You Are Here: Home » Posts tagged "Matić" (Page 11)

Poreklo prezimena, selo Ribarice (Loznica)

Poreklo stanovništva sela Ribarice, grad Loznica – Mačvanski okrug. Iz knjige Vidosave Nikolić-Stojančević „Rađevina i Jadar“ u neobjavljenim rukopisima Cvijićevih saradnika. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Položaj sela. Selo Ribarice leži u oblasti Jadra, okrug podrinjski, srez jadranski, opština Badanjska. Selo Ribarice leži na dve kose a do sela Jugovići – sa istočne strane, Ribaričkog polja ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pomijača (Loznica)

Poreklo stanovništva sela Pomijača, grad Loznica – Mačvanski okrug. Stanje iz 1903. godine. Iz knjige Vidosave Nikolić-Stojančević „Rađevina i Jadar“ u neobjavljenim rukopisima Cvijićevih saradnika. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Selo Pomijača je u oblasti Gornjeg Jadra, srez Jadranski, Okrug podrinjski, opština Tekeriška. Selo Pomijača leži na nekoliko brežuljaka pod visovima: B ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ploče (Loznica)

Poreklo stanovništva sela Ploče (po knjizi zaseok Ploče), grad Loznica – Mačvanski okrug. Stanje iz 1903. godine. Iz knjige Vidosave Nikolić-Stojančević „Rađevina i Jadar“ u neobjavljenim rukopisima Cvijićevih saradnika. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Selo Ploča nalazi se u oblasti reke Jadra u srezu jadranskom i opštini lozničkoj pored koga teče reka Štira. Voda ga ne plavi. S ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jugovići (Loznica)

Poreklo stanovništva sela Jugovići, grad Loznica – Mačvanski okrug. Stanje iz 1903. godine. Iz knjige Vidosave Nikolić-Stojančević „Rađevina i Jadar“ u neobjavljenim rukopisima Cvijićevih saradnika. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Selo Jugovići je u oblasti Jadra, okrug podrinjski, srez jadranski, opština badanjska. Selo Jugovići je na prisojnoj strani gde počinje Iverak a između ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zavlaka (Krupanj)

Poreklo stanovništva sela Zavlaka, opština Krupanj – Mačvanski okrug. Iz knjige Vidosave Nikolić-Stojančević „Rađevina i Jadar“ u neobjavljenim rukopisima Cvijićevih saradnika. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Selo Zavlaka je u oblasti Rađevine, okrug podrinjski, srez rađevski, opština zavlačka. Selo leži na malim brežuljcima i kosama koje razdvajaju mali potočići, koji ne preve k ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donja Sipulja (Loznica)

Poreklo stanovništva sela Donja Sipulja, grad Loznica – Mačvanski okrug. Stanje iz 1903. godine. Iz knjige Vidosave Nikolić-Stojančević „Rađevina i Jadar“ u neobjavljenim rukopisima Cvijićevih saradnika. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. Selo Donja Sipulja je u oblasti Gornjeg Jadra, okrug podrinjski, srez jadranski, opština badanjska. Selo leži na prisojnim i osojnim kosama, koje se pružaju od ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donja Badanja (Loznica)

Opis sela Donja Badanja, grad Loznica – Mačvanski okrug. Iz knjige Vidosave Nikolić-Stojančević „Rađevina i Jadar“ u neobjavljenim rukopisima Cvijićevih saradnika. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela. Donja Badanja je u oblasti Jadra, okrug podrinjski, srez jadranski, opština badanjska. Selo Donja Badanja nalazi se na desnoj obali rečice Cernice. Celo selo je na malim brežuljcima, čije strane imaj ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Dragelja (Gradiška)

Poreklo stanovništva parohije Dragelja, opština Gradiška. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Dragelja, protoprezviterat gradiški Parohija sa 4 sela: 1. Dragelja, kuća 43, duša 185 2. Kijevci Doljni, kuća 53, duša 708 3. Kijevci Gornji, kuća 45, duša 300 4. Cerovljani, kuća 54, duša 2 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornja Badanja (Loznica)

Poreklo stanovništva sela Gornja Badanja, grad Loznica – Mačvanski okrug. Iz knjige Vidosave Nikolić-Stojančević „Rađevina i Jadar“ u neobjavljenim rukopisima Cvijićevih saradnika. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela. Selo Gornja Badanja leži na visokoj ravni sa poviše omanjih kosa blažeg nagiba, jednoga kraka planine Iverak, koji se prostire sa severa ka jugu. Na tom prostoru kuće su podignut ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornje Sipulje (Loznica)

Poreklo stanoništva sela Gornje Sipulje (Gornja Sipulja), grad Loznica – Mačvanski okrug. Iz knjige Vidosave Nikolić-Stojančević „Rađevina i Jadar“ u neobjavljenim rukopisima Cvijićevih saradnika. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Selo Gornje Sipulje leži u oblasti gornjeg Jadra, okrug podrinjski, srez Jadranski, opština Tekeriška. Gornja Sipulja leži jednim delom na severnoj strani plani ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top