You Are Here: Home » Posts tagged "Todorović" (Page 4)

Poreklo prezimena, selo Crveni (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Crveni, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Crveni su u dolini srednjeg toka Crvenske (Vučanske) Reke, pritoke Ibra, a između brda Nepuka, Kukavice, Balovskog Brda, Solova, Čapljanca i Brekinje; Letovačka Čukara je na granici prema susednom naselju Letovcu. Ime sela. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gračac (Skradin)

Gračac je selo u Dalmaciji, severozapadno od Skradina. Teritorijalno pripada  Gradu Skradinu. Selo je smešteno u kraškom polju, severno od Prokljanskog (Prukljanskog) jezera, koje predstavlja prošireni deo reke Krke. Od sela prema jezeru, povremeno teče reka Jujava. Veći deo sela je smešten na južnoj strani polja, dok su na severnoj Todorovići, Lazinice i Marići. Na popisu 1991. godine, bila su 464 stanovnika Gr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Odojeviće (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Odojeviće, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Odojeviće, „Odeviće“ je u prisoju Rašća i Krstca (1088 m), koji su na razvođu Ibra i Raške. Tip sela. Kuće su podignute po srodničkim grupama u plitkim dolinama seoskih potoka; izdvojeni kraj sela niže planine Prugavice naziva se P ...

Read more

Tefter poreskih glava sela Borač iz 1835. godine

1. Milovan Stevanović 2. Pavle Todorović sin Radoje 3. Jevto Jezdimirović sin Ilija 4. Mijailo Jezdimirović 5. Milovan Janićijević 6. Arsenije Nikolić 7. Pantelija Petrović sin Jevđenije 8. Pavle Dmitrović 9. Đorđe Petrović 10. Ilija Marković brat Gligorije 11. Mato Đorđević 12. Marko Janković 13. Vučić Milovanović brat Đorđe 14. Petar Milivojević 15. Dimitrije Filipović sin  Sava 16. Stevan Dimitrijev 17. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kućane (Raška)

Poreklo stanovništva sela Kućane (po knjizi Kućani), opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Kućane su u podnožju i po stranama Bisine, koja je na desnoj strani Raške,  nedaleko od njena ušća u Ibar. Seoski potes graniči se s panojevićskom  Plitkom Kosom, a c končulićskom kosom Tabačkim Guvnom, prema suse ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Konarevo (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Konarevo, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Najveći deo naselja zauzima prostor ravnog terena na prvoj i drugoj terasi leve strane reke Ibra, a manji deo na istočnoj padini i po grebenu jedne kose kojom ide granica između Konareva i Vrdila. Granična naselja su Progorelica, V ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Roćevići (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Roćevići, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi u dolini Roćevačke reke, a u okruženju sela Dedevapa, Bukovice, Vrdila, Progorelice. Gornje Lopatnice i Pekčanice. Tip sela. Kuće su raspoređene po kosama, stranama, zaravnima, a u najvećoj meri oko puta Kraljevo–D ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pekčanica (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Pekčanica, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na jugoistočnim povijarcima planine Jelice u okruženju sela Kaone, Lazca, Dedevaca, Roćevića, Gornje Lopatnice i Tolišnice. Zemlje i šume. Površina naselja iznosi 2.052 hektara, od čega su njive 10,47%, voćnjaci 10,6 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Stražbenica (Petrinja)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Stražbenica, opština Petrinja (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Blinja (Petrinja)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Blinja, opština Petrinja (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih osoba ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top