You Are Here: Home » Posts tagged "Milosavljević" (Page 8)

Arački tefter iz 1829/1930. za selo Rašković (Gruža)

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Saša Zarić TEFTER SPAHIJSKOG PRIHODA (ARAČKI TEFTER) 1829/1830. ZA SELO RAŠKOVIĆ  U KNEŽINI GRUŽI, KRAGUJEVAČKA NAHIJA Stojan Milutinović, 62 godine sin  Ćiro, 30 godina sin Milutin, 27 godina Risto Milutinović, 48 godina brat  Jovan, 32 godine Vilotije Milutinović, 72 godine sin Stevan, 27 godina sin Todor, 14 godina unuk Spasoje,3 godine Janićije Janićijević, 42 godine s ...

Read more

Arački tefter iz 1829/1830. za selo Konjuša (Gruža)

TEFTER SPAHIJSKOG PRIHODA (ARAČKI TEFTER) 1829/1830. ZA SELO KONJUŠA U KNEŽINI GRUŽI,KRAGUJEVAČKA NAHIJA Izvor: Zbirka teftera 555, Arhiv Srbije, Beograd 1.       Nenad Jovanović 68 godina - kmet Pavle    38 godina Veso  32 godine Petar   22 godine Jovan  17 godina Marko  12 godina Aleksa  4  godine 2.       Radoje  Radovanović 78 godina Glišo  32 godine Stevan  27 Đorđe  12 godina Ignjat  8 godina 3.       V ...

Read more

Najstariji zapisi iz matične knjige krštenih (rođenih) crkve u Borču za 1837. godinu

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Saša Zarić Pored  popisa, crkvene knjige su najdragoceniji i najpouzdaniji izvor podataka o stanovništvu. Matične knjige su uvedene 1837. godine, tako da ne postoje stariji zapisi o krštenim, venčanim i umrlim. Svaki paroh crkve je bio u obavezi da u svojoj parohiji upisuje u matične knjige podatke o rođenoj deci, sklopljenim brakovima i umrlim  licima. U boračkoj crkvi su se, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rujište (Boljevac)

Poreklo stanovništva sela Rujište, opština Boljevac - Zaječarski okrug. Prema knjizi Petra Jovanovića „Banja“. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Rujište se nalazi u depresiji između Rtnja i Slemena, severno od pomenutog niza sela, na severnom obodu banjske oblasti. Ono je u isto vreme i nejsevernije selo u banjskom basenu. Selo leži u dolini Rujiške Reke. Vode i klima. Meštani koriste vodu za piće ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Nikolinac (Sokobanja)

Poreklo stanovništva sela Nikolinac, opština Sokobanja - Zaječarski okrug. Prema knjizi Petra Jovanovića „Banja“. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Slično nizu sela, koja u zapadnoj oblasti banjskog basena leže ispod rasadnog odseka i jezerske obale od 600 metara, nalazi se i u istočnom delu basena niz sela, koja su takođe ispod jezerske obale od 600 metara. Taj niz na zapadu počinje sa Nikolince ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Blendija (Sokobanja)

Poreklo stanovništva sela Blendija, opština Sokobanja - Zaječarski okrug. Prema knjizi Petra Jovanovića „Banja“. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Blendija se nalazi u istočnom delu banjskog basena, u njegovoj sredini, na centralnoj jezerskoj ravni. Selo leži na desnoj strani Moravice u dolini Baba-Potoka, a do glavnog druma, koji vodi od Sokobanje za Knjaževac. Vode. Meštani koriste vodu za piće i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrmdža (Sokobanja)

Poreklo stanovništva sela Vrmdža, opština Sokobanja - Zaječarski okrug. Prema knjizi Petra Jovanovića „Banja“. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Vrmdža se nalazi pod rasedim odsekom Rtnjeve krečnjačke mase, pored reke Pakleša. Izvestan deo je u samoj dolini Pakleša, dok veći deo leži na jezerskoj terasi na visini od 600 metara; između krečnjačkog rta na kome je vrmaški grad i rta na kome je škola i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jošanica (Sokobanja)

Poreklo stanovništva sela Jošanica, opština Sokobanja - Zaječarski okrug. Prema knjizi Petra Jovanovića „Banja“. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Jošanica se nalazi na severnom kraju niza sela, koja leže na zapadnom obodu banjskog basena. Od Jošanice polazi na istok novi niz sela koja su poređana ispod krečnjačkog razdelnog odseka Rtnjeve mase. Selo leži u dolini Jošaničke Reke. Sredina i glavni ...

Read more

Poreklo prezimena, varošica Minićevo (Knjaževac)

Poreklo stanovništva varošice Minićevo (do 1945. godine i po ovoj knjizi Andrejevac i Kraljevo Selo), opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka Stanojevića „Timok“. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Varošica Minićevo se nalazi na drumu Zaječar – Knjaževac, na desnoj obali reke Klisure. Kako je obala ove reke visoka, varošica nema nikakve štete ni kada najjače nabuja. Zemlje. Kak ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Puhovac (Aleksandrovac)

Poreklo stanovništva sela Puhovac (Povac), opština Aleksandrovac - Rasinski okrug. Prema knjizi Milisava Lutovca „Župa Aleksandrovačka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je u dolini potoka, pretežno na levoj, prisojnoj strani. Naselje je u svojoj istoriji menjalo svoj položaj u ataru. Staro Selo je bilo pored potoka, gde se vide ostaci „Rimskog Groblja“ i crkvište u mestu Gradište. I crkva ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top