You Are Here: Home » Posts tagged "Matić" (Page 6)

Poreklo prezimena, selo Grošnica (Stanovo-Kragujevac)

Poreklo stanovništva sela Grošnica, Gradska opština Stanovo, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela. Grošnica je udaljena jedan i pola časa hoda na jugozapadu od Kragujevca, sa kojim je vezana Čačanskim Drumom i lepim seoskim putem, koji vodi do grošničke crkve. Kroz selo teče reka Grošnica ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donje Grbice (Aerodrom-Kragujevac)

Poreklo stanovništva sela Donje Grbice, Gradska opština Aerodrom, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Donje Grbice su na levoj strani rečice Uglješice, severoistočno od Milanovačkog Druma. Ono je sa svih strana okruženo brdima, koji se zovu: Kopilovac, Kitica, Tovarnica, Gradina, Ravni Gaj, Vidr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vojinovac (Rača)

Poreklo stanovništva sela Vojinovac, opština Rača – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Vojinovac je na desnoj strani reke Krčmare, u gornjem delu njenog toka i sa obe strane bezimenog potoka i druma, koji iz Kragujevca – preko Rače i Palanke – vodi u Smederevo i dalje za Beograd. Vode. Selo ima tri bezimena buna ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Viševac (Rača)

Poreklo stanovništva sela Viševac, opština Rača – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Viševac se prostire sa obe strane reke Rače i sreskog druma, koji iz varošice Rače vodi u Natalince i Topolu. Ne levoj strani reke su tri a na desnoj jedna četvrtina seoskih kuća. Levo su krajevi: Stari Viševac, Viševac i Rad ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Simićevo (Žabari)

Poreklo stanovništva sela Simićevo (raniji naziv do 1947. godine Rakinac Moravski), opština Žabari – Braničevski okrug. Prema knjizi Dr. Mihaila J. Miladinovića „Požarevačka Morava“ izdanje iz 1928. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Aksić Šarko.   Položaj sela. Selo je većim delom na Svilajnačkom Drumu. Na jugu se pruža do Gostilovačkog Potoka, 2km. do Žabara. Vode. U selu nema izvora, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Badnjevac (Batočina)

Poreklo stanovništva sela Badnjevac, opština Batočina – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Badnjevac je na obema stranama reke Lepenice i železničke pruge Lapovo – Kraljevo. Idući Kragujevcu na desnoj strani reke i pruge Gornja i Donja, a na levoj Miljkovski Kraj. Kuće Gornjeg Kraja sa na stranama brda Džebelja i Bobi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donja Crnuća (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Donja Crnuća, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Mihaila Dragića „Gruža“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela – topografske prilike. Selo je na krajnjim južnim ograncima rudničkih planina. Seoske kuće su rasturene po temenima plećatih brda, naročito kačerske površi: Matića Brdu i Kosovinjaku. Ali se selo uvlači i daleko uz Crnićsku Reku i uz Reku ...

Read more

Poreklo prezimena, varoš Gornji Milanovac

Poreklo stanovništva varoši Gornji Milanovac, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“ iz 1960. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Postanak naselja, ime naselju i opšte napomene. Gornji Milanovac je varoš za koju se tačno zna kada je postala. Pošto je tursko varoško naselje Rudnik propalo za vreme Ustanka, u oslobođenoj Srbiji je selo Brusnica, iz koga je bio rudn ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Grabovica (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Grabovica, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. Naselje je delom u slivu potoka Glogovca a delom u slivu rečice Jablanice, čije razvođe predstavljaju Klik (721 m), Veliki Vrh (691 m), Mali Vrh (623 m) i Parac (602 m). Rapaj-Brdo je brdo i prevoj u pravcu sever-jug prema grabovičkom ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šarani (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Šarani, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Selo je razbacano po mnogim stranama i kosama ispod brda Rožnja i Krvavca, pretežno na levoj strani Dičine, na dugačkoj Ozrića Kosi. Oko 1875. godine počelo je naseljavanje na „planini“, po Rožnju gde su do tada bila samo trla. Vod ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top