Поморавски округ

14. марта 2020.

коментара: 0

Град Јагодина:

Багрдан (1952-1979. године јединствено насеље било подељено на насеља Багрдан Село и Багрдан Варошица), Белица, Бресје, Буковче, Бунар, Винорача, Вољавче, Врановац, Врба,Главинци, Глоговац, Горње Штипље, Горњи Рачник, Деоница, Добра Вода, Доње Штипље, Доњи Рачник, Драгоцвет, Драгошевац, Дражмировац, Дубока, Ивковачки Прњавор, Јагодина (1946-1992. године Светозарево), Јошанички Прњавор, Каленовац, Ковачевац, Коларе, Кончарево (до 1949. године Праћина), Кочино Село, Ловци, Лозовик, Лукар, Мајур (до 1979. године Горњи Мајур), Мали Поповић, Медојевац, Међуреч, Милошево, Мишевић, Ново Ланиште (до 1955. године део Ланишта), Рајкинац, Ракитово, Рибаре, Рибник, Сиоковац, Слатина, Старо Ланиште (до 1955. године део Ланишта), Старо Село, Стрижило, Топола, Трнава, Црнче, Шантаровац и Шуљковац.

Општина Деспотовац:

Балајнац, Баре (до 1959. године Баре Рудник), Бељајка, Богава, Брестово, Буковац, Велики Поповић, Витанце, Војник (до 1993. године Деспотовац Село), Грабовица, Двориште, Деспотовац (до 1996. године Деспотовац Варошица), Жидиље, Златово, Јасеново, Језеро, Јеловац, Липовица,Ломница, Маквиште, Медвеђа, Милива, Пањевац, Плажане, Поповњак, Равна Река, Ресавица,Ресавица (село), Сењски Рудник, Сладаја, Стењевац, Стрмостен и Трућевац.

Општина Параћин:

Бошњане, Буљане, Бусиловац, Главица, Голубовац, Горња Мутница, Горње Видово, Давидовац, Доња Мутница, Доње Видово, Дреновац, Забрега, Извор, Клачевица, Крежбинац, Лебина, Лешје, Мириловац, Параћин, Плана, Поповац, Поточац, Ратаре, Рашевица, Својново, Сикирица, Сињи Вир, Сисевац, Стрижа, Стубица, Текија, Трешњевица, Чепуре, Шавац и Шалудовац.

Општина Рековац:

Баре, Белушић, Беочић, Богалинац, Брајиновац, Велика Крушевица, Вукмановац, Доброселица, Драгово, Жупањевац, Кавадар, Каленићки Прњавор, Калудра, Коморане, Лепојевић, Ломница,Лоћика, Малешево (до 1971. године Малишево), Мотрић, Надрље, Опарић, Превешт, Рабеновац,Ратковић, Рековац, Секурич, Сибница, Сиљевица, Течић, Урсуле, Цикот и Шљивица.

Општина Свилајнац:

Бобово, Бресје, Војска, Врлане, Гложане, Грабовац, Дубље, Дубница, Ђуринац, Купиновац, Кушиљево, Луковица, Мачевац, Проштинац, Радошин, Роанда, Роћевац, Седларе, Суботица,Свилајнац, Тропоње и Црквенац.

Општина Ћуприја:

Батинац, Бигреница, Вирине, Влашка, Дворица, Иванковац, Исаково, Јовац, Кованица, Крушар, Мијатовац, Остриковац, Паљане, Сење, Супска, Ћуприја

Наредни чланак:
Претходни чланак:

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.