You Are Here: Home » Posts tagged "Milodan"

Poreklo prezimena, selo Mikušnica (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Mikušnica, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela, groblja i ostali podaci iz prošlosti. Mikušnica je selo džematskog dreničkog tipa, sa četiri džemata. U ataru sela Mikušnice postoje starinska svatovska groblja. Po tradiciji, tu su se susr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Marina (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Marina, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela, vode i groblja. Marina se nalazi y dreničkoj ravnici, a pripada džematskom tipu dreničkih niziskih sela. Poreed sela se nalazi seosko groblje. Marina ima seosku kolektivnu šumu i utr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Likošane (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Likošane, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela i groblja. Likošane se nalazi na kosi brdašca koji se naziva Bregu jazbine i pripada ravničarskom džematskom tipu sela. Likošane ima dva groblja. Pokraj sela postoji starinsko groblje zvano ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ljubovac (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Ljubovac, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela i groblja. Ljubovac je selo džematskog tipa rodonačelnici današnjih kotila, bila su tri brata: Amza, Mustafa i Mićo. Oni su osnovali i tri seoske mahale, a isto tako pored mahala i po ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Likovac (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Likovac (po knjizi Likovce), opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela, vode i groblja. Likovce je selo džematskog tipa, sa tri mahale. Selo se snabdeva vodom za piće iz rodovskih kućnih bunara i brojnih kladenaca. Rodovska gumna se nalaze u ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lauša (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Lauša, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj  i tip sela. Lauša se nalazi u dolini reke Kline, na domaku manastira Deviča i pripada džematskom tipu nizinskih dreničkih sela. Rodovska gumna i bašte se nalaze u okućnicama Lauša ima meraju ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kućica (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Kućica, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela i groblja. Kućica se nalazi u dolini reke Kline i pripada tipu džematskih dreničkih sela. Kućica ima dve mahale: Poshté'm :" Epé'rm. U ataru sela Kućice postoje dva svatovska groblja ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kruševac (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Kruševac, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela i vode. Kruševac se nalazi na brežuljkastom zemljištu dreničkog pobrđa, na mestu koje se zove Kućište. Kruševac pripada dreničkom tipu džematskih sela. Skoro svaka seoska kuća ima u ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Turićevac (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Turićevac i zaseoka Krst Brdo, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Turićevac se nalazi na brežuljkastom zemljištu dreničkog pobrđa, a pripada džematskom tipu sela, Turićevac ima seosku meraju, kao i zajednički seoski bunar i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krasimirovac (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Krasmirovac (po knjizi Krasmirovci), opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, vode i tip sela. Krasmirovce se nalazi u podnožju planine Čičavice, a pripada džematskom tipu sela. Vodom sa česama i potoka navodnjavaju se bašte, njive i livade. ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top