You Are Here: Home » Posts tagged "Lazarević" (Page 6)

Poreklo prezimena, selo Lubnica (Zaječar)

Poreklo stanovništva sela Lubnica, Grad Zaječar – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka Stanojevića „Crna Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Lubnica se nalazi delom na brdima Stupini, Golaji, Fadžetu i Joninom Potoku. Lubnička Reka – potok nikada ne plavi selo. Vode i klima. U selu ima manjih izvora, sa kojih se pije voda. Osim toga ima veći broj bunara, iz kojih se koristi voda za piće. ...

Read more

Najstariji zapisi iz matične knjige venčanih crkve u Borču za 1837-1840. godinu

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Saša Zarić   1.       4. jula 1837. venčani Lazar Radosavljević iz Knića i  Cmiljana Milisavljević iz Konjuše, kum Jovan Karanović iz Zabojnice. 2.       21. oktobra 1837. venčani Radoje Petrović iz Knića i Stojana, ćerka Pavla Stefanovića iz Petropolja, kum Pavle Stanković iz Petropolja. 3.       4. oktobra 1837. venčani Aleksa Trifunović iz Knića i Stanika iz Grošnice, ku ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Resnik (Babušnica)

Poreklo stanovništva sela Resnik, opština Babušnica. SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK, KNJIGA LXVII, MIHAJLO M. KOSTIĆ, KORITNICA, ANTROPOGEOGRAFSKA ISPITIVANJA, BEOGRAD, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Položaj i tip. U selu se služe vodom iz bunara, izvora i seoske česme. Izvor u selu zove se Rakoš. Granice Resnika i Bele Vode, u zajedničkom ataru, sa Bogdanovcem su na Kolarcici, do ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Češanoviće (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Češanoviće (ranije Ćešenoviće), opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je na stranama bila. Od Bojinovića ga deli samo Milački Potok, a od drugih sela Babudovačka Glavica, Tomaševića Brdo i Bupska Rijeka. Ćešenoviću pripadaju zaseoci Lede ...

Read more

Bajkove Kruševice kod Novoga i pravoslavne svetinje bilećko-trebinjske

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Goran Ž. Komar Kruševice su planinsko selo kod Novog koje je poslije mletačko-osmanskog razgraničenja 1701. godine pripalo osmanskoj imperiji. U ovome selu živi rod Ćeklića koji je u prošlosti Pravoslavnoj crkvi davao kaluđere i o tome se zna blagodareći podacima igumana dobrićevskog Leontija Ninkovića. Otac Leontije ukazao je svojom knjigom o manastiru na čitulju kruševičkih Ćek ...

Read more

Poreklo prezimena, varošica Tekija (Kladovo)

Poreklo stanovništva varošice Tekija, opština Kladovo – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Ovo je najzapadnije i najsevernije naselje u Ključu. Veliki tekijski atar zahvata ugao koji je Dunav načinio pri prelazu sa severositočnog na jugositočni pravac, te zahvata zemljište između Dunava, Sipa, Petrovog Sela i Poreča. Zapadn ...

Read more

Poreklo prezimena, Petrovo Selo (Kladovo)

Poreklo stanovništva sela Petrovo Selo, opština Kladovo – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ovo je planinsko selo na površi Miroča, visokoj preko 400 metara. Većina kuća je na plećatim i zaravnjenim kosama i brdima a mnogo je manje na prisojnim stranama kosa, gde su ranije bile i ostale kuće, kada je selo bilo zbijenog tipa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Velika Kamenica (Kladovo)

Poreklo stanovništva sela Velika Kamenica, opština Kladovo – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.     Položaj sela. Atar ovog sela zahvata gornji i srednji sliv Velike (Kameničke) Reke. Istočni deo atara je na niskoj a zapadni na visokim površima do Miroča, gde je granica sa Porečom. Kuće su sa obe strane Kameničke Reke i razdvoje ...

Read more

Velika Župa (Prijepolje) do 1912. godine

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Zoran Malešić Velika Župa je predeona celina u okolini Prijepolja koju čini šest naseljenih mesta: Mioska, Kovačevac, Vinicka, Miljevići, Pranjci i Gračanica Sam pojam "župa" ima geografsku, istorijsko-upravnu pa čak i versku dimenziju. U geografskom smislu pod župom se, danas, podrazumeva veće rečno proširenje, oivičeno pobrđem, sa pitomom, župnom, klimom. U srednjevekovnom periodu ...

Read more

Poreklo prezimena, varošica Brza Palanka (Kladovo)

Poreklo stanovništva naselja Brza Palanka, opština Kladovo – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Naselje je na Dunavu; na severu i severozapadu je krajinsko selo Reka; na zapadu porečko selo Miroč a na jugu Kupuzište i Urovica. Osim uske i niske terase pored Dunava ostalo zemljište je visoka terasa i površi do visine od 400 ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top