You Are Here: Home » Posts tagged "Mitrović"

Poreklo prezimena, selo Poljance (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Poljance (po knjizi Novo i Staro* Poljance), opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Postanak, tip sela, vode i ostali podaci o selu. Novo Poljance je kolonističko naselje nastalo iza Prvog svetskog rata, a pripada gomilastom tipu naselja. Kolonističke ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krajkovo (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Krajkovo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela i starine. Krajkovo je selo džematskog tipa, a sačinjavaju ga četiri mahale: Buzak, Podrimčaku, Seniku i Hodžić. U Krajkovu ima nekoliko toponima, koji su nastali po imenu crkava. Evo tih naziva: Mu ...

Read more

Poreklo stanovništva Župe Nikšićke

Župa Nikšićka, ranije samo Župa, je oblast na desetak kilometara na jugoistok od današnjeg grada Nikšića. U geografskom smislu, Župa je kotlina nastala usecanjem reke Gračanice, čime je stvorena plodna zaravan, nadmorske visine između 700 i 850 metara. Usled rečnog nanosa, dovoljne količine kvalitetne vode i zaštićenosti od jačih klimatskih uticaja, a zahvaljujući činjenici da je okružena planinama prosečne nadm ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lišane Tinjske (Benkovac)

Lišane Tinjske su selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), zapadno od Benkovca i severno od Biograda. Administrativno pripadaju gradu Benkovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi na obodu kraškog polja, a s druge strane brda (kose) je Tinj. Pravoslavna crkva Svete Trojice podignuta je 1854. godine. Na popisu 1991. godine, u Lišanima Tinjskim je bilo 375 stanovnika, od čega 352 Srbina (94%), 20 Hrvata (5%) i 3 ostala. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tinj (Benkovac)

Tinj je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), zapadno od Benkovca i severno od Biograda. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi na obodu manjeg kraškog polja, a najviše tačke iznad sela su Gradina, Gubavica i Grabar. U Tinju se nalaze ostaci četvrtaste srednjovekovne tvrđave (Gradina). Na Gradini je stara rimokatolička crkva Svetog Ivana Krstitelja sa grobljem, dok je novija rimokato ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zelengrad (Obrovac)

Zelengrad je selo u Dalmaciji (Bukovica), jugoistočno od Obrovca. Administrativno pripada gradu Obrovcu. Selo odlikuje brdovit, kraški reljef. Najviša brda su Bajnovača (554 m), Zelengradina (552 m), Šimunova glavica (561 m), Crni vrh (553 m), Greljevac (530 m), Rušina glavica (514 m), Travnjak (430 m), Gradina (518 m), Medina glavica (545 m), Zelenikovac (431 m), Vruljska glavica (441 m), Debela kosa (495 m), ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Osaonica (Trstenik)

Poreklo stanovništva naselja Osaonica, opština Trstenik – Rasinski okrug. Prema knjizi Momčila R. Todosijevića „Podgočka naselja trsteničkog kraja“, izdanje Beograd 2008. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Osaonica je prigradsko naselje spojeno sa Trstenikom. Nalazi se jugozapadno od Trstenika, na visini (175-260m), razbijenoj terasi iznad desne aluvijalne ravni Zapadne Morave i njene prit ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Počekovina (Trstenik)

Poreklo stanovništva sela Počekovina, opština Trstenik – Rasinski okrug. Prema knjizi Momčila R. Todosijevića „Podgočka naselja trsteničkog kraja“, izdanje Beograd 2008. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Selo Počekovina nalazi se na pravcu Trstenik - Kruševac, 10 km od Trstenika, na plavini Lopaške reke i terasama sa desne strane Zapadne Morave. Nalazi se na nadmorskoj visini 157–174 metr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Štava (Kuršumlija)

Poreklo stanovništva sela Štava (i zaseoci: Željevo, Trešnjica i Miočiće), opština Kuršumlija  – Toplički okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Štava je pod Dobrim brdom i stavama Parduške reke i Štavske reke. Željevo je u podnožju kamena (1.215m); Trešnjica pod Tr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donje Leviće (Brus)

Poreklo stanovništva sela Donje Leviće, opština Brus  – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i ostali podaci o selu. Selo je južno od Šošića, pod Rujevcem i Crkvenikom, na levoj strani doline Kačareve – Kačaruše reke. U selu je Begovićki potok. Potesi su: Li ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top