You Are Here: Home » Posts tagged "Živković" (Page 2)

Poreklo prezimena, selo Počekovina (Trstenik)

Poreklo stanovništva sela Počekovina, opština Trstenik – Rasinski okrug. Prema knjizi Momčila R. Todosijevića „Podgočka naselja trsteničkog kraja“, izdanje Beograd 2008. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Selo Počekovina nalazi se na pravcu Trstenik - Kruševac, 10 km od Trstenika, na plavini Lopaške reke i terasama sa desne strane Zapadne Morave. Nalazi se na nadmorskoj visini 157–174 metr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lopaš (Trstenik)

Poreklo stanovništva sela Lopaš, opština Trstenik – Rasinski okrug. Prema knjizi Momčila R. Todosijevića „Podgočka naselja trsteničkog kraja“, izdanje Beograd 2008. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Selo Lopaš nalazi se u Opštini Trstenik, sa desne strane Zapadne Morave, 11km JI od Trstenika, na putu Počekovina - Jasikovica. Tip sela. Naselje je zbijenog drumskog tipa, sa stranama koje se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Grabovac (Zvečan)

Poreklo stanovništva sela Grabovac, opština Zvečan – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je južno od Srbovca, u podnožju Gospođina i Prišta. + Vode. Potoci su: Veliki ili Brđanski potok, Krajčanski potok, Vodički potok i Potok. Vode su ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Gornji Lipovac i Donji Lipovac (Brus)

Poreklo stanovništva sela Gornji i Donji Lipovac (po knjizi Lipovac) , opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Lipovac je u brdima visoko nad dubokom a uskom dolinom Lipovske reke, na Babinom nosu, Debelom bregu, Boroviku, Deljanskom brdu, Bubunju, Grčačkom brdu i Šarenicima. Zemljišno područje Lipovca zahv ...

Read more

Poreklo prezimena, varošica Brus

Poreklo stanovništva varošice Brus, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Varošica u ataru sela Male Grabovnice zasnovana je na mestu zvanom "Brusu". Toponim "Na Brusu" u narodu se objašnjava oblikom zemljišta; ono liči na brus – belegiju za oštrenje kose. Dugačak a uzan pojas zemljišta pored desne ob ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Livađe (Brus)

Poreklo stanovništva sela Livađe, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Na stranama brda Glamena i Magure dižu se kuće ovoga sela. Vode. U selu je Brzećka–Radmanovska reka i Livadski potok. Vode imaju nazive: Izvor u Livada, Izvor u Starom selu, Izvor kod korita, Izvor kod Crvene stene, Marin izvor ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kočine (Brus)

Poreklo stanovništva sela Kočine, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kuće sela Kočine su u dolini, na stranama Kočinskog potoka, kao i na stranama brda Velike čuke. U međama sela su: Debelište, Radovanova torina, Bocića brdo, Kruška, Korita, Ravno rasje, Ravan, Veliki telečar, Jarunova čuka. Vode ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Đevrske (Kistanje)

Đevrske su selo u Dalmaciji (oblast Bukovica), jugozapadno od Kistanja. Pripadaju opštini Kistanje (Šibensko-kninska županija). Đevrske su dobile ime po izumrloj porodici Đevrsko/Đevrsković, koja je imala posede u doba turske vladavine. U selu se nalazi pravoslavna crkva Svetog Ilije iz 1537. godine. Zaselak Nožice/Nožica je deo sela Đevrske, iako se ponekad navodi kao posebno naselje. Na popisu 1991. godine, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Preseka (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Preseka, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i klima. Selo Preseka se uvuklo y dolinu Presečke reke, između Mučnja i Čemernice. Zaklonjeno je visovima Mučnja, od hladnog severca i ovde je uvek veoma toplo y odnosu na na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gradac (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Gradac, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Gradac je omeđen Gračkim potokom sa istoka, Srednjorečkom rekom i Karaličkim potokom - sa severne i zapadne strane i Đonovim poljem, uzdignutom visoravni do Jankovog kamena ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top