Аутор

Војислав Ананић

Порекло презимена, село Љути До (Столац)

Порекло становништва села Љути До, општина Столац. Према истраживању Петра Шобајића  ДАБАРСКО ПОЉЕ У ХЕРЦЕГОВИНИ. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Куће су при пољу у мањим групама. Стране над селом зову се Трусина. Код сеоске пркве, која је у пољу, велико старо и новије гробље. Гробови огромне плоче,…

› више информација

Порекло презимена, село Сузина (Столац)

Порекло становништва села Сузина, општина Столац. Према истраживању Петра Шобајића  ДАБАРСКО ПОЉЕ У ХЕРЦЕГОВИНИ. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Куће су при страни поља испод Главице и Кубаша, поређане у две збијене групе. На Заграду изнад Гребница је велика камена гомила, а једна на Главици. На брду Градини…

› више информација

Порекло презимена, села Поткубаш и Блаца (Хатељ, Столац)

Порекло становништва села Поткубаш и Блаца (Хатељ), општина Столац. Према истраживању Петра Шобајића  ДАБАРСКО ПОЉЕ У ХЕРЦЕГОВИНИ. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Поткубаш је при пољу испод брда Кубаша, а Блаца поред колског пута од Дабра за Столац. Атари ових села се пружају до Преворца, до границе Дабра…

› више информација

Порекло презимена, село Поратак (Хатељ, Столац)

Порекло становништва села Поратак (Хатељ, Столац). Према истраживању Петра Шобајића  ДАБАРСКО ПОЉЕ У ХЕРЦЕГОВИНИ. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић   У средини је Дабарског Поља, на раскршћу колских путева за Столац, Мостар и Билећу. Од последњих година прошлог века ту се почело развијати друмско насеље са неколико трговачких и…

› више информација

Порекло презимена, село Меча (Столац)

Порекло становништва села Меча, општина Столац. Према истраживању Петра Шобајића  ДАБАРСКО ПОЉЕ У ХЕРЦЕГОВИНИ. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Село је испод брда Хргуда при страни поља, куће у мањим групама. По селу се виде омеђине ранијих насеља. Називи су: Око (вода), Риђи Грми, Долови, Чантруша (њива), Галичин…

› више информација

Братства и породице које су некад живеле у Пиви

Попис братстава и породица које су некад живеле у Пиви, према студији “Пива” Обрена Благојевића, објављеној 1971. године. Одабрао и приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Кретање становништва одувијек је био један сталан процес, свуда, па и у Пиви. Као што смо из претходног излагања видјели, у њу су…

› више информација

Порекло садашњих пивских породица

Порекло пивских породица према студији “Пива” Обрена Благојевића из 1971. године (истраживање спроведено 1967-68). Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.         У овом раду ми ћемо покушати да наведемо, азбучним редом, све садашње пивске породице, са барем једним минимумом основних података. Сам преглед породица, број њихових кућа…

› више информација

Порекло презимена, село Берковићи с Клечком (Столац)

Порекло становништва села Берковићи с Клечком, општина Столац. Према истраживању Петра Шобајића  ДАБАРСКО ПОЉЕ У ХЕРЦЕГОВИНИ. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Берковићи се пружају од Поратка до Бијелог Потока. До њих је Требесин, како се зове чесма и део села Клечка. У Берковићима су: Ћулепе 8 к., Радани…

› више информација

Порекло презимена, село Хатељи (Столац)

Порекло становништва села Хатељи, општина Столац. Према истраживању Петра Шобајића  ДАБАРСКО ПОЉЕ У ХЕРЦЕГОВИНИ. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Једно од највећих села у Дабру, има 52 куће, које су у групама и зову се: Хатељи, Ржанице, Капић и Драгљево. Једна од највећих гомила је на врху Стражевице…

› више информација

Порекло презимена, село Сунићи (Столац)

Порекло становништва села Сунићи, општина Хатељ (Столац). Према истраживању Петра Шобајића  ДАБАРСКО ПОЉЕ У ХЕРЦЕГОВИНИ. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Куће су при пољу под Штрбином, на наплављеним подовима и груписане. У селу много има омеђина ранијих насеља, кућишта са зиданим волтовима и многа стара гувна око њих….

› више информација