You Are Here: Home » Posts tagged "Lazarević" (Page 10)

Poreklo prezimena, selo Drenovac (Stanovo-Kragujevac)

Poreklo stanovništva sela Drenovac, Gradska opština Stanovo, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela. Drenovac je na obema stranama Vidaričkog Potoka, desne pritočice Dračke Reke. Ova se reka, pošto primi Vidarički Potok, naziva Kozujevo i utiče s leva u Lepenicu, niže korićanske mehane. Se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Drača (Stanovo-Kragujevac)

Poreklo stanovništva sela Drača, Gradska opština Stanovo, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Drača je na obema stranama Milanovačkog Druma, čas i četvrt hoda severozapadno od Kragujevca. Idući Gornjem Milanovcu, desno od druma, je seoski kraj Mali Potok – na obema stranama istoimenog potoka. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Grošnica (Stanovo-Kragujevac)

Poreklo stanovništva sela Grošnica, Gradska opština Stanovo, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela. Grošnica je udaljena jedan i pola časa hoda na jugozapadu od Kragujevca, sa kojim je vezana Čačanskim Drumom i lepim seoskim putem, koji vodi do grošničke crkve. Kroz selo teče reka Grošnica ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gradac (Batočina)

Poreklo stanovništva sela Gradac, opština Batočina – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaaj sela. Gradac je na obema stranama reke Lepenice, sa obe strane železničke pruge i državnog druma Kragujevac – Batočina. Lepenica preseca selo gotovo po sredini. Deo sela na levoj strani Lepenice prostire se poglavito u ravni do ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mala Vrbica (Stragari – Kragujevac)

Poreklo stanovništva sela Mala Vrbica, Gradska opština Stragari, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Mala Vrbica je sa obeju strana Vrbačkog Potoka koji, 40 minuta ispod sela, utiče u rečicu Uglješnicu. Ovaj potok se često naziva Klisurski, jer većim delom svoga toka teče klisurastom dolinom i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vojinovac (Rača)

Poreklo stanovništva sela Vojinovac, opština Rača – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Vojinovac je na desnoj strani reke Krčmare, u gornjem delu njenog toka i sa obe strane bezimenog potoka i druma, koji iz Kragujevca – preko Rače i Palanke – vodi u Smederevo i dalje za Beograd. Vode. Selo ima tri bezimena buna ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Viševac (Rača)

Poreklo stanovništva sela Viševac, opština Rača – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Viševac se prostire sa obe strane reke Rače i sreskog druma, koji iz varošice Rače vodi u Natalince i Topolu. Ne levoj strani reke su tri a na desnoj jedna četvrtina seoskih kuća. Levo su krajevi: Stari Viševac, Viševac i Rad ...

Read more

Poreklo pezimena, selo Vinjište (Stanovo – Kragujevac)

Poreklo stanovništva sela Vinjište, Gradska opština Stanovo, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela. Vinjište je na obema stranama Milićanskog (Milićkog) Potoka i potoka Popadinca, koji utiču u Lepenicu. Prvi potok dolazi sa Kremenca a drugi sa Orašja više Gornje Male. U vrhu obadva potoka i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bošnjane (Rača)

Poreklo stanovništva sela Bošnjane, opština Rača – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela. Bošnjane se prostire sa obeju strana potoka Starog Sela, koji se odmah ispod sela naziva Bošnjački Potok. Ono je desno od druma Velika Plana-Rača na odstojanju čas i četvrt hoda prema severozapadu. Na desnoj strani potoka ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brestov Dol (Babušnica)

Poreklo stanovništva sela Brestov Dol, opština Babušnica. Istraživanje „Babušnica i okolna sela “ saradnika portala Poreklo Miroslava B. Mladenovića Mirca, lokalnog etnologa i istoričara, 2015.godine U OVOM TEKSTU SE POMINJU PREZIMENA: Andrejević, Anđelković, Blagojević, Glišić, Golubović, Grozdanović, Grujić, Dimitrijević, Đikić, Đorđević, Đurić, Ignjatović, Ilić Janković, Jovanović, Kitanović, Kostadinović, ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top