You Are Here: Home » Posts tagged "Novaković" (Page 5)

Poreklo prezimena, selo Obilić (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Obilić, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Obilić se nalazi na vencu blago zaobljene kose Kasabički Rid koja se, počevši od sela Kacabića, postepeno uzdiže na severozapad. Tip sela. Kuće ovog sela su poređane duž puta koji polazi iz Kacabića, pa se, negde u sredini sela i na najviš ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brestovac (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Brestovac, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Brestovac je veliko ravničarsko selo u severnoj polovini Leskovačkog Polja. Tip sela. Po tipu slično je mnogim selima u aluvijalnoj ravni Južne Morave. Kao i još neka sela ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Masurica (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Masurica, opština Surdulica – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Masurica ima vrlo podesan geografski položaj; nalazi se na Masuričkoj Reci i to na dodiru planinske padine Vardenika sa istoka i kotlinske ravni sa zapada. Povoljna privred ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Veliki Broćanac (Klis, Dalmacija)

Poreklo stanovništva u selu Veliki Broćanac, opština Klis. Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Veliki Broćanac je selo Dalmatinske Zagore, u blizini Splita. Pripada opštini Klis. Smešten je severno od planine Kozjak. Mali Broćanac katastarski pripada susednom selu Konjsko. Srpska pravoslavna crkva Svetih apostola Petra i Pavla, iz 1805. godine, nalazi se na granici sa susednim selom Vučevicom, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Suvojnica (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Suvojnica, opština Surdulica – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Suvojnica je veliko selo u južnom delu Masuričke kotlinice. Nalazi se na putu Vranje – Surdulica a u neposrednoj blizini susednih naselja: Masurice, Dugojnice i Stajkovca. ...

Read more

Pleme Bjelice

Crnogorsko pleme Bjelice nalazi se u središnjem delu Katunske nahije. Plemensko područje se graniči sa plemenima Ćeklići (na jugu), Cuce (severozapadu) i Ozrinići - Čevo (na severoistoku i istoku). Jugoistočnom stranom, plemenska oblast se graniči sa Lješanskom nahijom i Riječkom nahijom (pleme Kosijeri). Krajem srednjeg veka, bjelička teritorija je bila nešto manja, ne obuhvatajući sela južno od planine Stavor ...

Read more

Stanovništvo sela Rume u prvoj polovini XVIII veka

AUTOR: Đorđe Bošković, viši kustos Muzeja u Rumi Sažetak: Pre nastanka varoši Nove Rume na ovom prostoru je već vekovima unazad postojalo selo Ruma. Posle prelaska pod vlast Hab-sburške monarhije (posle 1718.) započeli su redovni popisi stano-vništva, imovine i prihoda, u cilju ubiranja poreza na teritoriji Srema. U ovom radu je obrađeno desetak, manje ili više, kompletnih popisa stanovništva sela Rume iz prve ...

Read more

Poreklo prezimena, Grad Požarevac – Braničevski okrug

Poreklo stanovništva, Grad Požarevac – Braničevski okrug. Prema knjizi Mihaila J. Miladinovića „Požarevačka Morava“, prvo izdanje 1928. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Istorija grada. Postanak ovog grada i naziva nije poznat, ali postoje četiri pretpostavke: Grad je nastao za vreme Rimljana, jer ga stariji strani istoričari nazivaju Pasarovic dok srpski naziv stavljaju u zagradu. Jedan strani pisac p ...

Read more

Stanovništvo sela Plavno u Dalmaciji sredinom 19. vijeka – prema matičnim knjigama 1845-1859. godine

  AUTOR: Saradnik portala Poreklo Vladimir N. Bursać   Uvod  Istoriografska djela u kojima se pominju konkretni ljudi i njihova imena u određenom vremenu i prostoru nisu česta u našem narodu. Obično se pišu i objavljuju uopšteni radovi, koji pominju istorijske događaje, poneki geografski pojam odnosno toponim i značajne pojedince čije ime je ostalo zabilježeno u arhivskim podacima. Imena običnih ljudi ve ...

Read more

Poreklo stanovništva, selo Dikava (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Dikava, opština Surdulica - Pčinjski okrug. Prema knjizi dr Jovana F. Trifunoskog „Grdelička Klisura“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela. Selo leži na krajnjem jugoistoku Grdeličke Klisure, na granici prema susednoj surduličkoj kotlinici. Okolna naselja su: Koznica, Danino Selo, Ružić itd. Vode. Meštani koriste vodu za piće iz izvora i bunara. Glavni izvor Dikave i ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top