You Are Here: Home » Posts tagged "Radovanović" (Page 3)

Poreklo stanovništva, oblast Devići – selo Koritnik (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Devići (linkovati na selo Koritnik) sa podgolijskime selima, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ.. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj oblasti. Devići su centar podgolijskih sela nalaze se na sastavcima Brusničke reke i Studenice, na teritoriji Vionice i Čeč ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornji Suvi Do (Kosovska Mitrovica)

Poreklo stanovništva sela Gornji Suvi Do (po knjizi Gornji „Srpski“ Suvi Do), opština Kosovska Mitrovica  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.  Položaj i tip sela. Gornji (,,Srpski “) Suvi Do. — Selo je u plitkoj dolini potoka sa kućama severozapadno od Donjeg Suvog Dola na Ibru. Ono se Deli na Gornju Malu i na Donju Malu. Post ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lipovica (Zvečan)

Poreklo stanovništva sela Lipovica, opština Zvečan  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Lipovica je malo naselje, postalo kao raselica susednog Lovca u početku druge polovine prošloga veka. Tip sela. Kuće su na levoj strani potoka. One su između Ćave i Lazine, a niže presedline preko koje vodi put iz Lovca ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Korilje (Zvečan)

Poreklo stanovništva sela Korilje ( po knjizi Gornja Korilja i Donja Korilja), opština Zvečan  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Gornja Korilja: Položaj i tip naselja. Gornja Korilja je na istočnom prisoju Vidova Brda i po kosama koje su sa leve strane potoka; ima kuća i po stranama Doljanske Krčevine. Vode. Selo je oskudno vodom ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Žerovnica (Zvečan)

Poreklo stanovništva sela Žerovnica, opština Zvečan  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Žerovnica je sa obe strane glavnog puta koji vodi za Banjsku iz Kosovske Mitrovice, a potes je između Šarenog Kamena, Vidova („Vidojeva“) Brda i Spasova Brda. Tip sela. Kuće su sa obe strane Kozarevske Reke, dopiru do k ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Gornje i Donje Vinarce (Kosovska Mitrovica)

Poreklo stanovništva sela Gornje i Donje Vinarce (po knjizi Vinarce), opština Kosovska Mitrovica  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Vinarce je na obodu aluvijalne ravni između Ibra i Vidova Brda. Ono se deli na Gornje Vinarce i na Donje Vinarce. Tip sela. Kuće su skupljene po srodnim rodovima u tri mahale: Gor ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Seoce (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Seoce, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Seoce, ,, Soce“ je na rečnoj terasi brda Čukara na levoj strani Kameničke Reke. Kroz selo protiče Seočki Potok („Sočki“). Tip sela. Kuće su skupljene po rodovima. Vode. Voda se uzima sa izvora Bubana i Virčine i sa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rudine (Zvečan)

Poreklo stanovništva sela Rudine, opština Zvečan – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Rudine su na desnoj strani puta koji vodi iz Banjske za Novi Pazar, sa kućama na rudinama, po kojima je dobilo naziv. One su niže šumovitih brda ljeskove Glave, Karaulišta i Čukare. Tip sela. Kuće su po plitkim uvalama ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vuča (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Vuča, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Vuča je nedaleko od ušća Crvenske (Vučanske) Reke u Ibar. Tip sela. Kuće su sa obe strane reke, u sklopu brda Nepuka, Pridvorske Čukare, Vučanske Čukare i Seočke Čukare. Ono se deli na tri kraja: Čitlučko Brdo na levoj st ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornji Krnjin (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Gornji Krnjin, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Gornji Krnjin je u proširenoj dolini i u ključu Ibra. Granice seoskog potesa na severu su na razvođu Drenovske Reke i Pajovog Potoka, pa se na zapadnoj strani nastavljaju preko Dugačke Kose i Crnoga Vrha, na jugu preko ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top