You Are Here: Home » Posts tagged "Lazarević" (Page 2)

Poreklo prezimena, selo Šume (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Šume, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položak sela. Selo Šume se nalazi y neposrednoj blizini varošice Ivanjice, a čine ga četiri zaseoka-naselja: G liječa, Sađevac, Dragićevići i Raščići. Gliječa Gliječa je poznata po rudokopi ...

Read more

Poreklo prezimena, varoš Ivanjica (Ivanjica)

Poreklo stanovništva naselja Ivanjica, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Centar Moravičkog Starog Vlaha se nalazi u Ivanjici,  varošici smeštenoj na obalama Moravice, na nadmorskoj visini od oko 460 m. Postanak naselja. Ivanjica je formirana ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sivčina (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Sivčina, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Sivčina se prostire od starog Javorskog puta i Crvene gore, na istoku, sve do Grabovice na zapadu. Na jugu su Okolišta (Opaljenik) i Karađorđevi šančevi - granica, a na se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Maskova (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Maskova, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Maskova zauzima prostor u vidu trougla. Ima skoro prirodne granice prema susednim selima. Tako je selo od Kušića odvojeno Maskovačkom rekom (potokom) sa juga - visovima K ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Deretin (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Deretin, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Zvanično se zna za Deretin, ali y narodu se ovo selo, koje je omeđeno Karađorđevim šančevima (iznad Kušića) – Badnjinom, sa zapadne strane i Zečkim potokom sa istočne stra ...

Read more

Poreklo i bratstva plemena Nikšića

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Nebojša Babić Nikšići su pleme Stare Hercegovine, koje je u jednom razdoblju nastanjivalo oblast srednjevekovne župe Onogošt, kasnije po njima nazvanu Nikšići, i to Nikšićko polje - okolinu starog grada Onogošta, kasnije Nikšića, oblast Trebjesa na jugu od grada Nikšića i župu na istok od grada, kasnije po njima nazvana Župa Nikšićka. Tokom turske okupacije koja je u ovoj oblasti tr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Valač (Zvečan)

Poreklo stanovništva sela Valač, opština Zvečan – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Valač je u jugoistočnom delu predela, s potesom između Valačkog Krša, Muratova Laza, Sendola, Glavice prema Joševiku i Bele Stene prema Žitkovcu. Tip sela. Ono se deli na Gornju Mahalu, Donju Mahalu i na krajeve Beliš i Kolo. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Banov Do (Zvečan)

Poreklo stanovništva sela Banov Do (po knjizi Bando), opština Zvečan – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Bando, ili ,, Panto“ je selo sa obe strane Kozarevske Reke, s potesom između Spasojeva Brda na severu, Kose na jugu, Rujiškog Brda na zapadu i Ibra na istoku. Tip sela. Kuća ima više na levoj strani reke ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kraviće (Raška)

Poreklo stanovništva sela Kraviće, opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kraviće je između Ibra, Gnjiličkog Potoka, Vandina Brda, Strna i Čukare, koja je prema Plavkovu. Tip sela. Kuće su grupisane po rodovima u dva niza, koji su u donjem kraju sela sastavljeni i tu čine glavni deo naselja. Najviši kraj sela na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Samaila (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Samaila, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na blago talasastom zemljištu sa obe strane glavnog puta Kraljevo Čačak. Granična sela su Bukovica, Lazac, Kačulica, Bapsko Polje, Mrsać, Musina Reka, Drakčići i Vrdila. Zemlje i šume. Ukupna površina naselja iznosi 2 ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top