Smedovac, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Smedovački atar zahvata sredinu niske zaravni, na kojoj su Tamnič i Rajac. Zaravan su izdelili izvorni delovi Tamničkog, Orašačkog i Rogljevskog Potoka. Kuće su u plitokoj i poširoj dolini i od rogljevskih kuća udaljene su oko dva kilom ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top