You Are Here: Home » Posts tagged "Novaković" (Page 6)

Tefter spahijskog prihoda (arački tefter) 1829/1830. godine za selo Knić u knežini Gruži, Kragujevačka nahija

Zahvaljujući saradniku portala Poreklo Saši Zariću u prilici smo da objavimo dosad neobjavljen popis odnosno tefter spahijskog prihoda za selo Knić iz 1829/1830.  godine. Izvor: Zbirka teftera 626. Original se čuva u Arhivu Srbije u Beogradu Milan Babić    6 godina Gavrilo Babić 40 godina sin  Jovan  19 godina sin  Dimitrije  6 godina Petar Babić  29  godina Marko Babić   34 godine sin Radovan 7 godina Jovan ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Saselac (Sokobanja)

Poreklo stanovništva sela Saselac, opština Sokobanja - Zaječarski okrug. Prema knjizi Petra Jovanovića „Banja“. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Saselac se nalazi u pomenutom nizu sela na severnom obodu istočnog dela banjskog basena. Selo leži u dolini Saselačke Reke, sa leve strane, a ispod jezerske obale od 600 metara, koja je ovde dobro izražena na Lomu i Rtu na severnoj i Jeldištu, na zapad ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šarbanovac (Sokobanja)

Poreklo stanovništva sela Šarbanovac, opština Sokobanja - Zaječarski okrug. Prema knjizi Petra Jovanovića „Banja“. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Šarbanovac se nalazi na istočnom kraju niza sela, koja su ispod krečnjačkog odseka Rtnjeve mase. Glavni deo sela leži pored Šarbanovačke Reke, na mestu gde ona izlazi iz krečnjaka. Ukoliko su kuće udaljene od rečne doline one se penju na jezersku terasu ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Laćisled (Aleksandrovac)

Poreklo stanovništva sela Laćisled opština Aleksandrovac - Rasinski okrug. Prema knjizi Milisava Lutovca „Župa Aleksandrovačka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na blagim padinama, koje se spuštaju između dva potoka u rečnu ravan. Kuće su razbacane po grupicama, koje se zasnivaju na rodovskoj osnovi. U najnovije vreme naglo se povećava broj kuća pored glavnog puta, prema kome vode se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Berkovići s Klečkom (Stolac)

Poreklo stanovništva sela Berkovići s Klečkom, opština Stolac. Prema istraživanju Petra Šobajića  DABARSKO POLJE U HERCEGOVINI. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Berkovići se pružaju od Poratka do Bijelog Potoka. Do njih je Trebesin, kako se zove česma i deo sela Klečka. U Berkovićima su: Ćulepe 8 k., Radani 1 k., Novakovići 1 k., Šarići 1 k. U Trebesinu: Bakušići 5 k., Jašarovići 5 k., ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kubatovina (Stolac)

Poreklo stanovništva sela Kubatovina, opština Hatelj (Stolac). Prema istraživanju Petra Šobajića  DABARSKO POLJE U HERCEGOVINI. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Ima 10 kuća zbijenih ispod brda Gradine pri polju i većinom slamom pokrivenih. Od Kubatovine do Suzine ima mnogo kućišta i među njima staro tursko groblje. To je bilo tursko naselje Ljubovića i drugih, pa su im Bajo i Limo popalili ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kljenci (Bileća)

Poreklo stanovništva sela Kljenci, opština Bileća. Prema istraživanju "Dabarsko Polje u Hercegovini" Petra Šobajića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Do Milavića ispod brda Repašnice pri strani 25 kuća. Iz sela su iščezli: Ljubovići, muslimani, koji su bili od Kašikovića. O njima pričaju: u davno vreme jedan deo nevesinjskih Ljubovića živeo u Žukovniku kod Hatelja. Neko od tih Ljubovića otse ...

Read more

Rodovi koji slave Svetog cara Konstantina i caricu Jelenu

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Zoran Malešić, Prijepolje Opšte je poznato da je krsno ime (slava) bitan pokazatelj u istraživanju porekla pojedinih bratstava ako nije široko rasprostranjena. Polazeći od te činjenice, pre nekih 30-ak godina, počeo sam istraživati poreklo bratstva Malešića iz sela Vinicke kod Prijepolja koji slave Sv. cara Konstantina i caricu Jelenu (3. jun). Ono što sam od starijih rođaka znao bi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Reka (Kladovo)

Poreklo stanovništva sela Reka, opština Kladovo – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je između Brze Palanke i sela - planine Miroča. Zemljište je brdovito i zahvata sliv Reke, osim njenog najnižeg toka, koji pripada Brzoj Palanci. Kuće su većinom na malom dolinskom tlu Reke a najviše na njenoj levoj strani, iznad kojih s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Plavna (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Plavna, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je planinsko, pošto je u izvorištima reke Zimne i njene pritoke Medveđe, koje izviru na Deli Jovanu i njegovim ograncima. Veći deo atara čine brda i kosice a u južnom kraju je zaravnjena površ gde su najbolje livade i gajevi u Krajini. ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top