Autor

Radovan Sremac

Radovan Sremac je rođen 1982. godine. Osnovnu i srednju školu je završio u Šidu. Diplomirao na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. U periodu 2009-2013. bio je zaposlen kao kustos-arheolog u Galeriji slika „Sava Šumanović“ Šid. Obavljao funkciju direktora pomenute ustanove 2011-2012. god. U periodu od 2014. do 2017. godine bio je zaposlen u Zavičajnoj arheološkoj zbirci pri Narodnoj biblioteci „Simeon Piščević“ Šid kao kustos-arheolog, a od 2018. godine u Muzeju naivne umetnosti „Ilijanum” Šid. Zvanje višeg-kustosa je stekao 2017. godine. Član je Srpskog arheološkog društva od 2007. godine. Istraživačko interesovanje se kreće od arheologije rimskih provincija Centralnog Balkana, preko istorije Vojvodine 18-20. veka do genealogije. Autor je izložbi: „Gradina na Bosutu“ namenjene za gostovanje u zemljama regiona (2017), muzejske postavke Crkvene riznice Srpskog pravoslavnog arhijerejskog namesništva Šidskog (2016), „Gradina na Bosutu“ u Zavičajnom muzeju u Rumi (2015), „U zaleđu prestonice – Opština Šid u kasnoj antici“ u Galeriji slika „Sava Šumanović“ Šid (2012), „Sava Šumanović – lično, porodično, nacionalno“ u Galeriji slika „Sava Šumanović“ Šid (sa gostovanjem u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci i u Domu vojske Srbije u Beogradu) (2012), „Nit koja nas veže" u Muzeju naivne umetnosti „Ilijanum" Šid itd. Autor je 33 monografije i preko 90 radova u serijskim publikacijama. Za svoj rad je nagrađen Višnjićevom nagradom u kategoriji mladih stvaralaca u kulturi za 2010. godinu, Šestodecembarskom Zahvalnicom Opštine Šid (2015), priznanjem gradonačelnika Haife (Izrael) za naučno-istraživački rad o istoriji jevrejskih zajednica u Srbiji (2015) i priznanjem Ministarstva spoljnih poslova Izraela za širenje i unapređivanje srpsko-izraelskog prijateljstva (2016).

O godišnjici rođenja Perside Šumanović, jedne od najvećih darodavki srpskoj kulturi

Na današnji dan, 21. febrara 1875. gdine u Šidu je rođena Persida Tubić udata Šumanović, majka akademskog slikara Save Šumanovića, jedna od najvećih darodavki srpskoj kulturi.Persida Šumanović (Šid, 1875 – Šid, 1968) potiče iz stare šidske zanatsko-trgovačke porodice. Prezime Tubić u Šidu se prvi put pominje 70-ih godina XVIII veka….

› više informacija

20. februara 2022.

1

Putir Trifuna Isakoviča iz 1753. godine iz crkvene riznice u Šidu

Tokom 2016. godine u Vladičanskom dvoru u Šidu osnovana je Riznica Srpskog pravoslavnog arhijerejskog namesništva šidskog. Riznica je svečano otvorena uz prisustvo mnogobrojnih građana Šida i gostiju sa strane. Tu se negde i završilo šidsko interesovanje za ovog baštinika srpske nacionalne i duhovne istorije. U svakom slučaju ovakav odnos građana…

› više informacija

Postanak hrama Sv. Nikolaja u Šidu (1704-1804)

Istorija hrama Prenosa moštiju sv. oca Nikolaja u neraskidivoj vezi je sa istorijom samog Šida. Prvo pominjanje Šida i Svetonikolajevskog hrama u istorijskim izvorima je ne samo istovremeno, nego se nalazi u istoj rečenici. Kada je šidski kapetan Neško zapisao: „Sabornik kapetana Neška iz šanca Šida i cerkve svetago čudotvorca…

› više informacija

8. februara 2022.

0

Sahranjivanje u porti hrama Sv. Nikolaja u Šidu

Običaj sahranjivanja unutar i pored srpsko pravoslavnih crkava u Vojvodini gotovo postaje pravilo tokom 18. i 19. veka. Pravo da budu sahranjene na ovom mestu imale su samo izuzetne ličnosti, sveštenici, osobe zaslužne za gradnju crkve i ostali dobrotvori, kao i ličnosti koje su za života pokazale veliko zalaganje za…

› više informacija

27. januara 2022.

0

Poreklo Jakova Gerčića (Šid, 1788 – Sremski Karlovci, 1851), profesora i direktora Karlovačke gimnazije

Jakov Gerčić (Šid, 10. novembar 1788 – Sremski Karlovci, 2. septembar 1851) bio je istoričar, profesor i prvi Srbin direktor Karlovačke gimnazije. Prezime Gerčić se veoma brzo u Šidu promenilo u Grčić tako da porodica i danas nosi taj oblik prezimena.Prezime G(e)rčić spada u red najranije zabeleženih prezimena u Šidu….

› više informacija

27. januara 2022.

0

Domazeti u kući – domazeti na groblju

Porodica Dragin spada u najstarije šidske porodice. Prezime se pominje u najstarijem popisu Šida 1722. godine. Na viši društveni nivo porodicu su uzdigli Đorđe i Lazar Dragin.Zanimljiv je jedan dokument o usvajanju Jovana Krsmanovića od strane Đorđa Dragina 1782. godine. Đorđe je zbog velike smrtnosti svoje dece pomislio da neće…

› više informacija

27. januara 2022.

0

Tragom jednog testamenta – znameniti prota jamenački Damjan Jevrić

U arhivi Osnovnog suda u Šidu među brojnim testamentima koje su znakom ili slovima potpisali kako zemljedelci, tako i trgovci, plemići i sveštenici, nalazi se i testament protojereja Damjana Jevrića. Damjan Jevrić (1836 – 1900) je rođen u svešteničkoj porodici, njegov otac Jovan Jevrić je bio ugledni sveštenik u Berkasovu i…

› više informacija

27. januara 2022.

0

Anđelija Stančić rođ. Spajić (Šid, 1865 – Beograd, 1955) – Šiđanka koja je odbila Orden Svetog Save

Anđelija Stančić rođena Spajić (Šid, 1865 – Beograd, 1955), ćerka šidskog stolara Andreja Spajića, bila je učiteljica po struci, učesnica Prvog svetskog rata kao medicinska sestra, odlikovana Krstom milosrđa 1914. godine od strane NJ.K.V. Petra I Karađorđevića kralja Srbije, dobitnica Ordena Svetog Save koji je potom uz zahvalnost odbila, autorka…

› više informacija

26. januara 2022.

0

Imovina sremskih Jevreja u toku Holokausta prema arhivskoj građi Hrvatskog državnog arhiva

Teritorija koja nosi geografski naziv Srem danas je podeljena između Srbije i Hrvatske. Celo područje Srema je u toku Drugog svetskog rata bilo u okviru ustaške Nezavisne Države Hrvatske. Verno prateći strategije i zakone nacističke Nemačke, ustaše su na sebi svojstven način izvršile Holokaust na celom području svoje države, pa…

› više informacija

16. januara 2022.

0

Zadužbine i društva pri Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Šidu

Pri Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini šidskoj postojalo je nekoliko zadužbina i društava koje su svojim radom pomagale i razvijale sve društvene slojeve u Šidu. Posebno su značajne privatne zadužbine bogatih Šiđana koji su svoju imovinu poklanjali svom gradu preko crkve.Zadužbina Lazara Grčića „Svetosavski zaveštaj“ – Lazar Grčić (1816-1885) potiče iz…

› više informacija