Аутор

Војислав Ананић

Порекло презимена, село Доња Коритница (Бела Паланка)

Порекло   становништва   села   Доња   Коритница,  општина Бела Паланка. СРПСКИ   ЕТНОГРАФСКИ   ЗБОРНИК,  КЊИГА   LXVII, МИХАЈЛО М. КОСТИЋ, КОРИТНИЦA, АНТРОПОГЕОГРАФСКА   ИСПИТИВАЊА,  БЕОГРАД, 1954. Приредио  сарадник  портала  Порекло  Војислав  Ананић.   Положај и тип. Старији део села лежи у подножју Суве Планине и пружа се правцем тока Коритничке Реке. Тај је део на…

› више информација

Порекло презимена, село Старчевиће (Тутин)

Порекло становништва села Старчевиће, општина Тутин. Према истраживању др Милисава Лутовца, Ибарски Колашин, антропогеографска испитивања, Београд, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Село је на обронцима брда Килавца, на горњим деловима страна, Поједине куће се спуштају и до Ибра, према равни где су ливаде овога села. У селу…

› више информација

Порекло презимена, село Пероше (Тутин)

Порекло становништва села Пероше, општина Тутин. Према истраживању др Милисава Лутовца, Ибарски Колашин, антропогеографска испитивања, Београд, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић. Ово је село уствари заселак Старчевића, али је за разлику од овог увек било насељено православним Србима, те се узимало и као засебно насеље. Оно је на…

› више информација

Порекло презимена, село Орље (Тутин)

Порекло становништва села Орље, општина Тутин. Према истраживању др Милисава Лутовца, Ибарски Колашин, антропогеографска испитивања, Београд, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Кроз село тече Мала Ријека, коју сачињавају Жучански и Морачки Поток. На странама ових потока и Паљевске Ријеке, у подножју Петрове Главе, простиру се насеља овога…

› више информација

Порекло презимена, село Ораше (Тутин)

Порекло становништва села Ораше, општина Тутин. Према истраживању др Милисава Лутовца, Ибарски Колашин, антропогеографска испитивања, Београд, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Село на падинама брда које се спушта према Паљевској Ријеци. Оно је Великим и Малим Потоком рашчлањено на крајеве: Ораше, Шевиге, Чмањке, Јелаш и Камењаче. У…

› више информација

Порекло презимена, село Јелиће (Тутин)

Порекло становништва села Јелиће, општина Тутин. Према истраживању др Милисава Лутовца, Ибарски Колашин, антропогеографска испитивања, Београд, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић. Ово село се помиње у Жичкој, хрисовуљи. Куће су на заравнима изнад дубоке долине Паљевског Потока; насеље је груписано у два дела: Горње и Доње Јелиће. У…

› више информација

Порекло презимена, село Језгровиће (Тутин)

Порекло становништва села Језгровиће, општина Тутин. Према истраживању др Милисава Лутовца, Ибарски Колашин, антропогеографска испитивања, Београд, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић. Село је на десној страни Врапчанског Потока на обронцима брда Добреља. Дели се у три дела: Добрељ, Дреновац и Раван поред Ибра. У селу има трагова ранијих…

› више информација

Порекло презимена, село Јабланица (Тутин)

Порекло становништва села Јабланица, општина Тутин. Према истраживању др Милисава Лутовца, Ибарски Колашин, антропогеографска испитивања, Београд, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Село се дели у два дела: Горњу и Доњу Јабланицу. Горња Јабланица је у изворној челенци Јабланичког Потока, а Доња на заравни изнад његовог корита. Насеље…

› више информација

Порекло презимена, село Врапче (Тутин)

Порекло становништва села Врапче, општина Тутин. Према истраживању др Милисава Лутовца, Ибарски Колашин, антропогеографска испитивања, Београд, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Село је у изворишној челенци потока, потлавито на присојној страни испод Врапчанског Брда. На осојној страни је шума, ливаде и у њима једна кућа. Воде у…

› више информација

Порекло презимена, село Весениће (Тутин)

Порекло становништва села Весениће, општина Тутин. Према истраживању др Милисава Лутовца, Ибарски Колашин, антропогеографска испитивања, Београд, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Село је на падинама брда Заврша, које се најпре блаже а после стрмије спушта у Паљевску Ријеку. Кроз село протиче поток Зарожак. Сем овога има доста…

› више информација