Iz arhiva

11. marta 2022.

0

Društvo, politika i ekonomija u jugoistočnom Sremu sredinom HH veka – deo VIII

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Snežana AleksićU izveštaju SNO Zemun iz januara 1948. navedeno je da je 95% stanovništva Sreza Zemun pismeno, ali da je kulturni nivo stanovništva na niskom nivou. Zaključak u vezi sa kulturnim nivoom verovatno je donet na osnovu činjenice da su Oslobodioci u ovom periodu nametali svoj…

› više informacija

10. marta 2022.

0

Društvo, politika i ekonomija u jugoistočnom Sremu sredinom HH veka – deo VII

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Snežana AleksićKao i prinudni otkup i porez je razrezivan shodno percepciji odgovornih drugova, a plan naplate poreza postavljan je od strane SNO-a. U vremenima kakva su bila poratna nije bilo mogućnosti za poresku evaziju pošto je ona smatrana delom „privredne sabotaže“ koja je bila definisana Krivičnim…

› više informacija

9. marta 2022.

0

Društvo, politika i ekonomija u jugoistočnom Sremu sredinom HH veka – deo VI

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Snežana AleksićU poratnoj literaturi i izveštajima istaknuto je da je okupator u Srezu Zemun tokom Drugog svetskog rata uništio stočni fond. Tokom rata, Bežanija je kao jedno od fašističkih uporišta ostala izvan akcija koje su sprovodili Partizani. Prema raspoloživoj literaturi, stočni fond Bežanije do oslobođenja bio…

› više informacija

3. marta 2022.

0

Društvo, politika i ekonomija u jugoistočnom Sremu sredinom HH veka – deo V

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Snežana AleksićKoncentracija vojske na teritoriji Sreza Zemun u vezi sa akcijama oslobođenja od oktobra 1944, te potom u vezi sa borbama oko Sremskog fronta,  do 15.5.1945. kada je na prostoru Jugoslavije zvanično okončan Drugi svetski rat, uslovile su rekviriranje poljoprivrednih proizvoda. Tokom januara i februara 1945….

› više informacija

2. marta 2022.

0

Društvo, politika i ekonomija u jugoistočnom Sremu sredinom HH veka – deo IV

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Snežana AleksićTokom ratnih godina snabdevanje Beograda osnovnim životnim namirnicama „bilo je vrlo oskudno i mučno. Određena roba najčešće se mogla pronaći na Crnoj berzi, na kojoj su cene bile višestruko uvećane u odnosu na predratni period“. O tome da li je stanovništvo Sreza Zemun svoju robu…

› više informacija

28. februara 2022.

0

Društvo, politika i ekonomija u jugoistočnom Sremu sredinom HH veka – deo III

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Snežana AleksićNeposredno nakon Drugog svetskog rata u Srezu Zemun uz Agrarnu reformu sprovedena je i kolonizacija. Auto kolonisti su bili zavičajski Zemunskog sreza, koji su po nekom osnovu iz jednog mesta preseljeni u drugo mesto istog sreza. Kolonisti su oni ljudi koji su kao ne zavičajci…

› više informacija

26. februara 2022.

0

Društvo, politika i ekonomija u jugoistočnom Sremu sredinom HH veka – deo II

 PIŠE: Snežana AleksićKolektivizacija, kao oblik prava korišćenja i upravljanja nad imovinom, prema zamislima tvoraca ekonomskog modela iz sredine HH veka, trebalo je da dovede do jednakosti svih građana novoformirane države. Ovako ustrojena ekonomija donekle je dostigla postavljeni cilj. U odnosu na predratni period Kraljevine Jugoslavije, u kojoj su postojale klasne…

› više informacija

26. februara 2022.

0

Društvo, politika i ekonomija u jugoistočnom Sremu sredinom HH veka – deo I

 PIŠE: Saradnik portala Poreklo Snežana AleksićNOO intenzivno od kraja 1943. godine nastoji da uspostavi vlast u selima Sreza Zemun. U januaru 1944. sprovodi opštu mobilizaciju u NOV, od proleća 1944. na čitalačkim grupama i masovnim konferencijama „prorađuje“ ideje boljševizma uporedo sprovodeći likvidacije „narodnih neprijatelja“, na ovaj način vršeći dodatni pritisak…

› više informacija

26. februara 2022.

0

Društvo, politika i ekonomija u jugoistočnom Sremu od kraja XIX do sredine HH veka – deo IV

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Snežana AleksićIz vesti koje su objavljivale Beogradske opštinske novine u vezi sa kaznama izrečenim za neispravnost životnih namirnica koje su dopremane na tržište Beograda, po imenima mlekara može pretpostaviti da su se pre Drugog svetskog rata ovim zanimanjem bavili Srbi, Hrvati, Nemci. Podatak upućuje na to…

› više informacija

26. februara 2022.

0

Društvo, politika i ekonomija u jugoistočnom Sremu od kraja XIX do sredine HH veka –  deo III

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Snežana AleksićPrema popisu Kraljevine iz 1921, 51,5% stanovništva bilo je nepismeno. Procenat nepismenosti je najviši bio u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, a znatno niži u krajevima koji su do 1918. bili u sastavu Austrougarske. Popis 1931. informiše da je procenat pismenih u Dunavskoj banovini, koja je…

› više informacija