You Are Here: Home » Posts tagged "Matić"

Poreklo prezimena, selo Jazak (Irig)

Poreklo stanovništva sela Jazak (Irig) prema studiji Miloša Đ. Škarića "Dvanaest sela u Fruškoj gori". Priredio saradnik portala Poreklo Svetozar Miličević. Jazak je naseljen u XVII veku. Doseljenici potiču što iz Bosne i Hercegovine, što iz Srbije, a živeli su najpre na Brailovu kod Višnjevaca. Kad su Turci iza druge posade Beča 1683. bili potučeni kod Vaca i Požuna, upadoše na povratku ko besni kurjaci u naš ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rajince (Preševo)

Poreklo stanovništva sela Rajince (po knjizi Malo i Veliko Rajince), opština Preševo – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Malo Rajince: Položaj naselja. Selo se nalazi južno od Velikog Rajinca., od koga je odvojeno manjom planinskom kosom. Seoske kuće su po dnu i na st ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lopušnik (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Lopušnik, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi „Mlava“ – Antropogeografska proučavanja Ljubomira Jovanovića. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Lopušnik se nalazi u dolini rečice Kruševice, koja se sa ljutim Potokom spaja i utiče u Čokordin. Kuće seoske su u rečnom koritu i po stranama brda Ljubanovca i Jastrebice sa desne i Kozjaka sa leve strane rek ...

Read more

Poreklo prezimena sela Oreškovica (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Oreškovica, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi „Mlava“ – Antropogeografska proučavanja Ljubomira Jovanovića. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Oreškovica se nalazi u jednoj udoljini i na brdskoj kosi, što se od Glavčine pruža ka Dunavu. Vode. Kroza selo prolaze dva veća i više manjih potočića, koji imaju vode samo do leta i za vreme kiša, a nemaju ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Podlug (Benkovac)

Podlug je selo u Dalmaciji, južno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi na obodu kraškog polja, ispod kose (Krš), a pruža se pravolinijski u pravcu severozapad-jugoistok. Na popisu 1991. godine, Podlug je imao 340 stanovnika, od čega 283 Hrvata (83%),  56 Srba (16,5%) i jednog nepoznatog.   Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom sla ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Počekovina (Trstenik)

Poreklo stanovništva sela Počekovina, opština Trstenik – Rasinski okrug. Prema knjizi Momčila R. Todosijevića „Podgočka naselja trsteničkog kraja“, izdanje Beograd 2008. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Selo Počekovina nalazi se na pravcu Trstenik - Kruševac, 10 km od Trstenika, na plavini Lopaške reke i terasama sa desne strane Zapadne Morave. Nalazi se na nadmorskoj visini 157–174 metr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Radašinovci (Benkovac)

Radašinovci su selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), južno od Benkovca, a istočno od Biograda, na severnoj strani Vranskog jezera. Administrativno pripadaju gradu Benkovcu (Zadarska županija). Jedan period se selo zvalo Radašinovci, ali je 2015. godine vraćen stari naziv. Selo se nalazi u kraškom polju, izduženom u pravcu severozapad-jugoistok, paralelno sa Vranskim jezerom. U tom polju su takođe naselja Vrana (sev ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kožlovac (Benkovac)

Kožlovac je selo u Dalmaciji, jugoistočno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi na obodu velikog kraškog polja, izduženog u pravcu severozapad-jugoistok.  U njemu je nastalo više sela i grad Benkovac. Proz polje protiče povremeni tok Jaruga. Kožlovac je delom na severnom obodu polja (novije naselje), dok su stari zaseoci na većoj nadmorskoj visini, iza Kuginog br ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brgud (Benkovac)

Brgud je selo u Dalmaciji (oblast Bukovica) istočno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Teren je brdovit sa manjim kraškim poljima, u kojima se nalaze zaseoci Brguda. Izdvajaju se brda Umac (387 m), Londža (370 m), Vrščić (357 m), Jarebinjak (354 m), Kosinjak (338 m), Krivolisac (315 m). Pravoslavna crkva Svetog Lazara, podignuta je 1689. godine. Na popisu 1991. godine, Brgud ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Smoković (Zadar)

Smoković je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), istočno od Zadra. Pripada opštini Zemunik (Zadarska županija). Reljef je kraški, sa malom nadmorskom visinom. Najviše tačke su Zidine (119,7 m), Sjenice(117 m) i Tišvarova glavica (112,7 m). Pravoslavna crkva Svetog Georgija podignuta je 1567. godine. Smoković je etnički homogeno srpsko selo, na koje se, s jedne i druge strane, nadovezuju srpski zaseoci u Zemuniku ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top