You Are Here: Home » Posts tagged "Marinković"

Poreklo prezimena, selo Ivanje (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Ivanje, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela i zemlje. Selo je u dolini Ivanjske reke, izmeću Krša koji padaju sa Koritske visoravni, Gradine i Kulinske kose. Donje strane koje se spuštaju blago u malu rečnu ravan, plodne su i zaklonjene od vetrova, pa su prema tome ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Osaonica (Trstenik)

Poreklo stanovništva naselja Osaonica, opština Trstenik – Rasinski okrug. Prema knjizi Momčila R. Todosijevića „Podgočka naselja trsteničkog kraja“, izdanje Beograd 2008. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Osaonica je prigradsko naselje spojeno sa Trstenikom. Nalazi se jugozapadno od Trstenika, na visini (175-260m), razbijenoj terasi iznad desne aluvijalne ravni Zapadne Morave i njene prit ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornji Ribnik (Trstenik)

Poreklo stanovništva sela Gornji Ribnik, opština Trstenik – Rasinski okrug. Prema knjizi Momčila R. Todosijevića „Podgočka naselja trsteničkog kraja“, izdanje Beograd 2008. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Selo se nalazi na 6km jugoistočno od Trstenika, u zoni ukrštanja glavnih komunikacija – puta i železničke pruge Trstenik - Kruševac sa bočnim putem za Gornju i Donju Crnišavu.  Atar sela g ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Poljica (Zadar)

Poljica je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), severno od Zadra. Administrativno pripada opštini Vrsi (Zadarska županija). Zastupljen je kraški reljef sa izrazito niskom nadmorskom visinom. Najviša tačka je brdo Gradina (66 m), na krajnjem jugu sela. Pravoslavna crkva Rođenja Presvete Bogorodice, podignuta je 1868. godine, a rimokatolička crkva Svetog Mihovila 1857. godine. Na krajnjem jugu je izdvojen srpski zasela ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Katići (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Katići*, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ.. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položak sela. Centar za Brezovu, Šarenik, Ravnu Goru i Čepovo oduvek su bili Katići, koji se nalaze na području Brezove ispod Kukutnice, na nadmorskoj visini od preko 1000 m. Škola i ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Bedina Varoš (Ivanjica)

Poreklo stanovništva naselja Bedina Varoš, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Bedina Varoš se prostire u ravnici, pored Moravice, uzvodno od Ivanjice, i na padinama debelog brda i Oštrica. Područje pored Moravice pripojeno je Ivanjici i čini ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Batote (Brus)

Poreklo stanovništva sela Batote, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je visoko na stranama doline Strmačke reke i njene desne pritoke Batotske reke. Zemljišno područje Batora zahvata prostor između Lipovca na zapadu i severozapadu, ...

Read more

Poreklo prezimena, varošica Brus

Poreklo stanovništva varošice Brus, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Varošica u ataru sela Male Grabovnice zasnovana je na mestu zvanom "Brusu". Toponim "Na Brusu" u narodu se objašnjava oblikom zemljišta; ono liči na brus – belegiju za oštrenje kose. Dugačak a uzan pojas zemljišta pored desne ob ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ploča (Aleksandrovac)

Poreklo stanovništva sela Ploča, opština Aleksandrovac – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Planinsko selo Ploča je na zatalasanoj ravni na planini Željin (Čuke, 1.785m), što se sve više snižava ukoliko idemo dalje istoku, tako da u sastavcima Pločke ...

Read more

Poreklo prezimena, varoš Ivanjica (Ivanjica)

Poreklo stanovništva naselja Ivanjica, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Centar Moravičkog Starog Vlaha se nalazi u Ivanjici,  varošici smeštenoj na obalama Moravice, na nadmorskoj visini od oko 460 m. Postanak naselja. Ivanjica je formirana ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top