You Are Here: Home » Posts tagged "Mitrović" (Page 5)

Poreklo prezimena, selo Zeletovo (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Zeletovo (Suvo Polje), opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Zeletovo se nalazi na najnižoj diluvijalnoj terasi pustorečke kotline koja se, istočno od sela, blago spušta u ravan Puste Reke. Tip sela. To malo selo od 45 domova, poređanih u obliku potkovice, zbijenih dvorišta, u kojima su ku ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornje Brijanje (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Gornje Brijanje, ošpština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Gornje Brijanje se nalazi na mestu gde se na severu zatvara pustorečki basen, na levoj obali Puste Reke. Locirano je na mestu najpovoljnijem za prirodna ljudska naselja; ima prostrano i plodno polje, tekuću vodu i brežuljakast teren pogo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vujanovo (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Vujanovo, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Vujanovo se nalazi na blagim padinama bregova, između kojih su potoci, koji skupljaju atmsfersku vodu sa prostranih površina srednje pustorečke ravni, i oni kojima otiče voda sa izvorišta na Radanu i sa padina Petrove Gore, usekli svoje dolini ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bublica (Prokuplje)

Poreklo stanovništva sela Bublica, Grad Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Bublica je podignuta na jugoistočnim padinama Žitnopotočke diluvijalne zaravni, u koju se, na ovom mestu, duboko usekla rasedlina, po čijem je dnu probušila korito Pusta Reka. Tip sela.  Po tipu selo je slično svim selima podignutim od naseljenika ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Karađorđevac (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Karađorđevac, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Donja Jablanica“.  Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Karađorđevac se nalazi na 12 kilometara zapadno od Leskovca, na prisojnim stranama brežuljaka koji odvajaju Pustu Reku od istočnih delova Leskovačke Kotline. Tip sela. Plastika terena na kome je Karađorevac podignut i nije dozvolila da ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bunuša Gornja i Donja (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Bunuša (Gornja i Donja), Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Bunuša se nalazi na istočnim padinama pobrđa, koje čine zapadni okvir ravni reke Veternice na daljini oko 17 kilometara od Leskovca i na kilometar zapadno od Bunuškog Čifluka. Jezerske naslage i humus koji čine povšinu b ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Žabljane (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Žabljane, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ovo selo se nalazi oko jedna kilometar severozapadno od Vučja. Blagodareći širenju Vučja, ova dva sela su se gotovo spojila. Žabljane je ravničarssko selo mada se jedan deo atara prostire u pravcu kukavičkih bregova. Ime sela. Zemlja na kojo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Podrimce (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Podrimce, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Podrimce se nalazi među neogenim brežuljcima u zapadnom obodu Oblasti i to na mestu gde se rečica Šaranica formirala kao jedinstven potok i stvorila dolinicu među breg ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zalužnje (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Zalužnje (po knjizi Zalužnja), Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Zalužnje je podignuto na leevoj obali reke Jablanice, na oko 7 kilometara severno od Leskovca. Tip sela. U sredini sela je prazan prostor, kao kod mnogih ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Draškovac (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Draškovac, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Draškovac leži u donjem toku Puste Reke, na njenoj levoj obali. Na ovom mestu reka je usekla svoje korito uz najnižu neogenu terasu na kojoj je selo podignuto. Tip sela. Dr ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top