You Are Here: Home » Posts tagged "Kovačević" (Page 6)

Poreklo prezimena, selo Koljane (Vrlika)

Koljane je selo u Dalmaciji, jugoistočno od Vrlike, na Peručkom jezeru, u podnožju planine Dinare. Teritorijalno pripada  Gradu Vrlici. Veći deo sela je potopljen podizanjem brane na Cetini i formiranjem jezera 1958. godine. Kod Koljana se nalazi pravoslavni manastir Dragović. Stari manastir iz 1395. godine takođe je potopljen jezerom, dok je novi kasnije izgrađen na jednom uzvišenju. Na popisu 1991. godine, bilo ...

Read more

Poreklo prezimena, varoš Blace

Poreklo stanovništva varoši Blace, opština Blace – Toplički okrug. Prema tekstu Darinke Zečević „Blace – antropogeografska ispitivanja“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Položaj varoši Blaca je na putu, koji vodi kroz Jankovu Klisuru ( Kruševac – Beloljin) i na raskrsnici kojom se taj put ukršta sa putevima u nekoliko drugih pravaca. Blace se nalazi na granici kristalastog masiva Jastrepca i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Knjeginja (Rudo)

Poreklo stanovištva sela Knjeginja, opština Rudo – BiH (RS). Prema knjizi „Višegradski Stari Vlah“ sveštenika (popa) Stjepa Trifkovića. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Knjeginja je selo severno od Pleme a u strani iznad Uvca. Selo je delom u osojnoj, delom u prisojnoj strani a delom u ravnici – Bare. Seoske su kuće u polju, kraj reke Uvca – Bare a ostale po stranama: Kneginji, Koprivnici i Kršu. V ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Podosoje (Vrlika)

Podosoje je selo u Dalmaciji, jugoistočno od Vrlike, na Peručkom jezeru. Teritorijalno pripada Gradu Vrlici. Deo sela je potopljen podizanjem brane na Cetini i formiranjem jezera 1958. godine. Na popisu 1991. godine, bilo je 512 stanovnika Podosoja, od čega 368 Hrvata (71,9%), 137 Srba (26,7%), 1 Jugosloven, 3 neopredeljena i 3 nepoznata. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpsk ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Štrpci (Prnjavor, Republika Srpska)

Poreklo stanovništva sela Štrpci, opština Prnjavor (Republika Srpska). Prema knjizi Momčila Prodanovića „Selo Štrpci“. Priredio saradnik portala Poreklo Luka Jelić. Ime selu. Nastalo je po prezimenu „Štrbac“, odnosno po porodici Štrbac koja je davno u selu živela. Geografski položaj sela. Selo Štrpci, u opštini Prnjavor, najveće je selo u opštini, najveće po površini i broju stanovnika. Zauzima, periferni, sev ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mali Gradac (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Mali Gradac, opština Glina (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih o ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dubrava (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Dubrava, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Prostor između Puste Reke na jugu i Zlatne Reke na severu, koje u ovom delu teku približno pararelno, imao je na zapadu staro srpsko selo Bublicu a na jugu oba Konjuvca. Unutar tog prostora nije bilo naselja, a zemlja je bila sva pod hrast ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dobra Voda (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Dobra Voda, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Dobra Voda e nalazi pod samim Radanom, na gornjoj ivici diluvijalne terase i pravo podplaninsko selo. Iznad sela se uzdižu obrasli bukovom i hrastovom šumom Veliki i Mali Krš, zatim, niže od njih, kao džinovska kupa iznikla iz jezerskog dna n ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Suknovci (Promina, Drniš)

Poreklo stanovništva u selu Suknovci, opština Promina (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Suknovci su selo severozapadno od Drniša. Pripadaju opštini Promina. Nalaze se između reke Krke i planine Promine. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezimena KOVAČEVIĆ (31) – Sveti Stefan (prisutni u 18. veku) Hrvatska prezimena AGIĆ (21) – (prisutni ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jelašnica (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Jelašnica, opština Surdulica – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo leži na Jelašničkoj Reci, desnoj pritoci Južne Morave, na njenom prelazu iz planine u niziju. Vode. Jelašnica, pored dobrih topografskih i privrednih prilika, obiluje ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top