Dimitrijević

17. avgusta 2014.

0

Poreklo prezimena, selo Ranilović (Aranđelovac)

Poreklo stanovništva sela Ranilović, opština Aranđelovac – Šumadijski okrug. Prema knjizi Borivoja Drobnjakovića „Kosmaj“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela.Ranilović je na pinosavskoj površi, koju su izbrzdale duboke doline nekoliko levih pritoka reke Turije, od kojih je glavna Koritina u čijoj dolini ima nešto kuća.Vode.Izvor Srmdan se smatra da je…

› više informacija

10. avgusta 2014.

1

Poreklo prezimena, selo Pružatovac (Mladenovac)

Poreklo stanovništva sela Pružatovac, gradska opština Mladenovac – Grad Beograd. Prema knjizi Borivoja Drobnjakovića „Kosmaj“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj naselja.Pružatovac je drumsko naselje, sa grupisanim kućama duž seoskih puteva. Ne deli se na krajeve.Vode.Meštani se služe vodom sa đermova (bunara). U Selištu postoji jedna česma.Zemlje.Seoska imanja su na mestima:…

› više informacija

4. avgusta 2014.

17

Poreklo prezimena, selo Donje Točane (Kuršumlija)

Poreklo stanovništva sela Donje Točane, opština Kuršumlija (Toplički okrug). Prema knjizi autora Đurđa Milenkovića, Donje Točane – Stanovništvo, preci i potomci (drugo dopunjeno izdanje), Prizard – Beograd, 2002. godine.Prema popisu iz 2002. u selu Donje Točane bilo je 122 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 203 stanovnika).U naselju Donje Točane…

› više informacija

4. avgusta 2014.

1

Poreklo prezimena, selo Međulužje (Mladenovac)

Poreklo stanovištva sela Međulužje, Gradska opština Mladenovac – Grad Beograd. Prema knjizi Borivoja Drobnjakovića „Kosmaj“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela.Međulužje je u ravni između Alinca, Velikog Luga i Milatovice.Vode.Meštani se služe sa vodom iz đermova. U mestu Stojincu, pored železničke pruge Mladenovac – Aranđelovac ima nekoliko napuštenih izvora.Zemlje.Imanja su…

› više informacija

1. avgusta 2014.

0

Poreklo prezimena, selo Đurinci (Sopot, Beograd)

Poreklo stanovništva sela Đurinci, Gradska opština Sopot – Grad Beograd. Prema knjizi Borivoja Drobnjakovića „Kosmaj“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela.Đurinci leže na kosama između potoka Kokorina i Velikog Luga, odnosno između železničke pruge koja ide dolinom Luga i druma Beograd – Kragujevac. Ima nešto kuća istočno od druma.Tu je…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Vlaška (Mladenovac)

Poreklo stanovništva sela Vlaška, Gradska opština Mladenovac – Grad Beograd. Prema knjizi Borivoja Drobnjakovića „Kosmaj“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela.Selo je na pinosavskoj i ripanjskoj površi, koje su prosečene dolinama Velikog i Veljinog Potoka i potoka Ive.Vode.Glavniji izvori u selu su: Vojvodinac, Inđina Voda, Bukovac, Stublina i Buredeljica.Tip sela.Selo…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Amerić (Mladenovac)

Poreklo stanovništva sela Amerić, Gradska opština Mladenovac – Grad Beograd. Prema knjizi Borivoja Drobnjakovića „Kosmaj“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela.Selo je poglavito na pinosavskoj površi, koju na istoku proseca Veliki Lug. Kuće su po stranama Ploče, Grabovca i ostalih potoka i jaruga.Vode.Kroz selo protiču Grabovac i Ploča, koji čine…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Kozjak (Loznica)

Poreklo stanovništva sela Kozjak, grad Loznica – Mačvanski okrug. Stanje s početka 20. veka. Iz knjige Borivoja Milojevića „Rađevina i Jadar“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj ma(ha)la u selu.Gornji Kozjak i;Obrež su na prisojnoj strani doline Jadra.Srednja i;Donja Mala su u polju.U Donjoj Mali, Tadići su premestili svoje kuće iz…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Runjani (Loznica)

Poreklo stanovništva sela Runjani, Grad Loznica – Mačvanski okrug. Stanje s početka 20. veka. Iz knjige Borivoja Milojevića „Rađevina i Jadar“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj ma(ha)la u selu.Šećer-Mala je na obema stranama doline jednog potoka i na pinosavskoj površi između te doline i doline Lipnice.Konića Mala je na prisojnoj…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Bariljevo (Priština, KiM)

Poreklo stanovništva sela Bariljevo, grad Priština (Kosovo i Metohija). Prema studiji „Kosovo“ Atanasija Uroševića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.Selo je u podnožju Kopaonika, nad aluvijalnom ravni Laba, iza njegovog izlaska iz Teneždolske klisure.Razbijenog je tipa starovlaške vrste. Mahale su mu: Džamijska, Draguša, Šaljana, Imerovića, Nreza, Rogadžija i Podadžija. Udaljenja…

› više informacija