You Are Here: Home » Posts tagged "Radovanović"

Poreklo prezimena, selo Crvljevine (Berane)

Poreklo stanovništva sela Crvljevine, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje na prostranoj terasi Lima. Kuće su poređane na dodirnoj liniji ravni koja je pod kukuruzom i livadama, i strana pod šumama i livadama. Plodna ravan se navodnjava iz Lapljačkog potoka. Zemlje i šume. Seoski potesi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lopušnik (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Lopušnik, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi „Mlava“ – Antropogeografska proučavanja Ljubomira Jovanovića. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Lopušnik se nalazi u dolini rečice Kruševice, koja se sa ljutim Potokom spaja i utiče u Čokordin. Kuće seoske su u rečnom koritu i po stranama brda Ljubanovca i Jastrebice sa desne i Kozjaka sa leve strane rek ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Odžaci (Trstenik)

Poreklo stanovništva sela Odžaci, opština Trstenik – Rasinski okrug. Prema knjizi Momčila R. Todosijevića „Podgočka naselja trsteničkog kraja“, izdanje Beograd 2008. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj i tip sela. Selo Odžaci nalazi se na desnoj aluvijalnoj ravni Zapadne Morave, jugoistočno od Trstenika. Smešteno na padinama Belog Brda (323 m), Koznika (413 M), Čukare (340 m) i Ćirinog Bresta (272 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lopaš (Trstenik)

Poreklo stanovništva sela Lopaš, opština Trstenik – Rasinski okrug. Prema knjizi Momčila R. Todosijevića „Podgočka naselja trsteničkog kraja“, izdanje Beograd 2008. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Selo Lopaš nalazi se u Opštini Trstenik, sa desne strane Zapadne Morave, 11km JI od Trstenika, na putu Počekovina - Jasikovica. Tip sela. Naselje je zbijenog drumskog tipa, sa stranama koje se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Trebinje (Kuršumlija)

Poreklo stanovništva sela Trebinje (po knjizi Trebinje i zaselak Čačiće*), opština Kuršumlija  – Toplički okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Trebinje, u podnožju brda Tumbe – Kovačica na levoj (prisojnoj strani doline Trebinjske reke, a zaselak Bačiće je pod ...

Read more

Banijski rodovi iz Brubna kod Gline

Matični rodovi u Brubnu kod Gline Birači (Birač), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijeku, krsna slava Nikoljdan Brkići (Brkić), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijeku Dizdarevići (Dizdar/Dizdarević), Srbi, prisutni u XVIII vijeku, izumrli Januzi (Januz/Janus), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijeku, krsna slava Nikoljdan Jovići (Jović), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijeku, krsna slava Mratindan Karapandže (Karapandž ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zavrata (Leposavić)

Poreklo stanovništva naselja sela Zavrata, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je u zapadnom podnožju Lisca, u Zavratskoj reci. Vode. Pije se voda s izvora. Poznati su izvori: Voda pod Grab i Voda pod Ora. U planini ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Koporiće (Leposavić)

Poreklo stanovništva naselja sela Koporiće, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je ispod Duba, na zaravni nad stranama Vlasičke reke i Velike reke i na levoj strani doline Koporićke reke. Zemljišno područje Koporića z ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pokrvenik (Raška)

Poreklo stanovništva sela Pokrvenik opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Pokrvenik je na zaravni u podnožju brda Devlja i Dublja. Vode. Tekućica je Potok, a vode se zovu: Bukovik uČingelima, Izvor u Buču u Ristovićima, Grujina voda u Đukići ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kovači (Raška)

Poreklo stanovništva sela Kovači ( zaseoci Lazovići, Brezova Glava (Brezovac), Kovači, Pope, Glave, Županja, Koprivnica, Plana i Pupavne. ), opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Zaselak LAZOVIĆI Mali zaselak zapadno od Boća, pod Rastovom glavom. ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top