You Are Here: Home » Posts tagged "Lazarević" (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Roćevići (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Roćevići, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi u dolini Roćevačke reke, a u okruženju sela Dedevapa, Bukovice, Vrdila, Progorelice. Gornje Lopatnice i Pekčanice. Tip sela. Kuće su raspoređene po kosama, stranama, zaravnima, a u najvećoj meri oko puta Kraljevo–D ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mrsać (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Mrsać, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar - 1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje zauzima prostor rečne terase na desnoj strani Zapadne Morave oko utoke Mrsaćke reke i Potoka Čađavac. Granična sela su Adrani, Jarčujak, Musina Reka, Samaila, Bapsko Polje i reka Morava. Zbog nepostojanja prirodnih granica sa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jarčujak (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Jarčujak, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na desnoj strani donjeg toka Vrdilske reke, u okruženju sela Čibukovca, Crakčića, Musine Reke, Mrsaća, Adrana, Grdice i grada Kraljeva. Postanak i ime sela Ovo je selo nastalo razgraničenjem spahiluka Ali spahije mr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dedevci (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Dedevci, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na prisojnom delu istočnih povijaraca planine Jelice, a uokruženju sela Roćevića, Pekčanice, Lazca i Bukovice. Zemlje i šume. I pored toga što se naselje nalazi na brdovitom terenu zemljište je plodno. U ukupnoj površin ...

Read more

Poreklo prezimena, varoš Blace

Poreklo stanovništva varoši Blace, opština Blace – Toplički okrug. Prema tekstu Darinke Zečević „Blace – antropogeografska ispitivanja“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Položaj varoši Blaca je na putu, koji vodi kroz Jankovu Klisuru ( Kruševac – Beloljin) i na raskrsnici kojom se taj put ukršta sa putevima u nekoliko drugih pravaca. Blace se nalazi na granici kristalastog masiva Jastrepca i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Stolac (Višegrad)

Poreklo stanovištva sela Stolac, opština Višegrad – BiH (RS). Prema knjizi „Višegradski Stari Vlah“ sveštenika (popa) Stjepa Trifkovića. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Stolac se nalazi na brdu iznad sela Bijele. Kuće su rasturene po jednoj visoravni. Vode. U selu su ovi izvori: Blizanci, Revenik, Mutnica i Voznik. Zemlje i šume. Zemlja za obrađivanje je sva grupisana oko kuća i srednje je rodno ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ćukovac (Bojnik)

Poreklo stanovništva sela Ćukovac, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Ćukovac se nalazi na severnom obodu pustorečke oblasti i to ograncima bregova koji čine prelaznu zonu između niže diluvijalne terase i aluvijalne ravni oko Puste Reke. Tip sela. Selo Ćukovac je selo zbijenog tipa. Graniči se sa selima: Kos ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Svinjarica (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Svinjarica, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Svinjarica se nalazi na zapadu od Caričinog Grada, u neposrednoj blizini ovog znamenitog antičkog lokaliteta. Zaseljena je u koritu Svinjaaričke Reke i na padinama brežuljaka od kojih je ova rečica izdubila svoje korito. Sa juga, iznad desne obal ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kosančić (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Kosančić, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kosančić se nalazi na višij aluvijalnoj terasi Puste Reke, na severnoj periferiji pustorečke oblasti. Njegova  nadmorska visina je 230-240 metara. Okolna sela su: Gornje Brijanje, Kacabić, Obilić i Ćukovac u Pustoj Reci i Kare i Draškovac u top ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zmijavci (Imotski)

Poreklo stanovništva u selu Zmijavci, opština Zmijavci (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Zmijavci su selo na obodu Imotskog polja u Dalmaciji, pored reke Vrljike. Administrativno pripadaju opštini Zmijavci. Srbi žive u najsevernijem delu sela, zvanom Radež. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, u Zmijavcima je bilo 4% Srba.   Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u za ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top