You Are Here: Home » Posts tagged "Novaković" (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Pilareta (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Pilareta, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Pilareta je na osojnoj strani doline Pilaretskog Potoka, koji s leve strane utiče u Rašku poviše Tušimlje. Tip sela. Kuće su visoko iznad rečnog korita, jer je dolina uska i sa strmim stranama. One čine naselje razbijenog tipa, dolins ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Verevo (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Verevo (po knjizi Varevo), Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ nastaloj na prikupljenim podacima od 1929. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Verevo je niže kose Haluge na desnoj strani Raške poviše Novoga Pazara. Kosa je isprekidana poprečnim dolinama šumskih potoka. Kuće su u suhim dolinama i po rečnoj terasi, či ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Samaila (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Samaila, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na blago talasastom zemljištu sa obe strane glavnog puta Kraljevo Čačak. Granična sela su Bukovica, Lazac, Kačulica, Bapsko Polje, Mrsać, Musina Reka, Drakčići i Vrdila. Zemlje i šume. Ukupna površina naselja iznosi 2 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pastuša (Petrinja)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Pastuša Gornja, opština Petrinja (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisan ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mrsać (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Mrsać, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar - 1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje zauzima prostor rečne terase na desnoj strani Zapadne Morave oko utoke Mrsaćke reke i Potoka Čađavac. Granična sela su Adrani, Jarčujak, Musina Reka, Samaila, Bapsko Polje i reka Morava. Zbog nepostojanja prirodnih granica sa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jarčujak (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Jarčujak, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na desnoj strani donjeg toka Vrdilske reke, u okruženju sela Čibukovca, Crakčića, Musine Reke, Mrsaća, Adrana, Grdice i grada Kraljeva. Postanak i ime sela Ovo je selo nastalo razgraničenjem spahiluka Ali spahije mr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Adrani (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Adrani, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V.Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Adrani se nalaze na rečnoj terasi sa desne strane Zapadne Morave, oko utoke Musine reke, a u okruženju između naselja Grdice, Jarčujaka, Musine Reke, Mrsaća i reke Morave. Istorijat sela i starine. I pored toga što je, kako ćemo docnije ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bogutovac (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Bogutovac, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Istorijat sela. Ovo staro srednjovekovno rudarsko naselje upisano je u darovnu povelju Prvovenčanog srpskog kralja  ušlo u posed žičkog eparhijskog vlastelinstva. Naselje je, svakako, nastalo znatno ranije, pre osnivanja vlastelinstva, ali mi njegov h ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Uvac (Rudo)

Poreklo stanovištva sela Uvac, opština Rudo – BiH (RS). Prema knjizi „Višegradski Stari Vlah“ sveštenika (popa) Stjepa Trifkovića. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Uvac nalazi se ispod Knjeginje, u ravnici pored druma i reke Uvca, na jedan kilometar od ušća Uvca u Lim. Seoske kuće leže u polju u jednoj grupi oko druma i reke Uvca. Vode. Meštani koriste vodu za piće iz Uvca i sa Pejovića Izv ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Knjeginja (Rudo)

Poreklo stanovištva sela Knjeginja, opština Rudo – BiH (RS). Prema knjizi „Višegradski Stari Vlah“ sveštenika (popa) Stjepa Trifkovića. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Knjeginja je selo severno od Pleme a u strani iznad Uvca. Selo je delom u osojnoj, delom u prisojnoj strani a delom u ravnici – Bare. Seoske su kuće u polju, kraj reke Uvca – Bare a ostale po stranama: Kneginji, Koprivnici i Kršu. V ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top