You Are Here: Home » Posts tagged "Marinković" (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Kućane (Raška)

Poreklo stanovništva sela Kućane (po knjizi Kućani), opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Kućane su u podnožju i po stranama Bisine, koja je na desnoj strani Raške,  nedaleko od njena ušća u Ibar. Seoski potes graniči se s panojevićskom  Plitkom Kosom, a c končulićskom kosom Tabačkim Guvnom, prema suse ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kraviće (Raška)

Poreklo stanovništva sela Kraviće, opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kraviće je između Ibra, Gnjiličkog Potoka, Vandina Brda, Strna i Čukare, koja je prema Plavkovu. Tip sela. Kuće su grupisane po rodovima u dva niza, koji su u donjem kraju sela sastavljeni i tu čine glavni deo naselja. Najviši kraj sela na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Konarevo (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Konarevo, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Najveći deo naselja zauzima prostor ravnog terena na prvoj i drugoj terasi leve strane reke Ibra, a manji deo na istočnoj padini i po grebenu jedne kose kojom ide granica između Konareva i Vrdila. Granična naselja su Progorelica, V ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jova (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Jova, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Jova je u gornjoj proširenoj dolini Jovske Reke i neposredno pod razvođem Raške i Ibra, u sklopu brda Koviljaka, Paunja, Krsta, Ždraljevca, Bivoljaka i Zaječaka. Tip sela. Sa susednim Trstenikom graniči se Badlavskom Rekom. Zaselak Trstenik ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rajčinoviće (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Rajčinoviće, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Rajčinoviće je u donjoj dolini Rajčinovićske Reke, leve pritoke Ljudske, između brda Križevca i kose Gladnice. Položaj sela je razuđen i razdrobljen mnogim andenzitnim glavicama. Vode. Oskudno je izvorskom vodom; Česma Ajdarov ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sebečevo (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Sebečevo, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Sebečevo je najveće naselje u predelu. Ono je, s potesom, u srednjoj i donjoj dolini Sebečevke, s kućama na obe strane reke, grupisane po mahalama: Gornje Sebečevo niže Turjaka (hrišćani nazivaju planinu Markovina, a muhamedanci k ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Golice, Gornja Tušimlja, Pusta Tušimlja, Skukovo i Srednja Tušimlja (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela* Golice, Gornja Tušimlja, Pusta Tušimlja, Skukovo i Srednja Tušimlja (sva sela su do 1955. godine bila u sastavu sela Tušimlja), Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela*. Tušimlja je u dolini reke Tušimlje („Tuševske Rijeke“), leve pritoke Raške. Kuće su sa obe strane reke po strmim s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tolišnica (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Tolišnica, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Selo se nalazi u izvorišnom delu reke Lopatnide na nadmorskoj visini oko 700 m. Južno iznad naselja strmo se uzdiže planina Čemerio, a sa istočne planina Troglav. Kuće su raspoređene po kosama, stranama i zaravnima u pitom ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Progorelica (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Progorelica, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na levoj obali reke Ibra tj. na severnim vratima Ibarske klisure. Granična sela Progorelice su Bogutovac, Gornja Lopatnica, Roćevići, Vrdila, Konarevo i reka Ibar. Ime sela i istorijat. Pod sličnim imenom Pogo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pekčanica (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Pekčanica, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na jugoistočnim povijarcima planine Jelice u okruženju sela Kaone, Lazca, Dedevaca, Roćevića, Gornje Lopatnice i Tolišnice. Zemlje i šume. Površina naselja iznosi 2.052 hektara, od čega su njive 10,47%, voćnjaci 10,6 ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top