Rodoslov

17. januara 2022.

5

Rodoslov Delića iz Glibaća (Pljevlja, Crna Gora)

PIŠE: Stefan Delić Svi podaci o poreklu i rodoslovu porodice/bratstva Delić iz Glibaća, koji su ovde prikazani, su prikupljeni sa stranice Poreklo i putem usmenog predanja koje se prenosi u porodici.Delići iz Glibaća (Pljevlja, Crna Gora) vode poreklo od Starovlaha iz Hoćevine, a oni iz Starog Vlaha.Starovlasi su poreklom od…

› više informacija

25. decembra 2021.

0

Rodoslovna crtica – o formiranju prezimena u Sremu u 18. veku

U više navrata sam pisao o kasnom formiranju stalnih prezimena u Sremu. Dakle, govorimo o procesu koji je u nekim slučajevima, i pored zakonske naredbe o uzimanju stalnom prezimena, trajao do početka 19. veka.Ovde donosim zanimljiv primer iz sela Erdevik (Opština Šid), iz matice umrlih za 1767. godinu.U gornjem delu…

› više informacija

17. avgusta 2021.

1

Rodoslovne zanimljivosti – Genealogija i rodoslovlje u službene svrhe

U arhivskoj građi nastaloj radom javnih službi i crkvi u Šidu nalazi se relativno velik broj rodoslova.Ovi rodoslovi, ili kako ih nazivaju njihovi autori „rodoslovlja“ i „genealogije“, pravljeni su za razne svrhe: sklapanje brakova između mladenaca sumnjivih međusobnih odnosa, utvrđivanje naslednika u slučaju neke ostavine, podaci o porodici koja se…

› više informacija

6. avgusta 2021.

2

O nekim genealoškim izvorima za prostor bivše Austrougarske monarhije

Crkveni protokoli (matične knjige) krštenih/rođenih, venčanih i umrlihMatične knjige predstavljaju primarni, najvažniji i najvalidniji izvor za genealoška proučavanja. Matice treba da sadrže zvanične proverene podatke ali budući da su ih vodili sveštenici koji često nisu bili dovoljno obrazovani, ažurnost vođenja matica i kvalitet upisanih podataka često variraju. Na teritoriji AP…

› više informacija

3. avgusta 2021.

0

Preci Gece Kona (1873-1941)

Geca Kon, čuveni srpski knjižar i izdavač jevrejskog porekla, rođen je 2. avgusta 1873. godine u Čongradu kao Geza Kon, sin rabina Bernata Kona i Lujze rođene Dojč.Porodica Kon potiče iz Ade, gde su rođeni Gecin otac Bernat i deda Gašpar Gerson Kon.Gašpar Gerson Kon je sa suprugom Beti Vajs…

› više informacija

10. decembra 2020.

1

Sudbina jedne porodice u kontekstu istorije regiona i države – o porodici Sremac iz Vašice

Za istraživanje genealogije, odnosno porekla jedne porodice ili osobe, može se reći da spada u poslove koji se nikad ne mogu završiti. Tom istraživanju možemo pristupiti na tradiocionalan način, korišćenjem istorijskih izvora poput matičnih knjiga, domovnih protokola, grobalja, popisa stanovništva itd. Drugi pristup je savremen, nov, još u povoju i…

› više informacija

29. oktobra 2019.

0

Rodoslov porodice Matavulj iz Šibenika

Autor: Slobodan ZrnićSrpska porodica Matavulj je tokom 19. i 20. vijeka ostavila značajan trag u istoriji Šibenika. Razvila je veliki pogon tekstilne industrije (narodnog veziva) i likera, zapošljavajući radnu snagu grada. Iz ove porodice je poznati pisac Simo Matavulj. Njegov stric Serafim bio je iguman manastira Krupa, a najviše obrazovanje…

› više informacija

1. avgusta 2012.

14

Rodoslovne tablice srpskih dinastija i vlastele

Portal Poreklo objavljuje rodoslovne tablice srpskih dinastija i vlastele, koje je sastavio Aleksa Ivić (1928. godine u Novom Sadu)Sastavljanje rodoslova bio je omiljen posao učenih Srba u prošlim vekovima. Rodoslovi starih srpskih vladara prepisivani su po manastirima i prenošeni su s naraštaja na naraštaj te su i danas vrlo važan izvor za…

› više informacija

20. aprila 2012.

0

Rodoslovno stablo Karađorđevića

Kliknite na svaku grafiku i potom uvećajte da biste mogli da pročitate kako se razvijalo rodoslovno stablo srpske kraljevske loze Karađorđevića

› više informacija

20. aprila 2012.

0

Rodoslovno stablo Obrenovića

 Kliknite na svaku grafiku i potom uvećajte da biste mogli da pročitate kako se razvijalo rodoslovno stablo srpske kraljevske loze Obrenovića

› više informacija