You Are Here: Home » Posts tagged "Radovanović" (Page 5)

Poreklo prezimena, selo Izbice (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Izbice, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Izbice su u srednjoj proširenoj dolini Izbičke Reke, a između brda Prlova i Beljaka. Tip sela. Kuće su grupisane po rodovima koje čine naselje razbijenog tipa s krajevima: Kleče pod Prlovima, Zlatarevina pod Debeljakom i zaseokom Mokrice ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pekčanica (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Pekčanica, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na jugoistočnim povijarcima planine Jelice u okruženju sela Kaone, Lazca, Dedevaca, Roćevića, Gornje Lopatnice i Tolišnice. Zemlje i šume. Površina naselja iznosi 2.052 hektara, od čega su njive 10,47%, voćnjaci 10,6 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jarčujak (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Jarčujak, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na desnoj strani donjeg toka Vrdilske reke, u okruženju sela Čibukovca, Crakčića, Musine Reke, Mrsaća, Adrana, Grdice i grada Kraljeva. Postanak i ime sela Ovo je selo nastalo razgraničenjem spahiluka Ali spahije mr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bapsko Polje (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Bapsko Polje, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i ime sela. Bapsko Polje se nalazi na desnoj reke Seničave. Iz imena naselja vidimo da je selo nastalo naseljavanjem polja koje je pripadalo selu Baba." Na širem prostoru je od davnina postojalo nekoliko naselja koja su posle dolaska Turaka ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Adrani (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Adrani, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V.Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Adrani se nalaze na rečnoj terasi sa desne strane Zapadne Morave, oko utoke Musine reke, a u okruženju između naselja Grdice, Jarčujaka, Musine Reke, Mrsaća i reke Morave. Istorijat sela i starine. I pored toga što je, kako ćemo docnije ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bogutovac (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Bogutovac, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Istorijat sela. Ovo staro srednjovekovno rudarsko naselje upisano je u darovnu povelju Prvovenčanog srpskog kralja  ušlo u posed žičkog eparhijskog vlastelinstva. Naselje je, svakako, nastalo znatno ranije, pre osnivanja vlastelinstva, ali mi njegov h ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Stolac (Višegrad)

Poreklo stanovištva sela Stolac, opština Višegrad – BiH (RS). Prema knjizi „Višegradski Stari Vlah“ sveštenika (popa) Stjepa Trifkovića. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Stolac se nalazi na brdu iznad sela Bijele. Kuće su rasturene po jednoj visoravni. Vode. U selu su ovi izvori: Blizanci, Revenik, Mutnica i Voznik. Zemlje i šume. Zemlja za obrađivanje je sva grupisana oko kuća i srednje je rodno ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Slišane (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Slišane, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Slišane se nalazi na najvišoj diluvijalnoj ravni ispod same Petrove Gore. Na zapadu od sela je prostrana zalivađena površina, obrasla starim divljim kruškama. Ova zaravan može imati dužinu do dva kilometra a onda se odatle uzdiže Petrova Go ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ivanje (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Ivanje, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ivanje je podplaninsko selo, mada ne onako izrazito kao što su Obržda i Dobra Voda. I nad njim se nadvio šumoviti Radan, ali ne onako neposredno, kao što se nad Obraždom nadnela Petrova Gora sa svojim najvišim visom Velikim Petrovcem. Iako je Iva ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dragovac (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Dragovac, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Dragovac se nalazi na desnoj obali Kameničke Reke i to na njenom ušću u Pustu Reku. Od Bojnika je odvojen dubokim koritom bujične Kameničke Reke. Tip sela. Selo je zbijenog tipa i leži u aluvijalnoj ravni pustorečke oblasti koja, od ovog sela ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top