Arhiv

Neobjavljeni Austrijski popisi grada Pančeva u 18. veku

PRIREDIO: Saša Pančevački, saradnik portala PorekloGrad Pančevo se nekada tokom 18. veka sastojalo iz dva dela: iz Rackog odnosno Srpskog, i iz Nemačkog tj. švapskog dela grada. Stanovništvo je predominantno bilo srpskog porekla, a i u nemačkom delu grada bilo je poprilično srpskog življa.U ovom članku nalaze se do sada…

› više informacija

5. septembra 2021.

1

Slovo o porodici Radičević iz Boljevaca

Boljevačku porodicu Radičević pronalazimo u Popisu Eparhije sremske, sačinjenom u Neradinu 25. oktobra 1756. godine, gde se kao katanski lajtnant pominje Boško Radičev. Sledeći  koji se pominje u popisima je Gligorije Radičević, od oca Jefte, kao tutor boljevačke crkve od 1802. do 1805. godine.Gligorije Radičević oženjen je Anom. Imali su …

› više informacija

15. jula 2021.

0

Nacionalna struktura ratnih žrtava istorijskog Sreza Zemun

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Snežana AleksićBeograd, 15.07.2021.Na osnovu objavljenih podataka  popisa stanovništva u vremenskom rasponu od 1890. do 1953. godine, moguće je pratiti kretanje broja stanovnika u granicama istorijskog Kotara, potom Sreza Zemun. Drastični pad broja stanovnika uočava se nakon Velikog rata, a fenomen demografskog pada  zvanične institucije kao i…

› više informacija

7. aprila 2021.

2

Tajna groba neznanog junaka sa Vilusa

Vilusi, pitomo selo usred crnogorskog krša, na samoj međi sa Hercegovinom, duž magistralnog puta Nikšić – Trebinje.Mesno groblje, ukrašeno hramom posvećenim Sv. Matiji, već bezmalo sto godina čuva uspomenu na trojicu braće Kovačevića, koji svoje mlade živote ostaviše u vihoru Velikog rata. Na lepo klesanom spomeniku podignutom 1923. godine, koji…

› više informacija

21. marta 2021.

4

Prezimena Srba u najstarijem sačuvanom domovnom protokolu Crepaje od 1835-1860. godine

Spisanije Narodno (Domovnik u Čitava Sela Crepaje staro 1835+)-fali 6 kuća 3.parohije (poslednje obrađeno tj.zapisano prezime Herski)-prekid u Domovnom Protokolu.Tekst napisao saradnik portala Poreklo, Saša Pančevački. Navedena su porodična prezimena, deo parohije u kom su živeli pomenuti rodovi, stari i novi brojevi kuća, najstariji članovi rođeni pre i neposredno posle 1800.godine…

› više informacija

13. marta 2021.

0

Petar M. Demić – Rodovi Klasničke kompanije (1772-1786)

PETAR M. DEMIĆ[1], master istoričarKragujevacRODOVI KLASNIČKE KOMPANIJE (1772-1786)[2] Apstrakt: Kada govorimo o banijskim Srbima, bitno je napomenuti da je glavnina njih naselila područje Banske krajine u nekoliko većih talasa od kraja XVII do kraja XVIII veka, uglavnom iz pravca Potkozarja i Pounja u Bosanskoj krajini. Cilj ovog rada je prikazivanje…

› više informacija

22. februara 2021.

8

Prezimena Srba iz srpskih pravoslavnih matičnih knjiga grada Pančeva tokom 18.veka (1782-1800)

Podatke o najstarijim prezimenima Srba, uz ostale etnose pravoslavne veroispovesti zabeležene u gradu Pančevu tokom 18.veka, prema pravoslavnim Protokolima priredio saradnik Porekla, Saša Pančevački.Podaci o prezimenima nalaze se u najstarijim matičnim knjigama/Protokolima crkve Preobraženja Gospodnjeg  u Pančevu. Za prikupljanje prezimena korišćene su beleške terenskih istraživaanj dr Jovana Erdeljanovića, tokom 20-tih…

› više informacija

5. januara 2021.

0

Spisak stanovnika naselja Rujnica (Cazin, BiH) odvedenih i likvidiranih na stratištu Garavice (Bihać) 1941. godine

U naselju Rujnica ustaše dana 13. 24. i 31. jula 1941. godine hapse muško stanovništvo  i odvode na Garavice, na likvidaciju. Spisak je usklađen sa Spiskom žrtava rata koji se nalazi u Muzeju genocida u Beogradu i Spiska stradalih u selu Rujnica, autora Milana Gogunovića, Dušana Miljkovića i Žarka Gluvajića….

› više informacija

5. januara 2021.

2

Žrtve genocida u Drugom svetskom ratu 1941-1945. u naselju Rujnica, opština Cazin (BiH)

Popis žrtava rata od 6. aprila 1941 do 15. maja 1945. godine obavljen je od novembra 1964. do aprila 1965. godine, skoro dve decenije po završetku rata. Savezno izvršno veće, tada vlada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 10. jula 1964. godine, odlučila je da se načini popis ratnih žrtava 1941-1945. godine….

› više informacija

25. decembra 2020.

0

Spisak đaka kombinovanog puka kod francuskih trupa u Solunu 1915. i 1916. god.

PRIREDIO: Urednik portala Poreklo Branko TodorovićPovodom Prve redovne godišnje skupštine Udruženja „Solunske đačke čete”, održane 6. marta 1932. godine u Beogradu, iz štampe je izašla i mala knjižica Spomenica Solunske đačke čete.Ova vredna spomenica je posvećena formiranju i ratovanju vojnih obveznika–đačke jedinice, koja je 1915. godine ušla u sastav redovne…

› više informacija