You Are Here: Home » Posts tagged "Matić" (Page 10)

Poreklo prezimena, selo Ravnaja (Krupanj)

Poreklo stanovništva sela Ravnaja, opština Krupanj – Mačvanski okrug. Stanje s početka 20. veka.  Prema knjizi Borivoja Milojevića „Rađevina i Jadar“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Položaja ma(ha)la u selu. -Gornji i; -Donji Vis su na prisojnoj strani Jadra i na ripanjskoj površi između Jadra i doline Ravnajice. -Donja Mala je na prisojnoj strani Ravnajice. -Mrkonjići su na prisojnoj strani doli ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Batković (Bijeljina)

Poreklo stanovništva sela Batković, opština Bijeljina. Prema Etnološkoj monografiji Radmile Kajmaković - SEMBERIJA. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   BATKOVIĆ ima 957 kuća. Delovi sela su: Gajići, Gojsovac, Karavlasi, Klis, Lipovica, Marići i Mala Obarska. Po narodnom predanju, u Batkoviću je pre oko 100 godina bilo šest koliba, a zemlja je pripadala šestorici begova. Smatra se da su sv ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mojković (Krupanj)

Poreklo stanovništva sela Mojković, opština Krupanj – Mačvanski okrug. Stanje s početka 20. veka.  Prema knjizi Borivoja Milojevića „Rađevina i Jadar“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj ma(ha)la u selu. -Skorići; -Gavrilovići i; -Ukaljevići su na prisojnoj strani Mojkovićske Reke. -Vasići i; -Majstorovići su na prisojnoj strani Majstorovića Potoka. -Markovići; -Bajići i; -Bojičići su na ripanjsk ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tomanj (Krupanj)

Poreklo stanovništva sela Tomanj, opština Krupanj – Mačvanski okrug. Stanje s početka 20. veka.  Prema knjizi Borivoja Milojevića „Rađevina i Jadar“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj zaselaka u selu. Šumeć je na prisojnoj strani Suvog Potoka Sekulići su na prisojnoj strani doline Štekovca. Matići su na prisojnoj strani doline Skakavca. Osojne strane svih ovih dolina su obrasle bukovom ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bogoštica (Krupalj)

Poreklo stanovništva sela Bogoštica, opština Krupanj – Mačvanski okrug. Stanje s početka 20. veka. Prema knjizi Borivoja Milojevića „Rađevina i Jadar“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Položaj zaseoka u selu.   Pavitnjaci su na prisojnoj strani Sređičke Reke, na izlasku iz klisure. Bogoštica je na prisojnim stranama dolina Sigovca i Krive Reke, ispod visokog odseka Kulina. Potočari su na p ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brezovice (Krupanj)

Poreklo stanovništva sela Brezovice, opština Krupanj – Mačvanski okrug. Stanje s početka 20. veka. Prema knjizi Borivoja Milojevića „Rađevina i Jadar“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj ma(ha)la u selu. Gornja Mala je na viskoj površini između Logora i Malenova Brda na strani doline Buljevca okrenuta jugu, na prisojnoj strani Likodre i na osojnoj strani Lovačkog Potoka. Srednja Mala je na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krasava (Krupanj)

Poreklo stanovništva sela Krasava, opština Krupanj – Mačvanski okrug. Stanje sa početka 20. veka. Prema knjizi Borivoja Milojevića „Rađevina i Jadar“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Seoske kuće su na strani doline Mađupca, okrenute jugu; na obema stranama doline Krasavice; na visokoj površi između ove doline i Buljevca i na prisojnoj strani poslednje doline. Tip sela. Ma(ha)le u ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lipenović (Krupanj)

  Poreklo stanovništva sela Lipenović, opština Krupanj – Mačvanski okrug. Stanje sa početka 20. veka. Prema knjizi Borivoja Milojevića „Rađevina i Jadar“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela po ma(ha)lama. -Stojkovići su na jednom podu na prisojnoj strani doline Likodre. -Gošići su na prisojnoj a -Mitrovići na osojnoj strani Seličkog Potoka Lipenovca. -Teofanovići su na obema s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kržava (Krupanj)

Poreklo stanovništva sela Kržava, opština Krupanj – Mačvanski okrug. Stanje sa početka 20. veka. Prema knjizi Borivoja Milojevića „Rađevina i Jadar“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela. Zaselak Drobnjaci je najvećim delom na prisojnoj strani doline Golubovca i na jednom rtu između ove i doline Drobnjaka. Zaselak Kržava je na podovima, na obema stranama doline Kržave. Vode. Izvori sa kojih s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brštica (Krupanj)

Poreklo stanovništva sela Brštica, opština Krupanj – Mačvanski okrug. Prema knjizi Borivoja Milojevića „Rađevina i Jadar“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela. Gornja Mala je na obema stranama doline Čičovca; kuće Matića u ovoj mali leže na jednoj visokoj terasi.Donja Mala je na obema stranama jedne doline.Sredojevića Mala je na prisojnoj strani Brštičke Reke, na visokoj površi između ove d ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top