You Are Here: Home » Posts tagged "Kovačević" (Page 5)

Poreklo prezimena, selo Štrpci (Prnjavor, Republika Srpska)

Poreklo stanovništva sela Štrpci, opština Prnjavor (Republika Srpska). Prema knjizi Momčila Prodanovića „Selo Štrpci“. Priredio saradnik portala Poreklo Luka Jelić. Ime selu. Nastalo je po prezimenu „Štrbac“, odnosno po porodici Štrbac koja je davno u selu živela. Geografski položaj sela. Selo Štrpci, u opštini Prnjavor, najveće je selo u opštini, najveće po površini i broju stanovnika.Zauzima, periferni, seve ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mali Gradac (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Mali Gradac, opština Glina (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih o ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dubrava (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Dubrava, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Prostor između Puste Reke na jugu i Zlatne Reke na severu, koje u ovom delu teku približno pararelno, imao je na zapadu staro srpsko selo Bublicu a na jugu oba Konjuvca. Unutar tog prostora nije bilo naselja, a zemlja je bila sva pod hrast ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dobra Voda (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Dobra Voda, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Dobra Voda e nalazi pod samim Radanom, na gornjoj ivici diluvijalne terase i pravo podplaninsko selo. Iznad sela se uzdižu obrasli bukovom i hrastovom šumom Veliki i Mali Krš, zatim, niže od njih, kao džinovska kupa iznikla iz jezerskog dna n ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Suknovci (Promina, Drniš)

Poreklo stanovništva u selu Suknovci, opština Promina (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Suknovci su selo severozapadno od Drniša. Pripadaju opštini Promina. Nalaze se između reke Krke i planine Promine. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezimena KOVAČEVIĆ (31) – Sveti Stefan (prisutni u 18. veku) Hrvatska prezimena AGIĆ (21) – (prisutni ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jelašnica (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Jelašnica, opština Surdulica – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo leži na Jelašničkoj Reci, desnoj pritoci Južne Morave, na njenom prelazu iz planine u niziju. Vode. Jelašnica, pored dobrih topografskih i privrednih prilika, obiluje ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Surdul (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Surdul, Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Vranjska Pčinja“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Surdul je ne obema stranama Surdulske i na levoj strani doline Barbarušinske Reke. Mala (pokraj) Motina  je na levoj strani Surdulske Reke, na podnožju Motine. Mala Livada je ispod ove, takođe ne levoj strani Surdulske Reke i na podnožju Motine. ...

Read more

Poreklo prezimena, Grad Požarevac – Braničevski okrug

Poreklo stanovništva, Grad Požarevac – Braničevski okrug. Prema knjizi Mihaila J. Miladinovića „Požarevačka Morava“, prvo izdanje 1928. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Istorija grada. Postanak ovog grada i naziva nije poznat, ali postoje četiri pretpostavke: Grad je nastao za vreme Rimljana, jer ga stariji strani istoričari nazivaju Pasarovic dok srpski naziv stavljaju u zagradu. Jedan strani pisac p ...

Read more

Bratstva plemena Dobrsko Selo

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Nebojša Babić Pregled bratstava Dobrskog Sela pravljen je prema radu Andrije Jovićevića „Riječka nahija u Crnoj Gori“ (1911) i pokazuje stanje s početka 20. stoleća, ali su u tekst uneta i drugačija mišljenja o poreklu dobrskih bratstava iz dole navedenih izvora. Položaj Dobrsko Selo je pleme Riječke nahije. Sastoji se iz dva međusobno nepovezana dela: Dobrskog Sela i Dobrske ...

Read more

Bratstva Zete i Lješkopolja

PRIREDIO: Saradnik portala poreklo Nebojša Babić Iako postoji jedan dobar spisak bratstava Zete i Lješkopolja na mreži (ima ga, npr, na ovoj adresi: http://www.montenegro.org.au/stanovnistvo_zete.html), sa stanjem u poslednjoj deceniji 19. stoleća, osnovni nedostatak mu je što ne daje pregled bratstava po selima. Zato sam se dohvatio knjige „Zeta i Lješkopolje“ Andrije Jovićevića (1926) i napravio ovaj popis, radi ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top