You Are Here: Home » Posts tagged "Ivanović" (Page 4)

Poreklo prezimena, selo Kacabić (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Kacabić, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kacabić se nalazi na ivici najniže diluvijalne terase, na oko 500 metara od Puste Reke, na obalama dolinice, kojom teče voda potočića čije se izvorište nalazi u brdima zapadno od sela. Tip sela. Selo je zbijenog tipa i podeljeno je na sedam ma ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Glasovik (Prokuplje)

Poreklo stanovništva naselja Glasovik, Grad Prokulje – Toplički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Glasovik se nalazi na severozapadnom obodu pustorečke oblasti, na padinama Pasjače i na najvišoj diluvijalnoj terasi Leskovačkog Jezera u ovm regionu. Ima šest mahala, razdvojenim poljem i dubodolinama. Mahale nose ove nazive: Pčinjani, Novo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ivanje (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Ivanje, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ivanje je podplaninsko selo, mada ne onako izrazito kao što su Obržda i Dobra Voda. I nad njim se nadvio šumoviti Radan, ali ne onako neposredno, kao što se nad Obraždom nadnela Petrova Gora sa svojim najvišim visom Velikim Petrovcem. Iako je Iva ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dragovac (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Dragovac, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Dragovac se nalazi na desnoj obali Kameničke Reke i to na njenom ušću u Pustu Reku. Od Bojnika je odvojen dubokim koritom bujične Kameničke Reke. Tip sela. Selo je zbijenog tipa i leži u aluvijalnoj ravni pustorečke oblasti koja, od ovog sela ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Togačevce (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Togačevce, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Donja Jablanica“.  Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Togačevce se nalazi na padini rida koji čini severnu stranu sušičke jezereske terase. Njegov atar ne dopire na severu do reke Jablanice, već se između ovog sela i reke Jablanice proteže pojas zemljišta Pertata do Cekavice koja pripada Pert ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Karađorđevac (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Karađorđevac, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Donja Jablanica“.  Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Karađorđevac se nalazi na 12 kilometara zapadno od Leskovca, na prisojnim stranama brežuljaka koji odvajaju Pustu Reku od istočnih delova Leskovačke Kotline. Tip sela. Plastika terena na kome je Karađorevac podignut i nije dozvolila da ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donja Jajina (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Donja Jajina (po knjizi Donje Jajno), Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Donja Jajina se nalazi na oko dva kilometra južno od Leskovca na takozvanom „Gornjem Putu“ koji ide od Leskovca na jug za selo Miroševce. Svojim većim delom selo leži na najnižoj terasi jezerskog dna, drugom delom ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Slavujevce (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Slavujevce, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Slavujevce se  nalazi u dolinici koju reka Sušica, uz pomoć mnogih potočića, izvajala na oko dva kilometra nizvodno od Igrišta a na udaljenosti 16 kilometara od Leskovca, idući putem kroz Sušicu. Ime sela. U imenu ovog sela ima poetike ...

Read more

Pleme Maini

Maini (ili Maine)[1] su bokeško pleme u brdima više Budve. Na zapadu se graniče sa Gornjim Grbljem (Lastva, Gorović), na severu područjem Pobora, na istoku Brajića, na jug je područje Budve, a Maini Kratnji se graniče i sa Paštrovićima (Bečići, Čučuci). Seoski atar Boreta jednim malim delom izlazi i na more, i to zapadnom polovinom bečićke plaže, kao i istočnom uzdužnom polovinom poluostrva Zavala.   Main ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Doljevac (Doljevac)

Poreklo stanovništva sela Doljevac, opština Doljevac – Nišavski okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Postoje dva Doljevca: Stari i Novi Doljevac. Stari Doljevac je ne samo po postanku starije naselje, već se ono razlikuje po tome što je čisto seosko naselje sa ruralnom privre ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top