You Are Here: Home » Posts tagged "Ivanović" (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Bekova (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Bekova, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.  Položaj sela. Bekova je planinsko selo u Gornjoj Deževi, s kućama u osojnim izvorištima dva seoska potoka, a u sklopu brda Debelice, Glavoča, Popovice, Metaljke, Šanca i Zminca. Tip sela. Selo ima izdužen oblik, pa se deli na Gornju Bekovu niže brda ...

Read more

Poreklo porodica, selo Sebimlje (Raška)

Poreklo stanovništva sela Sebimilje, opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Sebimilje, s kućama i potesom, je sa obe strane Sebimiljske Reke, desne pritoke Trnavske Reke, a y sklopu visokih brda Kule (1240), Kovionice, Šanca (1198), Kapine, Metaljke (1034), Crvene Glavice, Vlašice, Krivače, Koznika, Malog Polja, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Belo Polje (Raška)

Poreklo stanovništva sela Belo Polje, opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Belo Polje je u izvorišnoj čelenci Nosoljinske Reke, upravo u doli' nama njenih sastavnica Vlaškog Potoka, Gradinske Reke i Belog Potoka, a na granici potesa je Sebimiljska Reka. Tip sela. Kuće su grupisane oko izvora, po novim krčevinam ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Adrani (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Adrani, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V.Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Adrani se nalaze na rečnoj terasi sa desne strane Zapadne Morave, oko utoke Musine reke, a u okruženju između naselja Grdice, Jarčujaka, Musine Reke, Mrsaća i reke Morave. Istorijat sela i starine. I pored toga što je, kako ćemo docnije ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Omarine (Rudo)

Poreklo stanovištva sela Omarine, opština Rudo – BiH (RS). Prema knjizi „Višegradski Stari Vlah“ sveštenika (popa) Stjepa Trifkovića. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Omarine nalazi se istočno od Budimlije a južno od Prijevorca. Selo je na osojnoj strani. Vode. U selu ima dovoljno vode za piće a najbolja je na Izvoru u Strani, Đinđinoj Česmi na kosi Kondovini niže Crkvina za koju se priča ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sekicol (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Sekicol (po knjizi Saki – Col), opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Sekicol je podignut na levoj obali Caričinog Potoka, ispred ulaza ove rečicu u neki vrstu klisurice. Sa jugoistočne strane prilaz selu je dosta nepogodan i dolazi sa Zmijinog Kamena (kota 400 m). Prirodan prilaz selu je sa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Obilić (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Obilić, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Obilić se nalazi na vencu blago zaobljene kose Kasabički Rid koja se, počevši od sela Kacabića, postepeno uzdiže na severozapad. Tip sela. Kuće ovog sela su poređane duž puta koji polazi iz Kacabića, pa se, negde u sredini sela i na najviš ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Magaš (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Magaš, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Magaš se nalazi u zapadnoj zoni pustorečke oblasti, na brežuljcima srednje divulijalne terase Leskovačkog Jezera, u koju je Magaška Reka usekla svoje duboko korito. Tip sela. Magaš spada u pustorečka sela zbijenog tipa. Ime sela. Po legendi, u Ma ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lozane (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Lozane, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Lozane je podignuto na prisojnim stranama, blago zaobljenih brežuljaka diluvijalne terase pustorečke kotline, u slivu Oransske reke. Tip sela. Lozane je selo zbijenog tipa. Podeljeno je u mahale: Jevrejci, Bander i Buzadžije. Ime sela. U korenu ov ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kosančić (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Kosančić, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kosančić se nalazi na višij aluvijalnoj terasi Puste Reke, na severnoj periferiji pustorečke oblasti. Njegova  nadmorska visina je 230-240 metara. Okolna sela su: Gornje Brijanje, Kacabić, Obilić i Ćukovac u Pustoj Reci i Kare i Draškovac u top ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top