You Are Here: Home » Posts tagged "Lazarević" (Page 4)

Poreklo prezimena, selo Zlata (Prokuplje)

Poreklo stanovništva naselja Zlata, Grad Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Selo Zlata je podignuto na severnoj granici pustorečke oblasti na obalama dveju rečica: Glasovičke i Zlatne Reke, na ridu na kome su nalaze ostaci antičkog grada. Rečice se ispod sela sastaju i formiraju Konjuvačku ili Malu Reku. Ispod sela Z ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bublica (Prokuplje)

Poreklo stanovništva sela Bublica, Grad Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Bublica je podignuta na jugoistočnim padinama Žitnopotočke diluvijalne zaravni, u koju se, na ovom mestu, duboko usekla rasedlina, po čijem je dnu probušila korito Pusta Reka. Tip sela.  Po tipu selo je slično svim selima podignutim od naseljenika ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ćenovac (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Ćenovac, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Donja Jablanica“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Ćenovac je drumsko naselje podignuto sa obe strane puta Leskovac – Lebane. Njegov doskorašnji položaj bio je nešto dalje na jugu, na levoj obali reke Jablanice, kako su locirana obično sva sela u dolini ove reke. No, hirovita reka, koja ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Malo Vojlovce (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Malo Vojlovce, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Donja Jablanica“.  Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Vojlovce se nalazi u aluvijalnoj ravni reke Jablanice, na njenoj desnoj obali. Od Leskovca je udaljeno oko12 kilometara. Tip sela. Po tipu to je zgusnuto selo izduženog oblika, u simbiozi sa selom Cekavicom. Ime sela. Nejverovatni ...

Read more

Poreklo prezimena, seli Šišince (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Šišince, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Šišince se nalazi na oko četiri kilometra jugozapadno od Leskovca, u donjem delu sušičke oblasti. Zemljište je blago nagnuto pa se dobija utisak gotovo vodoravne ravnice sve do rečnog korita reke Sušice, sa čije desne strane se dižu strme k ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bukova Glava (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Bukova Glava, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Bukova Glava se nalazi na obema stranama Bukoglavke, ne mestu gde ova planinska reka izlazi iz planiskog ždrela, pa su kuće podignute sa obe strane reke. Dobar deo sela uvučen je u samo planinsko ždrelo a izvesni delovi, mahale, nala ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Beli Potok (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Beli Potok, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Beli Potok se nalazi na glavnom putu koji vodi od Leskovca ka Vučju, 14 kilometara južno od Leskovca a na oko tri kilometra severno od Vučja i to na zaravnjenom delu nekadašnjeg Leskovačkog Mora iznad aluvijalne ravni koju je Veternica u ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Nakrivanj (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Nakrivanj, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Na pola puta između Strojkovca i Čukljenika nalazi se selo Nakrivanj, na obalama Nakrivanjske Reke i pored puta koji postoji punih 400 godina, vezujući preko planine Kukavice Leskovac i Vranje, odnosno Beograd i Solun. Ime sela. Za vreme Tur ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Stupnica (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Stupnica, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Stupnica se nalazi u dolini Stupničke Reke, na istočnoj periferiji oblasti Leskovačko Polje i Babička Gora, na mestu gde se zadnji južni ogranci Babičke Gore ukrštaju sa ogr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Podrimce (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Podrimce, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Podrimce se nalazi među neogenim brežuljcima u zapadnom obodu Oblasti i to na mestu gde se rečica Šaranica formirala kao jedinstven potok i stvorila dolinicu među breg ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top