You Are Here: Home » Posts tagged "Mitrović" (Page 6)

Poreklo prezimena, naselje Doljevac (Doljevac)

Poreklo stanovništva sela Doljevac, opština Doljevac – Nišavski okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Postoje dva Doljevca: Stari i Novi Doljevac. Stari Doljevac je ne samo po postanku starije naselje, već se ono razlikuje po tome što je čisto seosko naselje sa ruralnom privre ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brestovac (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Brestovac, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Brestovac je veliko ravničarsko selo u severnoj polovini Leskovačkog Polja. Tip sela. Po tipu slično je mnogim selima u aluvijalnoj ravni Južne Morave. Kao i još neka sela ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bogojevce (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Bogojevce, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Bogojevce se nalazi na obema stranama reke Veternice, blizu njenog ušća u Južnu Moravu. Od Leskovca je udaljeno oko 6 km u pravcu severoistoka. Tip sela. U sredini sela je ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dejance (Trgovište)

Poreklo stanovništva sela Dejance, opština Trgovište  – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Gornja Pčinja“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih delimično 1940. godine, kao i 1949. i 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Dejance se nalaze levo od Tripošnice, na visokoj dolinskoj padini ispresecanoj dolovima. Vode. Meštani koriste vodu za piće sa izvora, koji ističu iz ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jelašnica (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Jelašnica, opština Surdulica – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo leži na Jelašničkoj Reci, desnoj pritoci Južne Morave, na njenom prelazu iz planine u niziju. Vode. Jelašnica, pored dobrih topografskih i privrednih prilika, obiluje ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Suvojnica (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Suvojnica, opština Surdulica – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Suvojnica je veliko selo u južnom delu Masuričke kotlinice. Nalazi se na putu Vranje – Surdulica a u neposrednoj blizini susednih naselja: Masurice, Dugojnice i Stajkovca. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Buštranje (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Buštranje (po knjizi Malo i Veliko Buštranje), opština Bujanovac  – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Malo Buštranje: Položaj naselja. Malo Buštranje  je maleno selo, više uvučeno u planinu, koja čini razvođe između Kleničke Reke - na jugozapadu i Veliko B ...

Read more

Poreklo prezimena, selo (Gornje i Donje) Novo Selo (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela (Gornje i Donje)  Novo Selo*, opština Bujanovac  – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je planinsko; leži u izvorišnom delu Bogdanovačke Rečice, desne pritoke Južne Morave. Najbliža naselja su Lukarce, Krajmirovac, Negavac (Moravica) i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Košarno (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Košarno, opština Bujanovac  – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Košarno leži na temenu-dugačke kose pravca sever-jug. Istočna padina kosa je pod kulturama, zapadna pod pašom i šumom. Vode. Meštani koriste vodu za piće iz pet bunara i tr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Trstena (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Trstena, Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Dolina Trstenske Reke u srednjem toku sva je gotovo pod gustom šumom. Samo po levoj strani doline, kao i pored reke, gde su proširenja, ima češće njiva i livada. Inače veći deo Trstenske R ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top