You Are Here: Home » Posts tagged "Mitrović" (Page 4)

Poreklo prezimena, naselje Grdica (Kraljevo)

Poreklo prezimena naselja Grdica, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Selo Grdica se nalazi na rečnoj terasi i po grebenu između dve aluvijalne ravni koje su formirale reke Ibar i Zapadna Morava, a u okruženju naselja Adrana, Jarčujaka, grada Kraljeva i Zapadne Morave. Grdica je za poslednjih 50 godina ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrdila (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Vrdila, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi u porečju Vrdilske reke a u okruženju sela Roćevića, Bukovice, Samaila, Drakćića, Konareva i Progorelice. Zemlje i šume. Površina naselja iznosi 1.365 hektara. Od toga je neplodno samo 4%. Zemlja je veoma plodna i pogodna ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Adrani (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Adrani, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V.Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Adrani se nalaze na rečnoj terasi sa desne strane Zapadne Morave, oko utoke Musine reke, a u okruženju između naselja Grdice, Jarčujaka, Musine Reke, Mrsaća i reke Morave. Istorijat sela i starine. I pored toga što je, kako ćemo docnije ...

Read more

Luštica, naselja i poreklo stanovništva

Položaj Luštice u Boki (google maps)   Luštica je poluostrvo u jugozapadnom delu Boke. Kopnenom stranom na istoku graniči se sa Krtolima. Naselja nekadašnje Luštičke općine danas teritorijalno pripadaju Opštini Herceg Novi, osim sela Krašići koje pripada Opštini Tivat.   Podatke o poreklu stanovništva Luštice i druge bitne podatke o ovoj oblasti prikupio je početkom 20. stoleća protojerej Sava Nakić ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Slišane (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Slišane, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Slišane se nalazi na najvišoj diluvijalnoj ravni ispod same Petrove Gore. Na zapadu od sela je prostrana zalivađena površina, obrasla starim divljim kruškama. Ova zaravan može imati dužinu do dva kilometra a onda se odatle uzdiže Petrova Go ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Prekopčelica (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Prekopčelica, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Prekopčelica se nalazi na nižoj diluvijalnoj terasi Puste Reke, na prisojnoj strani blago nagnute kose, koja se sa Kitice ili Zmijinog Kamena (kota 400 m) postepeno spušta na jug u dolinicu koju je izvajala Mrveška Reka u svom gornjem toku. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Obilić (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Obilić, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Obilić se nalazi na vencu blago zaobljene kose Kasabički Rid koja se, počevši od sela Kacabića, postepeno uzdiže na severozapad. Tip sela. Kuće ovog sela su poređane duž puta koji polazi iz Kacabića, pa se, negde u sredini sela i na najviš ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mijajlica (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Mijajlica, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Mijajlica se nalazi na padinama blagozaobljenih brežuljaka oko jedne ovalne dolinice čijom sredinom teče, sa zapada na istok, Mijajlički Potok, leva pritoka Caričinog Potoka. Tip sela. Pojedine mahale ovog sela, zbijenog tipa, među sobom su o ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Magaš (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Magaš, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Magaš se nalazi u zapadnoj zoni pustorečke oblasti, na brežuljcima srednje divulijalne terase Leskovačkog Jezera, u koju je Magaška Reka usekla svoje duboko korito. Tip sela. Magaš spada u pustorečka sela zbijenog tipa. Ime sela. Po legendi, u Ma ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Glasovik (Prokuplje)

Poreklo stanovništva naselja Glasovik, Grad Prokulje – Toplički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Glasovik se nalazi na severozapadnom obodu pustorečke oblasti, na padinama Pasjače i na najvišoj diluvijalnoj terasi Leskovačkog Jezera u ovm regionu. Ima šest mahala, razdvojenim poljem i dubodolinama. Mahale nose ove nazive: Pčinjani, Novo ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top