You Are Here: Home » Posts tagged "Filipović"

Poreklo prezimena, selo Jazak (Irig)

Poreklo stanovništva sela Jazak (Irig) prema studiji Miloša Đ. Škarića "Dvanaest sela u Fruškoj gori". Priredio saradnik portala Poreklo Svetozar Miličević. Jazak je naseljen u XVII veku. Doseljenici potiču što iz Bosne i Hercegovine, što iz Srbije, a živeli su najpre na Brailovu kod Višnjevaca. Kad su Turci iza druge posade Beča 1683. bili potučeni kod Vaca i Požuna, upadoše na povratku ko besni kurjaci u naš ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Oslare (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Oslare, opština Bujanovac – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Sa leve strane Moravice nalazi se površ koja je ispresecana manjim dolinama. U jednoj takvoj dolini leži selo Oslare. Vode. Seosko stanovništvo služi se vodom iz bu ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Norča (Preševo)

Poreklo stanovništva sela Norča, opština Preševo – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi u podgorini Crne Gore, na jednoj manjoj zaravnjenoj kosi, 2 km južno od Preševa. Vode. Voda za piće dobija se iz 10 bunara i većeg broja česama. Glavnije ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Čarići (Kneževo/Skender Vakuf)

Čarići su selo opštine Kneževo (ranije Skender Vakuf), u BiH (Republika Srpska). Na popisu 1991. godine, Čarići su imali 227 stanovnika i svi su bili Srbi.   Srpska prezimena   VERIĆ (69) – ? GLAMOČIĆ (21) – ? ĐEKANOVIĆ (36) – Sveti Stefan RALJIĆ (20) – Sveti Arhangel Mihail, Sveti Dimitrije SMILJANIĆ (33) – ? STOKANIĆ (5) – Sveti Arhangel Mihail ĆETKOVIĆ (6) – Sveti Stefan FILIPOVIĆ (19) – Sveti Jo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Odžaci (Trstenik)

Poreklo stanovništva sela Odžaci, opština Trstenik – Rasinski okrug. Prema knjizi Momčila R. Todosijevića „Podgočka naselja trsteničkog kraja“, izdanje Beograd 2008. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj i tip sela. Selo Odžaci nalazi se na desnoj aluvijalnoj ravni Zapadne Morave, jugoistočno od Trstenika. Smešteno na padinama Belog Brda (323 m), Koznika (413 M), Čukare (340 m) i Ćirinog Bresta (272 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donji Ribnik (Trstenik)

Poreklo stanovništva sela Donji Ribnik, opština Trstenik – Rasinski okrug. Prema knjizi Momčila R. Todosijevića „Podgočka naselja trsteničkog kraja“, izdanje Beograd 2008. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Donji Ribnik se nalazi  8 km jugoistočno od Trstenika, na prvoj terasi od Zapadne Morave, na 170m nadmorske visine. Ceo seoski atar smešten je u Moravskoj kotlini. Atar sela ima oblik iz ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lozno (Leposavić)

Poreklo stanovništva naselja sela Lozno, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Pet u grupi zbijenih kuća malog sela su pod Batkovicom (981m), na desnoj (prisojnoj) strani potoka Gomirja, a jedna njegova kuća usamljena je u Ja ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kovači (Raška)

Poreklo stanovništva sela Kovači ( zaseoci Lazovići, Brezova Glava (Brezovac), Kovači, Pope, Glave, Županja, Koprivnica, Plana i Pupavne. ), opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Zaselak LAZOVIĆI Mali zaselak zapadno od Boća, pod Rastovom glavom. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Livađe (Brus)

Poreklo stanovništva sela Livađe, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Na stranama brda Glamena i Magure dižu se kuće ovoga sela. Vode. U selu je Brzećka–Radmanovska reka i Livadski potok. Vode imaju nazive: Izvor u Livada, Izvor u Starom selu, Izvor kod korita, Izvor kod Crvene stene, Marin izvor ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ravna Gora (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Ravna Gora, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ravna Gora se prostire od Gloga, na istoku, prema ušću Ravnogorske reke y Rzav, na severu i granica ide južnim padinama Mučnja, na zapadu, i severnim stranama Češlja, od ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top