You Are Here: Home » Posts tagged "Milosavljević" (Page 4)

Poreklo prezimena, selo Plakaonica (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Plakaonica, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Plakaonica je u klisurastoj dolini Plakaonice, sastavnice Grkajske Reke. Tip sela. Kuće su podignute visoko po stranama, jer je dno doline dosta vlažno. Zemlje i šume. Njive su slabe. One su oko kuća i po stranama brd ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rajetiće (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Rajetiće, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Rajetiće je u gornjoj dolini Rajetićske Reke, desne sastavnice Crnovrške Reke, a između visokih brda Šanca, Karvasalije, Kose, Stolova, Čepeljskog Krša i Čelice. Tip sela. To je pravo planinsko i stočarsko selo. Usled velikog prostora ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kašalj (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Kašalj, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kašalj je u dolinama Karvasalije, Kašaljske Reke i Obradova Potoka, sastavnica Banjske Reke. Tip sela. Kuće su podignute visoko po stranama dolina. Vode. Ima izvorsku vodu: Zapis, Vesova Voda, Bijela Voda, Andžijska Voda i Simovača na Karv ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Građenoviće (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Građenoviće, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Građanoviće je na plećatoj kosi u prisojima brda na desnoj strani Jovske (Vlaške) Reke. Na razvođu poviše sela su brda Čajir, Zaječak i Grab. Tip sela. Kuće su grupisane uglavnom na dva dela, na Gornje Građanoviće i na Donje Građan ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Slatina (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Slatina, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj  sela. Slatina je stočarsko selo u gornjoj dolini istoimene Reke. Tip sela. Kuće su podignute po srodničkim grupama. Drumsko naselje Bagra je kod ušća Slatinske Reke, Lelotiće su niže pošumljenih brda Baćura i Bauvara, kod Lazina je kraj Rajč ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sebečevo (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Sebečevo, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Sebečevo je najveće naselje u predelu. Ono je, s potesom, u srednjoj i donjoj dolini Sebečevke, s kućama na obe strane reke, grupisane po mahalama: Gornje Sebečevo niže Turjaka (hrišćani nazivaju planinu Markovina, a muhamedanci k ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Leča (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Leča, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Leča je y proširenoj dolini srednjeg toka Lečke (Crnovrške) Reke. Tip sela. Kuće su sa obe strane reke, ali ih ima više na desnoj strani. Vode. Selo obiluje izvorskom vodom: Ploča, Buban, Grozničavica, Šemov Bunar. Potoci presušuju, a po ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Roćevići (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Roćevići, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi u dolini Roćevačke reke, a u okruženju sela Dedevapa, Bukovice, Vrdila, Progorelice. Gornje Lopatnice i Pekčanice. Tip sela. Kuće su raspoređene po kosama, stranama, zaravnima, a u najvećoj meri oko puta Kraljevo–D ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Progorelica (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Progorelica, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na levoj obali reke Ibra tj. na severnim vratima Ibarske klisure. Granična sela Progorelice su Bogutovac, Gornja Lopatnica, Roćevići, Vrdila, Konarevo i reka Ibar. Ime sela i istorijat. Pod sličnim imenom Pogo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pekčanica (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Pekčanica, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na jugoistočnim povijarcima planine Jelice u okruženju sela Kaone, Lazca, Dedevaca, Roćevića, Gornje Lopatnice i Tolišnice. Zemlje i šume. Površina naselja iznosi 2.052 hektara, od čega su njive 10,47%, voćnjaci 10,6 ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top