You Are Here: Home » Posts tagged "Kovačević" (Page 5)

Poreklo prezimena, selo Supnje (Raška)

Poreklo stanovništva sela Supnje, opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Supnje je kod ušća Raške u Ibar, na njenoj desnoj strani, neposredno na padinama kose Lisca, brda Gubavca i Supanjske Visine. Tip sela. Kuće su podignute na granici njiva i seoske utrine, čine naselje dolinske vrste. Zbog izduženog oblika sel ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Trebiće (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Trebiće, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Trebiće je u izvorišnoj čelenci Trebićske Reke, između Bukovika i venca Osoja koji je na razvođu Raške i Ibra. Sa Kamenicom graniči se brdima Čestom i Belom Stenom. Tip sela. Selo se deli na Gornje Trebiće i na Donje Tre ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kraviće (Raška)

Poreklo stanovništva sela Kraviće, opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kraviće je između Ibra, Gnjiličkog Potoka, Vandina Brda, Strna i Čukare, koja je prema Plavkovu. Tip sela. Kuće su grupisane po rodovima u dva niza, koji su u donjem kraju sela sastavljeni i tu čine glavni deo naselja. Najviši kraj sela na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pasji Potok (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Pasji Potok, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Pasji Potok i njegov potes su na razvođima Izbičke Reke, Jovske Reke i Brestovske Reke. Istočno od sela su visoka brda na razvođu Raške i Ibra: Krstac (1087 m ), Vinorog (1225 m) i Samar (1073 m), a na jugozapadu su Bivoljak i Debe ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Samaila (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Samaila, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na blago talasastom zemljištu sa obe strane glavnog puta Kraljevo Čačak. Granična sela su Bukovica, Lazac, Kačulica, Bapsko Polje, Mrsać, Musina Reka, Drakčići i Vrdila. Zemlje i šume. Ukupna površina naselja iznosi 2 ...

Read more

Poreklo prezimena, zaseok Petrevci sela Progorelica (Kraljevo)

Poreklo prezimena naselja Petrevci (zaseok Progorelice), Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Postanak naselja i istorijat. Petrevci su danas zaselak sela Progorelice, ali su u daljoj pa i dalekoj prošlosti bili samostalno selo. Zbog te činjenice ovde ga posebno ističemo. Kao samostalno selo pominje se još 1528. god ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pekčanica (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Pekčanica, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na jugoistočnim povijarcima planine Jelice u okruženju sela Kaone, Lazca, Dedevaca, Roćevića, Gornje Lopatnice i Tolišnice. Zemlje i šume. Površina naselja iznosi 2.052 hektara, od čega su njive 10,47%, voćnjaci 10,6 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Orlja Glava (Kraljevo)

  Poreklo prezimena sela Orlja Glava, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi na levoj strani Graicke reke, oko ušća u reku Studenicu. Granična naselja su Osaonica, Tolišnica, Savovo, Miliće, i Mlanča. Tip sela. Teren je brdovit i ispresecan udolinama u kojima se nalaze pojedini zas ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mlanča (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Mlanča, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar - 1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi u porečju srednjeg toka reke Studenice, a u međurečju između ove i Graicke reke. Granična sela su Osonica, Orlja Glava, Miliće, Vrmbaje i Privorica. Postanak sela. Mlanča je veoma staro naselje. Prvi put se pominje u ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jarčujak (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Jarčujak, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na desnoj strani donjeg toka Vrdilske reke, u okruženju sela Čibukovca, Crakčića, Musine Reke, Mrsaća, Adrana, Grdice i grada Kraljeva. Postanak i ime sela Ovo je selo nastalo razgraničenjem spahiluka Ali spahije mr ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top