You Are Here: Home » Posts tagged "Mitrović" (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Mana (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Mana, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i teritorijalna pripadnost u prošlosti. Mana je jedno od najmanjih sela u moravičkom kraju. Pre pedeset godina imala je 51 domaćinstvo, sa 503 stanovnika. Skoro u svakom domać ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dajići (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Dajići (po knjizi Daići), opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ.. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Daići su jedno od najvećih sela, po prostranstvu, u Ivanjičkoj opštini. Nalaze se na Goliji i prostiru se između Srednjorečke reke - Karalića potoka (na is ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brusnik (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Brusnik, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ.. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Brusnik je sa Ostatijom (Koritnikom) činio posebnu opštinu, na izvorištu i gornjem toku reke Studenice i Brusničke reke i njihovih pritoka. Brusnik se prostire najvećim de ...

Read more

Poreklo i bratstva plemena Nikšića

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Nebojša Babić Nikšići su pleme Stare Hercegovine, koje je u jednom razdoblju nastanjivalo oblast srednjevekovne župe Onogošt, kasnije po njima nazvanu Nikšići, i to Nikšićko polje - okolinu starog grada Onogošta, kasnije Nikšića, oblast Trebjesa na jugu od grada Nikšića i župu na istok od grada, kasnije po njima nazvana Župa Nikšićka. Tokom turske okupacije koja je u ovoj oblasti tr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bekova (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Bekova, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.  Položaj sela. Bekova je planinsko selo u Gornjoj Deževi, s kućama u osojnim izvorištima dva seoska potoka, a u sklopu brda Debelice, Glavoča, Popovice, Metaljke, Šanca i Zminca. Tip sela. Selo ima izdužen oblik, pa se deli na Gornju Bekovu niže brda ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Slatina (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Slatina, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj  sela. Slatina je stočarsko selo u gornjoj dolini istoimene Reke. Tip sela. Kuće su podignute po srodničkim grupama. Drumsko naselje Bagra je kod ušća Slatinske Reke, Lelotiće su niže pošumljenih brda Baćura i Bauvara, kod Lazina je kraj Rajč ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Progorelica (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Progorelica, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na levoj obali reke Ibra tj. na severnim vratima Ibarske klisure. Granična sela Progorelice su Bogutovac, Gornja Lopatnica, Roćevići, Vrdila, Konarevo i reka Ibar. Ime sela i istorijat. Pod sličnim imenom Pogo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mlanča (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Mlanča, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar - 1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi u porečju srednjeg toka reke Studenice, a u međurečju između ove i Graicke reke. Granična sela su Osonica, Orlja Glava, Miliće, Vrmbaje i Privorica. Postanak sela. Mlanča je veoma staro naselje. Prvi put se pominje u ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mrsać (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Mrsać, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar - 1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje zauzima prostor rečne terase na desnoj strani Zapadne Morave oko utoke Mrsaćke reke i Potoka Čađavac. Granična sela su Adrani, Jarčujak, Musina Reka, Samaila, Bapsko Polje i reka Morava. Zbog nepostojanja prirodnih granica sa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jarčujak (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Jarčujak, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na desnoj strani donjeg toka Vrdilske reke, u okruženju sela Čibukovca, Crakčića, Musine Reke, Mrsaća, Adrana, Grdice i grada Kraljeva. Postanak i ime sela Ovo je selo nastalo razgraničenjem spahiluka Ali spahije mr ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top