You Are Here: Home » Posts tagged "Kovačević" (Page 2)

Poreklo prezimena, selo Smoković (Zadar)

Smoković je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), istočno od Zadra. Pripada opštini Zemunik (Zadarska županija). Reljef je kraški, sa malom nadmorskom visinom. Najviše tačke su Zidine (119,7 m), Sjenice(117 m) i Tišvarova glavica (112,7 m). Pravoslavna crkva Svetog Georgija podignuta je 1567. godine. Smoković je etnički homogeno srpsko selo, na koje se, s jedne i druge strane, nadovezuju srpski zaseoci u Zemuniku ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zemunik Gornji (Zadar)

Zemunik Gornji je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), istočno od Zadra. Pripada opštini Zemunik (Zadarska županija). Reljef je kraški, sa malom nadmorskom visinom. Najviša tačka je vrh Sjeća (142,5 m) na Kosi, ispod kojeg se nalazi kamenolom. Delovi sela su Potkosa, Goleš i Istok. Srpske kuće se nalaze u Potkosi i Golešu. Rimokatolička crkva Svetog Josipa radnika u Istoku, izgrađena je 1977. godine. Turci su osv ...

Read more

Poreklo prezimena, Modrino Selo (Kistanje)

Modrino Selo se nalazi u Dalmaciji (oblast Bukovica), severozapadno od Kistanja. Pripada opštini Kistanje (Šibensko-kninska županija). Selo je dobilo ime po prezimenu Modre/Modrić, koje je postojalo u 18. veku (mletački katastri). Postoji Donje i Gornje Selo – ispod brda Zmištak (560 m). Na popisu 1991. godine, Modrino Selo je imalo 337 stanovnika, od čega 336 Srba (99,7%) i jednog Crnogorca. Prezimena 1948. go ...

Read more

Srpske porodice iz Trsta

Na osnovu podataka predstavljenih na izložbi "Kultura Srba u Trstu" 1751-1914, koju je prirdio Arhiv Srbije, objavljujemo genealoške podatke o najznačajnijim srpskim tršćanskim porodicama. Riznić Doselili su se iz Sarajeva u drugoj polovini 18. veka. Prvi zabeleženi Riznići u Trstu bili su braća Damjan, Stefan (1751- 1813), i Jovica (umro 1790), i njihova sestra Jelena (Suzana). Stefan Riznić, bio je oženjen An ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dupci (Brus)

Poreklo stanovništva sela Dupci (i zaseoci — Mošute, Krivi Brod, Kovioce), opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Dupci su na stranama doline Rasine, u podnožju Kremenjaka i Čuke (Kostićke čuke) i Oble glave (624m). Mošute su na desnoj str ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tršanovci (Brus)

Poreklo stanovništva sela Tršanovci (po knjizi doslovno piše: TROŠANOVCI, novije (pogrešno) TRŠANOVCI) , opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na stranama brda Rapčevice (691m) i Trline (615m), na levoj (prisojnoj) strani doline Rasine. Zemljišno područje Trošanovaca* zahvata prostor između Ma ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Koznica (Aleksandrovac)

Poreklo stanovništva sela Koznica, opština Aleksandrovac– Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kuće ovog malog sela su visoko na stranama uske a duboke doline istoimene rečice, desne pritoke reke Rasine. Vode. Potoci su: Kovačevićki, Jovkovićki i Vidojevićki potok. Poznatija voda je Vidojevićka česma. Zemlje i šum ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bukovica (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Bukovica, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Stanovnici ovog prigradskog naselja su se mahom doselili posle 1960. godine, kada je otvorena Industrija tepiha Ivanjica. Bukovica je za poslednjih četrdesetak godina posta ...

Read more

Poreklo prezimena, varoš Ivanjica (Ivanjica)

Poreklo stanovništva naselja Ivanjica, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Centar Moravičkog Starog Vlaha se nalazi u Ivanjici,  varošici smeštenoj na obalama Moravice, na nadmorskoj visini od oko 460 m. Postanak naselja. Ivanjica je formirana ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gaćelezi (Vodice)

Gaćelezi su selo u Dalmaciji, severno od Vodica. Teritorijalno pripadaju gradu Vodice (Šibensko-kninska županija). U Gornjim Gaćelezima, ispod brda Tucanj, nalazi se rimokatolička crkva Sv. Ante. U Donjim Gaćelezima, ispod brda Smokvica i Debeljak, naseljeni su Srbi. Između je kraško polje. Na popisu 1991. godine, bilo je 399 stanovnika Gaćeleza, od čega 211 Srba (53%), 185 Hrvata (46%) i 3 ostala. Prezimena 1948 ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top