You Are Here: Home » Posts tagged "Milosavljević" (Page 6)

Poreklo prezimena, selo Slavujevce (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Slavujevce, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Slavujevce se  nalazi u dolinici koju reka Sušica, uz pomoć mnogih potočića, izvajala na oko dva kilometra nizvodno od Igrišta a na udaljenosti 16 kilometara od Leskovca, idući putem kroz Sušicu. Ime sela. U imenu ovog sela ima poetike ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bukova Glava (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Bukova Glava, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Bukova Glava se nalazi na obema stranama Bukoglavke, ne mestu gde ova planinska reka izlazi iz planiskog ždrela, pa su kuće podignute sa obe strane reke. Dobar deo sela uvučen je u samo planinsko ždrelo a izvesni delovi, mahale, nala ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Veliko Trnjane (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Veliko Trnjane, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Na oko četiri kilometra južno od sela Rudare nalazi se selo Veliko Trnjane na najnižoj terasi Rudarske Čuke a delom u aluvijalnoj ravni reke Veternice. I Veliko Trnjane sa zapadne strane opasuje Bara, mnoge kuće su prešle Baru, pa se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gradašnica (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Gradašnica, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Gradašnica se nalazi na uskom prostoru duž Gradašničke Reke čije je korito duboko useljeno u jezersku terasu. Dolina reke na ovom mestu poprima oblik kanjona čije su stran ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bobište (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Bobište, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Bobište do skora  se nelazilo na oko tri kilometra severoistočno od Leskovca u prostranoj ravnici Južne Morave. Zemljište na kome se nalazi je veoma nisko, naročito je ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gramađa (Vladičin Han)

Poreklo stanovništva sela Gramađa, opština Vladičin Han – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi oko ušća Jelašničke Reke u Južnu Moravu. Sredinom naselja vodi put Vranje – Surdulica. Okolna sela su: Jelašnica, Dekutince i Lepenica. Vode. Voda za piće d ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Žitorađe (Vladičin Han)

Poreklo stanovništva sela Žitorađe (po knjizi Žitorađa), opština Vladičin Han – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Žitorađe je poljsko selo; leži oko reke Vrle na dnu Masuričke Kotlinice. Pokraj Žitorađe vodi put Vladičin Han – Surdulica. Vode. Meštani koriste vod ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jovac (Vladičin Han)

Poreklo stanovništva sela Jovac, opština Vladičin Han – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Jovac zahvata prostrano planinsko zemljište, sa obe strane Jovačke Reke. Okolna sela su: Belanoovce, Ostrovica, Bačvište i dr. Vode. Meštani koriste vodu za piće sa izvora ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Korbevac (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Korbevac, Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo leži na neravnom zemljištu desno od Južne Morave, uglavnom oko donjeg toka njene pritoke, Korbevske Reke. Susedna naselja su: Bujkovac, Prevalac, Sebevranje, Klisurica i dr. Vode ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Žbevac (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Žbevac, opština Bujanovac – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Žbevac je veliko selo: leži nedaleko od aluvijalne ravni Južne Morave na neravnom zemljištu ispresecanom dolovima. Oko Žbevca su naselja: Ljiljance, Krševica i Gornji Ristovac. V ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top