You Are Here: Home » Posts tagged "Kovačević" (Page 6)

Grbljani

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Nebojša Babić   „Stanovnici Grblja su bili odvajkada ratoborno, neustrašivo pleme, ljubomorno na svoju slobodu i sasvim neukrotivo, koje je zahtevalo za sebe privilegije i umelo da ih održi“ (bečki list „Wanderer“, 1869. godine, povodom ustanka u Grblju)   Grbalj je župni kraj koji se pruža između Kotora na severozapadu i Budve na jugoistoku, na površini od oko stotinu kv ...

Read more

Najstariji zapisi iz matične knjige krštenih (rođenih) crkve u Borču za 1837. godinu

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Saša Zarić Pored  popisa, crkvene knjige su najdragoceniji i najpouzdaniji izvor podataka o stanovništvu. Matične knjige su uvedene 1837. godine, tako da ne postoje stariji zapisi o krštenim, venčanim i umrlim. Svaki paroh crkve je bio u obavezi da u svojoj parohiji upisuje u matične knjige podatke o rođenoj deci, sklopljenim brakovima i umrlim  licima. U boračkoj crkvi su se, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Saselac (Sokobanja)

Poreklo stanovništva sela Saselac, opština Sokobanja - Zaječarski okrug. Prema knjizi Petra Jovanovića „Banja“. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Saselac se nalazi u pomenutom nizu sela na severnom obodu istočnog dela banjskog basena. Selo leži u dolini Saselačke Reke, sa leve strane, a ispod jezerske obale od 600 metara, koja je ovde dobro izražena na Lomu i Rtu na severnoj i Jeldištu, na zapad ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Oklace (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Oklace, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je u slivu Oklačkog Potoka, koji dolazi od Jezera na Mokroj i utiče u Brnjačku Rijeku. Po svom položaju ono je slično Brnjaku, od koga ga deli prostrana kosa. Iznad sela su Kamenik, Kameničko B ...

Read more

Plemena i poreklo bratstava Crmnice

  Crmnica je jedna od četiri nahije Stare Crne Gore. Na severu se graniči sa Riječkom nahijom, zapadnom i jugozapadnom stranom, koja čini prirodnu planinsku granicu, sa primorskim plemenima Brajićima i Paštrovićima, i na jugozapadu delom sa Spičom, na jugu sa Krajinom (Zupci, Šestani i Seoce), a svojom istočnom stranom Crmnica se spušta prema Skadarskom jezeru. U Crmnici postoji sedam plemena. Stanovni ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donji Vratari (Aleksandrovac)

Poreklo stanovništva sela Donji Vratari (po knjizi Donje Vratare), opština Aleksandrovac - Rasinski okrug. Prema knjizi Milisava Lutovca „Župa Aleksandrovačka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi u proširenju reke Vratarnice i potoka koji protiče ispod šuma više kose Banovac. Ovo proširenje u obliku kotlinice povoljno je za gajenje poljoprivrednih kultura. Vode. Donji Vratari obiluju vodo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Poratak (Hatelj, Stolac)

Poreklo stanovništva sela Poratak (Hatelj, Stolac). Prema istraživanju Petra Šobajića  DABARSKO POLJE U HERCEGOVINI. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić   U sredini je Dabarskog Polja, na raskršću kolskih puteva za Stolac, Mostar i Bileću. Od poslednjih godina prošlog veka tu se počelo razvijati drumsko naselje sa nekoliko trgovačkih i zanatlijskih radnji. Tu je i osnovna škola. U Poratku žive: ...

Read more

Poreklo sadašnjih pivskih porodica

Poreklo pivskih porodica prema studiji "Piva" Obrena Blagojevića iz 1971. godine (istraživanje sprovedeno 1967-68). Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.         U ovom radu mi ćemo pokušati da navedemo, azbučnim redom, sve sadašnje pivske porodice, sa barem jednim minimumom osnovnih podataka. Sam pregled porodica, broj njihovih kuća i raspored po selima rezultat je ankete koju sam, tokom 1967. i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zasada (Bileća)

Poreklo stanovništva sela Zasada, opština Bileća. Prema istraživanju "Dabarsko Polje u Hercegovini" Petra Šobajića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Zahvata dugačku uzanu zaravan ispod Crnog Osoja, a iznad polja. Ovo je jedno od najvećih sela u Dabru, a deli se u tri kraja: Pogledala, Zasada i Ugarci (Ugarci su ispod Gradine sa 9 kuća: Vujovića 5, Popadića 2 i Milićevića 2). Po selu im ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kuti (Bijeljani, Bileća)

Poreklo stanovništva sela Kuti, opština Bijeljani (Bileća). Prema istraživanju Petra Šobajića DABARSKO POLJE U HERCEGOVINI. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Selo je u jugoistočnom uglu polja ispod Kutskog Osoja sa 19 kuća, od kojih su neke nisko pri polju, a druge pod Osojem i na Ljuti. Kuće pri polju su grupisane oko Ćumurijine kule, a u strani su rasturene. U selu i oko njega je nekoliko gomila, ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top