You Are Here: Home » Posts tagged "Marinković"

Poreklo prezimena, sela Pločnik, Bace (Prokuplje); Lazarevac, Suvi Do i Draguša Gornja i Donja (Blace)

Poreklo stanovništva, sela Pločnik, Bace, Lazarevac, Suvi Do i Draguša Gornja i Donja, opština Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudića „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Toplica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Stanovništvo Pločnika, Baca, Suvog Dola, Lazarevca, Draguše, kao i ostalih sela u okolini Blaca, vodi poreklo sa Kopaonika, Kosova, iz Ras ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jazak (Irig)

Poreklo stanovništva sela Jazak (Irig) prema studiji Miloša Đ. Škarića "Dvanaest sela u Fruškoj gori". Priredio saradnik portala Poreklo Svetozar Miličević. Jazak je naseljen u XVII veku. Doseljenici potiču što iz Bosne i Hercegovine, što iz Srbije, a živeli su najpre na Brailovu kod Višnjevaca. Kad su Turci iza druge posade Beča 1683. bili potučeni kod Vaca i Požuna, upadoše na povratku ko besni kurjaci u naš ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Radiševo (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Radiševo, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Radiševo se nalazi u dolini Radiševske reke i po okolnim brdima pokraj reke. Pripada razbijenom visinskom tipu dreničkih sela, čiji je istodobno glavni predstavnik. U osnov ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Novo Čikatovo (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Novo Čikatovo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Postanak i položaj sela. Novo Čikatovo je kolonističko selo i nalazi se na brežuljkastom tlu dreničkog pobrđa. U novom Čikatovu postoji seoska crkva, koja je podignuta naporedo sa postankom ovog s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ivanje (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Ivanje, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela i zemlje. Selo je u dolini Ivanjske reke, izmeću Krša koji padaju sa Koritske visoravni, Gradine i Kulinske kose. Donje strane koje se spuštaju blago u malu rečnu ravan, plodne su i zaklonjene od vetrova, pa su prema tome ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Osaonica (Trstenik)

Poreklo stanovništva naselja Osaonica, opština Trstenik – Rasinski okrug. Prema knjizi Momčila R. Todosijevića „Podgočka naselja trsteničkog kraja“, izdanje Beograd 2008. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Osaonica je prigradsko naselje spojeno sa Trstenikom. Nalazi se jugozapadno od Trstenika, na visini (175-260m), razbijenoj terasi iznad desne aluvijalne ravni Zapadne Morave i njene prit ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornji Ribnik (Trstenik)

Poreklo stanovništva sela Gornji Ribnik, opština Trstenik – Rasinski okrug. Prema knjizi Momčila R. Todosijevića „Podgočka naselja trsteničkog kraja“, izdanje Beograd 2008. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Selo se nalazi na 6km jugoistočno od Trstenika, u zoni ukrštanja glavnih komunikacija – puta i železničke pruge Trstenik - Kruševac sa bočnim putem za Gornju i Donju Crnišavu.  Atar sela g ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Poljica (Zadar)

Poljica je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), severno od Zadra. Administrativno pripada opštini Vrsi (Zadarska županija). Zastupljen je kraški reljef sa izrazito niskom nadmorskom visinom. Najviša tačka je brdo Gradina (66 m), na krajnjem jugu sela. Pravoslavna crkva Rođenja Presvete Bogorodice, podignuta je 1868. godine, a rimokatolička crkva Svetog Mihovila 1857. godine. Na krajnjem jugu je izdvojen srpski zasela ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Katići (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Katići*, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ.. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položak sela. Centar za Brezovu, Šarenik, Ravnu Goru i Čepovo oduvek su bili Katići, koji se nalaze na području Brezove ispod Kukutnice, na nadmorskoj visini od preko 1000 m. Škola i ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Bedina Varoš (Ivanjica)

Poreklo stanovništva naselja Bedina Varoš, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Bedina Varoš se prostire u ravnici, pored Moravice, uzvodno od Ivanjice, i na padinama debelog brda i Oštrica. Područje pored Moravice pripojeno je Ivanjici i čini ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top