You Are Here: Home » Posts tagged "Matić" (Page 8)

Poreklo prezimena, selo Trnovče (Velika Plana)

Poreklo stanovništva sela Trnovče (po knjizi Trnovča), opština Velika Plana – Podunavski okrug. Prema knjizi Borivoja Drobnjakovića „Smederevsko Podunavlje i Jasenica). Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela. Selo leži u dolini Morave, od koje je udaljeno 1500 metara. Između Morave i sela je Blato – Mrtvaja, kojom je Morava nekada tekla. Blato je puno vode kada Morava nadođe. Kroz sredinu sela ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Seone (Smederevo)

Poreklo stanovništva sela Seone, grad Smederevo – Podunavski okrug. Prema knjizi Borivoja Drobnjakovića „Smederevsko Podunavlje i Jasenica“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Selo se nalazi na blago nagnutoj kosi i kuće su poređane duž seoskih puteva. Vode. U sredini sela imaju česmu, odakle koriste vodu za piće. Đermova (bunara) nema, jer se teško dolazi do vodene-izdani. U novi ...

Read more

Poreklo prezimena, varošica Saraorci (Smederevo)

Poreklo stanovništva varošice Saraorci, grad Smederevo – Podunavski okrug. Prema knjizi Borivoja Drobnjakovića „Smederevsko Podunavlje i Jasenica“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Varošica leži u prostranoj dolini Morave. Kuće su raspoređeno između pruge za Smederevo i Jezave a pored Carigradskog Druma i sporednih puteva. Ima malo kuća i sa desne strane Jezave. Vode. Izvora nem ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrbovac (Smederevo)

Poreklo stanovništva sela Vrbovac, grad Smederevo – Podunavski okrug. Prema knjizi Borivoja Drobnjakovića „Smederevsko Podunavlje i Jasenica“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Selo se nalazi na stranama brežuljaka koji su razdvojeni jarugama. Ima kuća i u dolinama jaruga. Jedan deo sela je na pinosavskoj a drugi na beogradskoj površi. Ova poslednja prelazi u aluvijalnu ravan reke ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ropočevo (Sopot, Beograd)

Poreklo stanovništva sela Ropočevo, gradska opština Sopot – Grad Beograd. Prema knjizi Borivoja Drobnjakovića „Kosmaj“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Selo je na talasasto zemljištu ripanjske i pinosavske površi, koje su izbrazdane većim brojem potočića, pritoka Sopota i Velikog Luga. Vode. Glavniji izvori u selu su: Drmnik, Pavitine, Aminac i Glogovac. Zemlje. Mesta na kojima s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rajkovac (Mladenovac)

Poreklo stanovništva sela Rajkovac, gradska opština Mladenovac – Grad Beograd. Prema knjizi Borivoja Drobnjakovića „Kosmaj“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela. Rajkovac je na pinosavskoj površi. Od Mladenovca je odvojeno rekom Serovom. Deli se na Erski i Donji Kraj. Vode. Glavniji izvori su: Selište, Selski Bunar i Kovačevčić. U toku rata su vojnici ovde, kao i u selu Babama, podigli nek ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vlaška (Mladenovac)

Poreklo stanovništva sela Vlaška, Gradska opština Mladenovac – Grad Beograd. Prema knjizi Borivoja Drobnjakovića „Kosmaj“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela. Selo je na pinosavskoj i ripanjskoj površi, koje su prosečene dolinama Velikog i Veljinog Potoka i potoka Ive. Vode. Glavniji izvori u selu su: Vojvodinac, Inđina Voda, Bukovac, Stublina i Buredeljica. Tip sela. Selo je razbijenog tip ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jadranska Lešnica (Loznica)

Poreklo stanovništva sela Jadranska Lešnica (po knjizi Lješnica), grad Loznica – Mačvanski okrug. Stanje s početka 20. veka. Iz knjige Borivoja Milojevića „Rađevina i Jadar“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj ma(ha)la u selu. Uvala je na prisojnoj strani doline Uvale. Vratačka Mala je na rtovima pinosavske površi između pomenute doline i Vratačkog Potoka. Srednja Mala je takođe na pinosavskoj p ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Straža (Loznica)

Poreklo stanovništva sela Straža, Grad Loznica – Mačvanski okrug. Stanje s početka 20. veka. Iz knjige Borivoja Milojevića „Rađevina i Jadar“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Selo leži u ravnici, na severoistočnom kraju Lozničkog Polja. Preci Antonića, Filipovića i drugih stanovali su u Kućerinama do Drine odakle su pobegli ipred Turaka. Tip sela, ma(ha)la i familije koje u njim ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Filipovići (Loznica)

Poreklo stanovništva sela Filipovići, grad Loznica – Mačvanski okrug. Stanje s početka 20. veka. Iz knjige Borivoja Milojevića „Rađevina i Jadar“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Položaj sela. Seoske kuće su na jednoj kosi ripnjske površi i na prisojnoj strani dolina Grubanovca. Tip sela i porodice koje u njemu žive. Porodice su: Ilići, Ćosići, Lazići, Petkovići, Đakovići, Filipovići, Kovačevi ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top