Dimitrijević

12. decembra 2015.

0

Poreklo prezimena, selo Rujevica (Sokobanja)

Poreklo stanovništva sela Rujevica, opština Sokobanja – Zaječarski okrug. Prema knjizi Petra Jovanovića „Banja“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.Položaj sela.Rujevica se nalazi takođe na zapadnom obodu banjskog basena u produženju Vrbovca. Selo leži na jezerskoj terasi na visini od 520 metara, ispod njenog odseka, koji je usečen u Golu Glavu….

› više informacija

Poreklo prezimena, sela Prilike, Dubrava i Radaljevo (Ivanjica)

Poreklo stanovništva u selima Prilike, Dubrava i Radaljevo, opština Ivanjica. Prema knjizi “Prilike, Dubrava i Radaljevo”, Dragoljub M. Vujović, Čačak 2002. Priredio saradnik portala Poreklo Miroslav Zdravković. Najstariji rodoviO današnjem stanovništvu Prilika, Dubrave i Radaljeva prvi tragovi nalaze se u poreskim knjigama (tevterima) iz 1833 i 1834g.U Prilikama su popisani (1833):…

› više informacija

15. oktobra 2015.

0

Poreklo prezimena, varošica Tekija (Kladovo)

Poreklo stanovništva varošice Tekija, opština Kladovo – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj naselja.Ovo je najzapadnije i najsevernije naselje u Ključu. Veliki tekijski atar zahvata ugao koji je Dunav načinio pri prelazu sa severositočnog na jugositočni pravac, te zahvata zemljište između Dunava,…

› više informacija

10. oktobra 2015.

6

Poreklo prezimena, selo Kladušnica (Kladovo)

Poreklo stanovništva sela Kladušnica, opština Kladovo – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo j pored Dunava, većinom na dunavskim terasama i na površi Ključa a unekoliko i na visokim površima. A ataru je srednji i donji tok potoka Šajne.Vode.Voda se upotrebljava…

› više informacija

10. oktobra 2015.

1

Poreklo prezimena, varoš Kladovo

Poreklo stanovništva varoši Kladovo, opština Kladovo – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj naselja.Južni deo atara je na površi Ključa a ostali deo je na dunavskim terasama.Vode.Pijaća voda se uzima iz bunara. U ataru su „česme“: Čeperka, Čerkinova i Larga. Sa Čerkinove…

› više informacija

9. oktobra 2015.

0

Poreklo prezimena, selo Mala Vrbica (Kladovo)

Poreklo stanovništva sela Mala Vrbica, opština Kladovo – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je u severoistočnom uglu dunavskog Ključa a atar se prostire po dunavskim terasama i malo po površi Ključa. Kuće su na visokoj terasi pored Dunava.Vode.Meštani se služe…

› više informacija

25. septembra 2015.

0

Poreklo prezimena, varošica Brza Palanka (Kladovo)

Poreklo stanovništva naselja Brza Palanka, opština Kladovo – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj naselja.Naselje je na Dunavu; na severu i severozapadu je krajinsko selo Reka; na zapadu porečko selo Miroč a na jugu Kupuzište i Urovica. Osim uske i niske terase…

› više informacija

10. septembra 2015.

0

Poreklo prezimena, selo Plavna (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Plavna, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je planinsko, pošto je u izvorištima reke Zimne i njene pritoke Medveđe, koje izviru na Deli Jovanu i njegovim ograncima. Veći deo atara čine brda i kosice a…

› više informacija

10. septembra 2015.

0

Poreklo prezimena, selo Popovica (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Popovica, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je severno od Sikola, na visokoj površi, u podnožju i strani Deli Jovana. Kuće su u prisoju na goloj krečnjačkoj zaravni kojaje između Banićke Reke i potoka Sibina;…

› više informacija

27. avgusta 2015.

0

Poreklo prezimena, selo Miloševo (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Miloševo, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na obema stranama Jaseničke Reke, gde ona, pošto je prosekla vidrovački plato, ulazi u negotinsku ravnicu. Kuće su na desnoj strani Jaseničke Reke i samo su neke…

› više informacija