You Are Here: Home » Posts tagged "Milosavljević" (Page 5)

Poreklo prezimena, selo Lopatnica (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Lopatnica (po knjizi Lopatnica – Gornja), Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi u porečju srednjeg toka reke Lopatnice. između sela Bogutovaca, Tolišnice, Pekčanice, Roćevića i Progorelice–zaselak Petrevci. Ovo je selo nastalo razdvajanjem bivšeg sela Lopatnice n ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jarčujak (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Jarčujak, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na desnoj strani donjeg toka Vrdilske reke, u okruženju sela Čibukovca, Crakčića, Musine Reke, Mrsaća, Adrana, Grdice i grada Kraljeva. Postanak i ime sela Ovo je selo nastalo razgraničenjem spahiluka Ali spahije mr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bukovica (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Bukovica, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje nalazi u porečju Bukovičke reke u okruženju sela Lazca (Lakca), Samaila, Drakčića, Vrdila, Roćevića i Dedevaca. Zemlje i šume. Zemljište je blago valovito i veoma plodno. Bukovica zahvata prostor od 1.065 hektara od'kojeg je sa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Adrani (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Adrani, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V.Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Adrani se nalaze na rečnoj terasi sa desne strane Zapadne Morave, oko utoke Musine reke, a u okruženju između naselja Grdice, Jarčujaka, Musine Reke, Mrsaća i reke Morave. Istorijat sela i starine. I pored toga što je, kako ćemo docnije ...

Read more

Poreklo prezimena, varoš Blace

Poreklo stanovništva varoši Blace, opština Blace – Toplički okrug. Prema tekstu Darinke Zečević „Blace – antropogeografska ispitivanja“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Položaj varoši Blaca je na putu, koji vodi kroz Jankovu Klisuru ( Kruševac – Beloljin) i na raskrsnici kojom se taj put ukršta sa putevima u nekoliko drugih pravaca. Blace se nalazi na granici kristalastog masiva Jastrepca i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Slišane (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Slišane, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Slišane se nalazi na najvišoj diluvijalnoj ravni ispod same Petrove Gore. Na zapadu od sela je prostrana zalivađena površina, obrasla starim divljim kruškama. Ova zaravan može imati dužinu do dva kilometra a onda se odatle uzdiže Petrova Go ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kacabić (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Kacabić, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kacabić se nalazi na ivici najniže diluvijalne terase, na oko 500 metara od Puste Reke, na obalama dolinice, kojom teče voda potočića čije se izvorište nalazi u brdima zapadno od sela. Tip sela. Selo je zbijenog tipa i podeljeno je na sedam ma ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Slivje (Svrljig)

Selo Slivje, na sadašnjoj lokaciji, najverovatnije je formirano početkom 18-og veka.  Prethodna lokacija je bilo selište sa sadašnjim nazivom „Grnčarevac“. To je lokacija na zapadnom obodu sela Lalinca, koja je u 15. veku bila jedno od tadašnjih selišta Lalinca „ Bujakov Glog“ ili „Rudarce“, a koja su navedena u turskom Popisu domaćinstava u selima Svrljiške kotline 1478/81.god.  /1/. Na sadašnju lokaciju prva s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Togačevce (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Togačevce, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Donja Jablanica“.  Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Togačevce se nalazi na padini rida koji čini severnu stranu sušičke jezereske terase. Njegov atar ne dopire na severu do reke Jablanice, već se između ovog sela i reke Jablanice proteže pojas zemljišta Pertata do Cekavice koja pripada Pert ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bunuša Gornja i Donja (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Bunuša (Gornja i Donja), Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Bunuša se nalazi na istočnim padinama pobrđa, koje čine zapadni okvir ravni reke Veternice na daljini oko 17 kilometara od Leskovca i na kilometar zapadno od Bunuškog Čifluka. Jezerske naslage i humus koji čine povšinu b ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top