You Are Here: Home » Posts tagged "Kovačević" (Page 7)

Poreklo prezimena, selo Jelašnica (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Jelašnica, opština Surdulica – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo leži na Jelašničkoj Reci, desnoj pritoci Južne Morave, na njenom prelazu iz planine u niziju. Vode. Jelašnica, pored dobrih topografskih i privrednih prilika, obiluje ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Surdul (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Surdul, Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Vranjska Pčinja“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Surdul je ne obema stranama Surdulske i na levoj strani doline Barbarušinske Reke. Mala (pokraj) Motina  je na levoj strani Surdulske Reke, na podnožju Motine. Mala Livada je ispod ove, takođe ne levoj strani Surdulske Reke i na podnožju Motine. ...

Read more

Poreklo prezimena, Grad Požarevac – Braničevski okrug

Poreklo stanovništva, Grad Požarevac – Braničevski okrug. Prema knjizi Mihaila J. Miladinovića „Požarevačka Morava“, prvo izdanje 1928. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Istorija grada. Postanak ovog grada i naziva nije poznat, ali postoje četiri pretpostavke: Grad je nastao za vreme Rimljana, jer ga stariji strani istoričari nazivaju Pasarovic dok srpski naziv stavljaju u zagradu. Jedan strani pisac p ...

Read more

Bratstva plemena Dobrsko Selo

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Nebojša Babić Pregled bratstava Dobrskog Sela pravljen je prema radu Andrije Jovićevića „Riječka nahija u Crnoj Gori“ (1911) i pokazuje stanje s početka 20. stoleća, ali su u tekst uneta i drugačija mišljenja o poreklu dobrskih bratstava iz dole navedenih izvora. Položaj Dobrsko Selo je pleme Riječke nahije. Sastoji se iz dva međusobno nepovezana dela: Dobrskog Sela i Dobrske ...

Read more

Bratstva Zete i Lješkopolja

PRIREDIO: Saradnik portala poreklo Nebojša Babić Iako postoji jedan dobar spisak bratstava Zete i Lješkopolja na mreži (ima ga, npr, na ovoj adresi: http://www.montenegro.org.au/stanovnistvo_zete.html), sa stanjem u poslednjoj deceniji 19. stoleća, osnovni nedostatak mu je što ne daje pregled bratstava po selima. Zato sam se dohvatio knjige „Zeta i Lješkopolje“ Andrije Jovićevića (1926) i napravio ovaj popis, radi ...

Read more

Grbljani

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Nebojša Babić   „Stanovnici Grblja su bili odvajkada ratoborno, neustrašivo pleme, ljubomorno na svoju slobodu i sasvim neukrotivo, koje je zahtevalo za sebe privilegije i umelo da ih održi“ (bečki list „Wanderer“, 1869. godine, povodom ustanka u Grblju)   Grbalj je župni kraj koji se pruža između Kotora na severozapadu i Budve na jugoistoku, na površini od oko stotinu kv ...

Read more

Najstariji zapisi iz matične knjige krštenih (rođenih) crkve u Borču za 1837. godinu

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Saša Zarić Pored  popisa, crkvene knjige su najdragoceniji i najpouzdaniji izvor podataka o stanovništvu. Matične knjige su uvedene 1837. godine, tako da ne postoje stariji zapisi o krštenim, venčanim i umrlim. Svaki paroh crkve je bio u obavezi da u svojoj parohiji upisuje u matične knjige podatke o rođenoj deci, sklopljenim brakovima i umrlim  licima. U boračkoj crkvi su se, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Saselac (Sokobanja)

Poreklo stanovništva sela Saselac, opština Sokobanja - Zaječarski okrug. Prema knjizi Petra Jovanovića „Banja“. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Saselac se nalazi u pomenutom nizu sela na severnom obodu istočnog dela banjskog basena. Selo leži u dolini Saselačke Reke, sa leve strane, a ispod jezerske obale od 600 metara, koja je ovde dobro izražena na Lomu i Rtu na severnoj i Jeldištu, na zapad ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Oklace (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Oklace, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je u slivu Oklačkog Potoka, koji dolazi od Jezera na Mokroj i utiče u Brnjačku Rijeku. Po svom položaju ono je slično Brnjaku, od koga ga deli prostrana kosa. Iznad sela su Kamenik, Kameničko B ...

Read more

Plemena i poreklo bratstava Crmnice

  Crmnica je jedna od četiri nahije Stare Crne Gore. Na severu se graniči sa Riječkom nahijom, zapadnom i jugozapadnom stranom, koja čini prirodnu planinsku granicu, sa primorskim plemenima Brajićima i Paštrovićima, i na jugozapadu delom sa Spičom, na jugu sa Krajinom (Zupci, Šestani i Seoce), a svojom istočnom stranom Crmnica se spušta prema Skadarskom jezeru. U Crmnici postoji sedam plemena. Stanovni ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top